LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Dr. Kristina Ambrazevičiūtė

Dr. Kristina Ambrazevičiūtė

Mokslo darbuotoja,
vykdanti skyriaus vedėjos funkcijas

 

Darbo institute pradžia – nuo 2018-02-01.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Darbo teisė, nediskriminavimo teisinis reguliavimas, lygios moterų galimybės, visuomenės senėjimo įtaka darbo teisei.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Ambrazevičiūtė, K., „Protection of Elderly Employees in the Ageing Society: Experience of Lithuania and Estonia“ in „Legal Protection of Vulnerable Groups in North-Eastern Europe – Trends and Perspectives“ (sud. Limantė A., Pūraitė-Andrikienė D.). Springer. Cham: Springer, 2022. ISBN: 9783031069970 DOI: 10.1007/978-3-031-06998-7.

Ambrazevičiūtė, K., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Ragauskas P. „Korupcija privačiame sektoriuje“ (monografija). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2020. eISBN 978-9986-704-71-3.

Ambrazevičiūtė, K. „Civilinių gynimo būdų taikymas korupcinių veikų atveju privačiajame sektoriuje“. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2020. eISBN 978-9986-704-67-6.

Ambrazevičiūtė K., Pivorienė J. „Lithuania“ in „Extended Working Life Policies. International Gender and Health Perspectives“ (sud. Á. N. Léime; J. Ogg; M. Rašticová; D. Street; C. Krekula; M. Bédiová; I. Madero-Cabib ). Cham: Springer, 2020. ISBN 978-3-030-40984-5. DOI: 10.1007/978-3-030-40985-2_25.

Ambrazevičiūtė K., Birštonas R. „Darbuotojo pareiga saugoti komercines paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją: grėsmė laisvei pasirinkti darbą?“. Teisės problemos: mokslo darbai. 2019 Nr. 2 (98). ISSN 2351-6364.

Ambrazevičiūtė K. „Korupcija darbo santykiuose“. Teisės problemos: mokslo darbai. 2019. Nr. 1. ISSN 2351-6364.

Ambrazevičiūtė, K., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Ragauskas P. „Atsakomybės už korupciją privačiame sektoriuje teisinis reguliavimas“. Vilnius: Lietuvos Teisės Institutas, 2018. ISBN 978-9986-704-56-0.

 

Užsakomieji tyrimai:

2019-02-11. Užsakovas: Konstitucinio teismo teisėjas. Nuomonė konstitucinės justicijos byloje Nr. 11/2018. Teisės e-aktualijos. Vilnius: Lietuvos teisės institutas. 2019, 2 (17), p. 20-26. eISSN: 2335-8998.

2018-12-10. Užsakovas: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Nuomonė dėl Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą bei į savivaldybių tarybas apygardų ir apylinkų rinkimų komisijų narių atliekamų funkcijų. Teisės e-aktualijos. Vilnius: Lietuvos teisės institutas. 2019, 1 (16), p. 33-37. eISSN 2335-8998.

2014-06. Užsakovas: Lietuvos architektų rūmai. Mokslinės analizės „Architektų profesinės savivaldos Lietuvoje ypatumai“ bendraautorė.

 

Kita akademinė veikla:

2013 – 2018. Doktorantė. Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, Privatinės teisės institutas. Disertacijos tema „Visuomenės senėjimo poveikis darbo teisinių santykių reguliavimui“.

2010 – 2017 Lektorė. Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, Privatinės teisės institutas. Dėstyti dalykai: Darbo teisė, Darbo santykių teisinio reglamentavimo problemos, Darbo teisė ir civilinė teisė, Nediskriminavimas darbo teisėje, Teisės pagrindai. Vadovavimas bakalauriniams darbams, bakalauro darbų recenzavimas.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

2022 – 10 – 14. Moterų galimybės darbo rinkoje: nuo saugumo prie lankstumo. II-oji Nacionalinė socialinės politikos konferencija „Gyvenimo kelias ir jo krizės: kaip (ar)veikia Lietuvos socialinė politika?“ Vilnius, Lietuva.

2022-06-23. The Labour Law Challenges for Women Caregivers in an Ageing Society: A View from Lithuania. Liublianos universiteto Teisės fakulteto konferencija „Reforma institutov prava varstva starejših“. Liubliana, Slovėnija.

 

Akademinės išvykos:

2022-05-04 – 2022-05-20. Latvijos universiteto Teisės fakultetas, Ryga, Latvija. Vizituojanti tyrėja.

2021-11-21 – 2021-12-07. Tartu universiteto Teisės mokykla, Estija. Vizituojanti tyrėja.

2016-04-04 – 2016-06-04. Gento universiteto Teisės fakultetas, Belgija. Tyrėja, Erasmus+ praktikantė.

 

Narystės

Profesinėse asociacijose:

2015-2019 COST IS1409 Gender and health impacts of policies extending working life in western countries, pavaduojanti Lietuvos atstovė.

 

Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.):

2022-09-01. Ambrazevičiūtė K. Daugiau galimybių prižiūrintiems asmenims: Darbo kodekso pakeitimai. In: Teise.Pro.

2019-09-10. Ambrazevičiūtė K. Interviu „Kiek dar žiūrėsime „Farus“?“ In: Alfa.lt.