LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Liubovė Jarutienė

Liubovė Jarutienė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja, PRISTA projekto jaunesnioji mokslo darbuotoja
(+370 5) 2497591

 

Darbo institute pradžia –  nuo 2015-07-15.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Smurtas artimoje aplinkoje, persekiojimas, teisės pažeidėjų resocializacija, lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Tereškinas, A., Vaičiūnienė, R., Jarutienė, L. (2022). Gender and Sentencing in Lithuania: More Mercy for Women?. Teisė, 11(5), p. 70.

Laurinaitytė, I., Michailovič, I., Jarutienė, L. (2022). Dealing with stalking cases in Lithuania: The role of public perceptions and legal response. Behavioral Sciences & the Law, 40, p. 660–676.

Nikartas, S., Jarutienė, L. (2022). The dignity of punishment: Vulnerable prisoners‘ rights in Lithuania. A. Limantė, D. Pūraitė-Andrikienė (red.), Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland, European Union and its Neighbours in a Globalized World 8, p. 247-262.

Nikartas, S., Jarutienė, L. (2022). Individualising probation conditions in cases of domestic violence: The study of sentencing practice in Lithuania. European Journal of Probation, 14(2), p. 128-147.

Jarutiene, L. (2021). Parole practises in Lithuania: Factors predicting court decisions. European Journal of Probation, 13(3), p. 301-319.

Sakalauskas, G., Jarutienė, L., Kalpokas. V., Vaičiūnienė, R. (2020). Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės integracijos prielaidos, Vilnius: Žara.

 

Projektinė mokslo veikla:

Lietuvos mokslo tarybos pagal „Mokslininkų grupių projektų“ programą finansuojamas projektas „Defeminizuotas baudžiamasis teisingumas: nuteistų moterų baudimo praktikos ir subjektyvios bausmės patirtys“ (FemiJust), sutarties Nr. S-MIP-19-39. 2019-07-01–2021-03-31. Jaunesnioji mokslo darbuotoja. Projekto biudžetas: 145 724 Eur.

Lietuvos mokslo tarybos pagal „Gerovės visuomenė“ programą finansuojamas projektas „Persekiojimas artimoje aplinkoje: suvokimas, paplitimas ir reagavimo į jį galimybės Lietuvoje“ (PERARA), sutarties Nr. Nr. S-GEV-21-4. Projekto trukmė: 2021-02-01–2022-12-31. Jaunesnioji mokslo darbuotoja. Projekto biudžetas: 100 000 Eur.

 

Kita akademinė veikla:

2021 m. rugsėjo-gruodžio mėn. “Teisės psichologijos įvado” kurso dėstymas Erasmus studentams Vilniaus universitete, “Psichologinio įvertinimo teisėsaugos sistemoje” ir “Psichologinio konsultavimo teisėsaugos sistemoje” seminarų vedimas teisės psichologijos magistrantams.

 

Konferencijų organizavimas:

2022 m. spalio 20 d., Panevėžys, Lietuva. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija “Įkalintų moterų resocializacijos perspektyvos“.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

The risk factors for physical violence in cases of intimate partner stalking, 2022 m. rugsėjo 21-24 d. 22-oji Kasmetinė Europos kriminologų asociacijos konferencija Challenges and opportunities in virtaully and pshysically connected Europe: The need for criminology.

Legal response to stalking in Lithuania: the analysis of court practice, 2022 m. birželio 27-28 d. 35-asis Baltijos kriminologų seminaras Criminology in a changing context: answers of today – questions for tomorrow?

Experiences of Stalking in the Context of Intimate Partner Violence, 2021 m. rugsėjo 8-10 d. 21-oji Kasmetinė Europos kriminologų asociacijos konferencija Criminology in a time of pandemic.

Gender and sentencing in Lithuania: More mercy for women? 2021. Birželio 23 d. tarptautinė mokslinė konferencija Teisingos bausmės moterims? Baudžiamoji praktika ir nuteistųjų moterų patirtys.

Smurtinius nusikaltimus artimoje aplinkoje įvykdžiusių nuteistųjų asmenybės bruožų ir kriminogeninių rizikos veiksnių sąsajos, 2021 m. Gegužės 7 d. XVIII-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija Šiuolaikinės psichologijos veidas.

 

Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.):

2021 m. gruodžio 3 d. Apskrito stalo diskusija “Persekiojimo kriminalizavimas: už ar prieš”.

2021 m. rugsėjo 16 d. mokslo festivalio Erdvėlaivis Žemė renginys “Ar žinai, kas yra persekiojimas ir kaip į jį reaguoti?“.

2022 m. birželio 17 d. Dalyvavimas diskusijoje apie smurtą artimoje aplinkoje LRT radijos laidoje „Lietuvos diena“.