LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Dr. Agnė Limantė

Dr. Agnė Limantė

Vyriausioji mokslo darbuotoja,
TeismAI projekto vyriausioji mokslo darbuotoja

 

Darbo institute pradžia –  nuo 2015-07-01.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Tarptautinė privatinė šeimos teisė, technologijos ir žmogaus teisės, žmogaus teisės, teismų veikla ir teisingumo užtikrinimas.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2020 m.):

Limantė, A., Tereškinas, A., Vaičiūnienė, R. (2023), “Gender-Based Violence and Law: Global Perspectives and Eastern European Practices”. Routledge, 2023, ISBN 9781032469348.

Limantė, A., Pūraitė – Andrikienė, D. (eds) (2022), “Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland: Trends and Perspectives”. Springer, 2022, ISBN 9783031069970.

Ruggeri, L., Limantė, A., Pogorelčnik Vogrinc, N. (2022), “The Regulation of Matrimonial Property and Property of Registered Partnerships”. Intersentia, 2022. ISBN 9781839701993.

Limante, A. (2023), “Protecting Vulnerable Groups in Europe: Highlights from Recent Case Law of the European Court of Human Rights”. The International Journal of Human Rights, DOI: 10.1080/13642987.2023.2297311 (SNIP: 1.420 (2022)).

Limante, A. (2023), “Bias in Facial Recognition Technologies Used by Law Enforcement: Understanding the Causes and Searching for a Way Out”. Nordic Journal of Human Rights, DOI: 10.1080/18918131.2023.2277581 (SNIP: 0.279(2021)).

Limante, A., Vaiciuniene, R., Zekas, T. (2022), “Accessibility of Legal Aid to Children in Conflict with the Law: Bringing the General Concept to Practice”. Baltic Journal of Law & Politics. Vol.15, no.2, 2022, pp.152-173. https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-0014 (SNIP 1.296).

Limante, A., Vaiciuniene, R., Apolevic, J. (2021), “Child-friendly legal aid and individual assessment of children in conflict with the law: building the basis for effective participation”. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(1), 17; https://doi.org/10.3390/ijerph19010017 (Impact Factor: 4.614 (2021), SNIP: 1,440 (2021)).

Limante, A. (2021), “Prorogation of Jurisdiction and Choice of Law in EU Family Law Regulations”. Journal of Private International Law, 17:2, 334-360, doi: 10.1080/17441048.2021.1953253 (SNIP 2.058 (2020)).

Limante, A. (2021), “The E.E. decision (C-80/19) sheds light on notaries acting as ‘courts’ and on a few other notions within the context of the Succession Regulation”. European Papers- A Journal on Law and Integration, Vol. 6, 2021, No 1, pp. 45-55 (European Forum, 29 March 2021), doi: 10.15166/2499-8249/450 (SNIP 1.131).

Limante, A., Pogorelčnik Vogrinc, N. (2021), “Party Autonomy in the Context of Jurisdictional and Choice of Law Rules of Matrimonial Property Regulation”. Baltic Journal of Law & Politics, (2020) Vol. 13(2), 135-158, https://doi.org/10.2478/bjlp-2020-0014 (SNIP 0.535 (2019)).

 

Projektinė mokslo veikla:

2022-2024 Projekto „Tarptautinių šeimų, turinčių ryšių su Europos Sąjunga, apsauga po Brexit: Škotijos ir ES partnerystė“ (Protection of international families with links to the European Union post-Brexit: Collaborative Scotland-EU partnership) tinklo partnerė. Projektą finansuoja Edinburgo karališkoji draugija pagal „Saltire Facilitation Network Award Scheme“, jam vadovauja Aberdyno universitetas. Projekto šalys: Jungtinė Karalystė, Belgija, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Italija, Airija. Tinklo partnerė.

2021-2023 Lietuvos mokslo tarybos pagal veiklos kryptį „Mokslininkų grupių projektai“ finansuojamame mokslo tyrimas „Veido atpažinimo technologijos valstybės institucijų veikloje: teisiniai iššūkiai ir galimi sprendimai“ (VeidAI). Mokslo darbuotoja.

2021-2023 ES finansuojamas tarptautinis projektas „E. mokymai apie Europos Sąjungos reglamentus dėl tarptautinių porų turto teisinių režimų“ (E-training on EU Family Property Regimes, EU-FamPro). Projekto šalys: Italija, Lietuva, Ispanija, Kroatija, Slovėnija. Mokslo darbuotoja, projekto vadovė Lietuvos pusei.

