LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Dr. Rokas Uscila

Dr. Rokas Uscila

Vyresnysis mokslo darbuotojas

 

Darbo institute pradžia – nuo 2016-01-14.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Kriminologija, viktimologija, penitencinė teisė.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

I.O. Savchenko, S.L. Babych, Uscila R. (2021), Some issues on forensic psychological examination of victims enduring domestic violence. Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, Ukraine.

Tvaronavičienė A., Uscila R. (2021), The system of evaluation of mediators’ qalifications in Lithuania: model and application experience ADR – local solutions in a global context: monografija / pod redakcją Magdaleny Tabernackiej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uscila R. (2020), Smurtas artimoje aplinkoje: negalią turinčių nukentėjusiųjų situacijos įvertinimas, Pedagogika, 138 (2).

Uscila R. (2020), Nuteistųjų dinaminė priežiūra bausmių vykdymo sistemoje. Criminalistics and forensic expertology: science, studies, 16.

Uscila R. (2020), Dinaminio saugumo koncepcija laisvės atėmimo vietose. Mokslo studija, Lietuvos teisės institutas.

Uscila R. (2020), Vaiko minimalios priežiūros priemonių taikymo praktikos įvertinimas Lietuvoje. Mokslo studija, Kazimiero Simonavičiaus universitetas.

Uscila R. (2019), Intervencinė smurtinį elgesį keičianti programa, jos taikymas Lietuvoje: praktiniai ir teoriniai aspektai. Criminalistics and Forensic expertology: science, studines, practice. Vilnius, I tomas, p. 491-508, ISBN 978-9986-555-46-9.

Uscila R. (2018), Nusikalstamumo, susijusio su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu,disponavimu ir bausmių vykdymo sistemos analizė. Criminalistics and Forensic expertology: science, studines, practice. Odessa,Ukraine, 2018. ISBN 978-966-916-610-42.

 

Projektinė mokslo veikla:

2020-2022, Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugą ir paramą smurto šeimoje aukoms. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos pagal „Dvynių“ (angl. Twinning) programą (projekto Nr. AZ/16/ENI/JH/01/19 (55)). Projekto trukmė: 2020-09-01–2022-01-31. Kartu su Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutu projektą įgyvendina Azerbaidžano Respublikos valstybinis šeimos, moterų ir vaiko reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (vadovaujantis partneris), Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Europos socialinio fondo agentūra bei Liudviko Bolcmano žmogaus teisių institutas (jaunesnysis partneris).

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

2022 rugsėjo 8-10, R. Uscila. „Nuteistųjų pusiaukelės namų taikymo praktika Lietuvoje“. XVIII tarptautinis kongresas „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika“, Vilnius.

2022 rugsėjo 29-30, R. Uscila. Tarptautinėje konferencijoje „The second Nordic – Baltic roundtable and study visit of the Gender-Based Violence“ Tema: Smurtas lyties pagrindu – iššūkiai ir galimybės: paslaugos aukoms ir smurtautojams. II grupė: Pagalba ir paslaugos smurtautojams. Pranešimas: Pagalba ir paslaugos smurtautojams Lietuvoje. Tampere, Suomija.

 

Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovanojimai:

2019, Lietuvos Policijos padėka už iniciatyvą kuriant saugesnę aplinką „Veikliausia saugios kaimynystės grupė 2019“ konferencijos pranešėjui.

2019 gegužės 24, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro padėkos raštas už darbą Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos vertinimo komisijoje.

2018 gegužė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dekanas prof. Dr. Arūnas Poviliūnas įteikė padėką Teisės instituto direktorės pavaduotojui dr. Rokui Uscilai už bendradarbiavimą priimant praktikai Teisės psichologijos magistrantūros studentus.