LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Mindaugas Girdauskas

Mindaugas Girdauskas

 

Darbo institute pradžia – nuo 2010-10-04.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Baudžiamasis procesas, baudžiamoji teisė, konstitucinė teisė.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Bylos nutraukimas nuosprendžiu ir nekaltumo prezumpcija: probleminiai aspektai tarptautinės ir konstitucinės teisės kontekste. Teisės problemos. 2020, Nr. 1, p. 26-56.

Procedūrinio teisingumo aspektai tiriant nusikalstamas veikas teisme. Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika / Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice / Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика. XV, t. 1. Sud. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė. Kaunas: Lietuvos teismo ekspertizės centras, Lietuvos kriminalistų draugija, Mykolo Romerio Universitetas, 2019, p. 343-361. ISBN 9789986555469.

 

Projektinė mokslo veikla:

Kad nusikaltimai neapsimokėtų: nusikalstamo turto konfiskavimo daugiašakė perspektyva. Vykdytojai Lietuvos teisės institutas ir Vilniaus universitetas. Tyrimas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos. 2012 – 2013 m.

 

Kita teisinė veikla ir patirtis:

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus vyriausiasis patarėjas (teisme nuo 2007 m.).

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyresnysis patarėjas (departamente 2001 – 2007 m.), išvados dėl Seimo teisės aktų projektų, atstovavimas Konstituciniame Teisme.

Prokurorų atestacijos komisijos narys (nuo 2021 m.).

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro sudaryto Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso priežiūros komiteto narys (nuo 2017 m.)

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

Procedūrinio teisingumo aspektai tiriant nusikalstamas veikas teisme. 2019 m. rugsėjo 19-21 d. Kaune Lietuvos kriminalistų draugijos, Lietuvos teismo ekspertizės centro ir Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos surengtame XV-jame tarptautiniame kongrese „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika“.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl žmogaus teisių užtikrinimo baudžiamajame procese. 2018 m. gruodžio 13 d. Kaune Lietuvos teisės instituto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno apygardos teismo organizuotoje mokslinėje praktinėje konferencijoje„Žmogaus teisių apsaugos baudžiamajame procese aktualijos ir problematika“ (kartu su doc. G. Juodkaite-Granskiene ir Svetlana Melničenko).