2020-2022 ES finansuojamas tarptautinis projektas “Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida” (Legal aid for children in criminal proceedings: developing and sharing best practices; LA CHILD). Projekto šalys: Lietuva, Belgija, Albanija. Projekto vadovė, mokslo darbuotoja.

2018-2020 ES finansuojamas tarptautinis projektas „Keturios ES mokymų sesijos šeimos teisės reguliavimo klausimais skirtingų šalių teisininkams bei Socialinių tarnybų darbuotojams“ (4 EU training sessions on family law regulations for Cross-border Lawyers and Social Services; C.L.A.S.S.4EU)“. Projekto šalys: Italija, Lietuva, Portugalija, Vengrija. Mokslo darbuotoja, projekto vadovė Lietuvos pusei.

2017-2019 ES finansuojamas tarptautinis projektas „Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendri standartai skirtingoms šalims (Enhancing the Quality of Legal Aid: General Standards for Different Countries; QUAL-AID)“. Projekto šalys: Lietuva, Vokietija, Olandija. Mokslo darbuotoja.

2015-2017 ES finansuojamas tarptautinis projektas „ES teisėjų mokymai dėl IIa Briuselio Reglamento: nuo pietų iki rytų“ (EU Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East). Projekto šalys: Italija, Lietuva, Ispanija, Kroatija. Mokslo darbuotoja, projekto vadovė Lietuvos pusei.

 

Užsakomieji tyrimai:

2022-2023, Moldova, Ekspertė CPVA (Lietuva) ir Expertise France įgyvendinamame ES finansuojamame projekte Moldovoje „Moldovos Respublikos teismų sistemos skaidrumo, atskaitomybės ir prieinamumo didinimas“ (Enhance transparency, accountability of and access to the judiciary system in the Republic of Moldova).

2020-2022, Azerbaidžanas, Mokslo darbuotoja ES Dvynių projekte Azerbaižane „Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugą ir paramą smurto šeimoje aukoms“ (Strengthening the Capacity of State Bodies and Local Level Referral Mechanisms to Provide Safety and Support to Victims of Domestic Violence in Azerbaijan).

2018-2020, Turkija, Mokslo darbuotoja ES Dvynių projekte Turkijoje „Žandarmerijos centrinės vadovybės pagalbos moterims ir vaikams padalinių organizacinių gebėjimų didinimas“ (Increasing the Organizational Capacity of the Women and Children Sections of the Gendarmerie General Command”).

2017-2019, Ukraina, Mokslo darbuotoja ES Dvynių projekte Ukrainoje „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų stiprinimas žmogaus teisių ir laisvių klausimais“ (Implementation of the Best European Practices with the Aim of Strengthening the Institutional Capacity of the Apparatus of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights to Protect Human Rights and Freedoms (Apparatus).

 

Kita akademinė veikla:

2005-2020 m. universiteto dėstytoja. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Europos humanitarinis universitetas, Khazar universitetas (Azerbaidžanas).

 

Konferencijų organizavimas:

2022, Tarptautinė konferencija „Veido atpažinimas šiuolaikinėje valstybėje“ (Facial Recognition in the Modern State).

2021, Tarptautinė konferencija „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: dėmesys vaikams palankiai teisinei pagalbai“ (Legal aid for children in criminal proceedings: child-friendly legal aid at focus).

2019, Tarptautinė konferencija „Pasitinkant direktyvą 2016/1919: nauja teisinės pagalbos era“ (Meeting Directive 2016/1919: the New Age of Legal Aid).

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

2022, Pranešimas ir sesijos moderavimas tarptautiniame seminare “Practical Challenges in the Application of the Twin Regulations”. Almeria (Ispanija) 2022-09-19. Skaitytas pranešimas: “Why party autonomy should be strengthened across the EU family law instruments?”.

2022, Pranešimas ir sesijos moderavimas tarptautinėje konferencijoje „Facial Recognition in the Modern State” (online) 2022-09-15. Skaitytas pranešimas: “Faces of War: Russia’s Invasion of Ukraine and Military Use of FRT”.

2022, Pranešimas tarptautinėje konferencijoje “Sense and Sensibility in Cross-Border Cases: Couples’ Property”. Kroatija/online, 2022-06-30. Skaitytas pranešimas: “Jurisdiction Scheme in the Twin Regulations”.

2021, Pranešimas “World Congress on Justice with Children” renginyje – apskritojo stalo diskusijoje „Making child-friendly legal aid a reality – learnings and outputs from the LA Child project”. Online 2021-11-17.

2021, Pranešimas tarptautinėje konferencijoje Católica Graduate Legal Research Conference “Protection of Vulnerable Groups: Today and Beyond”. Portugal/online, 2021-10-28/29. Skaitytas pranešimas: “Protecting Vulnerable Groups in Europe: Recent Case Law of the European Court of Human Rights”.

2021, Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „International Legal Aid Group Conference 22-24 June 2021“. Skaitytas pranešimas „Legal aid for children in conflict with the law in Europe: towards child-friendly legal aid?“.

2021, Pranešimas International Academy of Family Lawyers (IAFL) konferencijoje “Introduction to European Family Law ‘Virtual Kyiv’ Webinar”, 2021-03-19. Skaitytas pranešimas “Party autonomy to choose jurisdiction and applicable law for matrimonial property in Europe”.

2019, Pranešimas “Right to legal aid in the international and EU law: towards the quality of legal aid” skaitytas tarptautinėje konferencijoje “Meeting Directive 2016/1919: the New Age of Legal Aid”. Vilnius, 2019 m. birželio 27 d.

2019, Dalyvavimas (skaitytas pranešimas) Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (angl. United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) organizuojatame susitikime “Equal access to justice for all: ensuring quality of legal aid services in criminal cases”, kuris vyko Jungtinių Tautų Ekonominės ir socialinės tarybos 28-osios Nusikaltimų prevencijos ir kriminalinio teisingumo komisijos sesijos (28th SESSION OF THE CCPCJ 2019) rėmuose. Skaitytas pranešimas apie teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose gerinimo priemones. 2019-05-24. Vienna International Centre (VIC).

 

Narystės

Profesinėse asociacijose:

Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų ekspertų komiteto narė.

Tarptautinės teisinės pagalbos ekspertų grupės (ILAG) narė.

Camerino universiteto (Italija) doktorantūros programos išorinės tarybos narė.

 

Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.):

Limantė, A., Pogorelčnik Vogrinc, N., Ruggeri, L. (2022). Autoriai kalba: Lucia Ruggeri, Agnė Limantė, Neža Pogorelčnik Vogrinc apie jų leidinį „The EU Regulations on Marrimonial Property and Property of Registered Partnerships”. Intersentia.com, 1-3.

Limantė, A. (2022). Kodėl Rusijoje žmonės bijo protestuoti prieš valdžią? Veido atpažinimo technologijos kaip priemonė, atgrasanti nuo protestų. Teise.Pro.

Limantė, A. ir Rutkauskas, A. (2021). Provokuojantys užrašai ant marškinėlių EŽTT byloje Z.B. prieš Prancūziją – kada saviraiškos laisvė nebeginama? Teisė.Pro.

Limantė, A. (2021). A. Limantė: ar einame vaikams tinkamos teisinės pagalbos link? Infolex.lt.

Limantė, A. (2020). Surogatinė motinystė pandemijos metu. Teise.Pro.

Limantė, A. (2020). “Ateities kartų teisės” – besiformuojančios ketvirtosios kartos žmogaus teisės? Teise.Pro.

Limantė, A. (2019). Lithuania Introduces Individual Constitutional Complaint. Verfassungsblog.

Limantė, A. (2019). „Prieš meilę nepakovosi“: Konstitucinis Teismas priėmė nutarimą dėl leidimo gyventi išdavimo tos pačios lyties lietuvio sutuoktiniui. Infolex.lt.

Limantė, A. (2018). Korupciоnieriaus burgeriai ir auksinis duonos kepalas. Delfi.lt.

Limantė, A. (2018). Knygos apžvalga: An Ever More Powerful Court? The Political Constraints of Legal Integration in the European Union, by D. Sindbjerg Martinsen (Oxford: Oxford University Press, 2015, ISBN 9780198753391). JCMS: Journal of Common Market Studies, 56(1), 197-198.

 

Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovanojimai:

2017, Lietuvos mokslų akademijos skirta Jaunojo mokslininko stipendija.

2013, King’s College London skirtas prizas už geriausią magistro disertaciją ES teisės programoje. Magistrinio darbo tema: “Transformation of the Western Balkans through the Application of EU Accession Conditionality: lessons learnt and way ahead”.