LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Dr. Monika Žalnieriūtė

Dr. Monika Žalnieriūtė

Vyriausioji mokslo darbuotoja,
TeismAI projekto vadovė

 

Darbo institute pradžia –  nuo 2021-06-01.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Technologijų teisė, žmogaus teisės, tarptautinė ir viešoji teisė, feminizmas ir lyties studijos.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

M. Žalnieriūtė (2022), ‘Reforming the Australian Framework for International Data Sharing,’ International Data Privacy Law, Volume 12 (4), p. 332–345.

M. Žalnieriūtė (2022), ‘Big Brother vs UK’, American Journal of International Law, Vol 116(3), p. 585-592.

M. Žalnieriūtė (2022), ‘Data Transfers after Schrems II: The EU – US Disagreements over Data Privacy and National Security’, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol 55(1), p. 1-48.

M. Žalnieriūtė (2022), ‘A Struggle for Competence: National Security, Surveillance and the Scope of EU Law at the Court of Justice of European Union,’ Modern Law Review, 85(1), p. 198-218.

S.  Amankavičiūtė and M. Žalnieriūtė (2022), ‘Failing to Recognize Objectification and Sexualization of Women as Systemic Discrimination: Workplace Harassment Reforms in Australia,’ Harvard Journal or Law and Gender, Online.

M. Žalnieriūtė (2021), ‘Burning Bridges: Facial Recognition Technology and Public Space Surveillance in the Modern State’ Columbia Science and Technology Law Review, Vol 22(2), p. 284-307.

M. Žalnieriūtė, L. Bennett Moses and G. Williams (2021), ‘The Rule of Law “By Design?’ Tulane Law Review, Vol 95 (5), p. 1063-1101.

M. Žalnieriūtė and G. Churches (2021), ‘Rejecting the Transatlantic Outsourcing of Data Protection in the Face of Unrestrained Surveillance’ Cambridge Law Journal, 80(1), p. 8-11.

M. Žalnieriūtė, (2021), ‘Transparency-Washing”: The Corporate Agenda of Procedural Fetishism’ Critical Analysis of Law, Vol 8(1), p. 39-53.

M. Žalnieriūtė and C. Weiss (2020), ‘Reconceptualizing Intersectionality in Judicial Interpretation: Moving Beyond Formalistic Discrimination Accounts on Islamic Covering Prohibitions’. Berkeley Journal of Gender, Law and Justice, Vol 35(1), p.71 – 90 (published in May 2021 due to Covid-19).

M. Žalnieriūtė (2020), ‘Google LLC vs CNIL,’ American Journal of International Law, Vol 114(2), p. 261-267.

M. Žalnieriūtė (2020), ‘The Future of Data Retention Regime in the EU After Qadrature Du Net and Privacy International Judgments’, American Society of International Law Insights, 24 (28).

G. Churches and M. Žalnieriūtė (2020), Contracting Out” Human Rights in International Law: Schrems II and the Fundamental Flaws of the US Surveillance Laws, Harvard International Law Journal.

M. Žalnieriūtė (2020), ‘Human Rights Rhetoric in Global Internet Governance: New ICANN Bylaw on Human Rights’, Harvard Business Law Review, Vol 10, p. 1-19.

M. Žalnieriūtė and G. Churches (2020), ‘When a Like is not a Like: A New Fragmented Approach to Data Controllership,’ Modern Law Review, Vol 83 (4), p. 861-876.

M. Žalnieriūtė (2020), ‘Beyond the Governance Gap in International Domain Name Law: Bringing the UDRP in Line with Internationally Recognized Human Rights,’ Stanford Journal of International Law, Vol 56(1), p. 79-122.

M. Žalnieriūtė (2020), ‘Reinvigorating Human Rights in Internet Governance: The UDRP Procedure Through the Lens of International Human Rights Principles,’ Columbia Journal of Law and the Arts, Vol 43 (1), p. 197 – 236.

M. Žalnieriūtė (2019), ‘From Human Rights Aspirations to Enforceable Obligations by Non-State Actors in the Digital Age: The Case of Internet Governance and ICANN’ Yale Journal of Law and Technology, Vol. 21, p. 278 – 335 (nominated for CALD Award 2020-early career best article).

M. Žalnieriūtė, L. Bennett Moses and G. Williams (2019), ‘Rule of Law and Automation in Government Decision-Making,’ Modern Law Review, Vol. 82(3), p. 425 – 255.

M. Žalnieriūtė and S. Milan (2019), ‘Internet Architecture and Human Rights: Beyond Human Rights Gap,’ Policy & Internet, Vol 11(1), p. 6-15.

M. Žalnieriūtė (2018), ‘Developing a European Standard for International Data Transfers after Snowden: Opinion 1/15 on the EU-Canada PNR Agreement’, Modern Law Review, Vol. 81(6), p. 1046-1063.

 

Projektinė mokslo veikla:

2021-2023, Tyrėja, Lietuvos mokslo taryba, „Vyriausybės naudojimas veido atpažinimo technologijomis: teisiniai iššūkiai ir sprendimai“ (R. Matulionytė, M. Žalnieriūtė, A. Limantė, E. Kavoliūnaitė), (EUR 150,000).

2020-2026, Asocijuota tyrėja, Australijos mokslų tarybos kompetencijos centras „Automatizuotas sprendimų priėmimas ir visuomenė“ CE200100005, vadovaujamas RMIT universiteto profesoriaus Julian Thomas (viena iš 24 asocijuotų tyrėjų, UNSW institucijų programos vadove) 31,8 milijono AUD dolerių.

2021-2024, Projekto vadovė, Australijos mokslų taryba, DECRA, „AI sprendimų priėmimas, duomenų privatumo ir diskriminacijos įstatymai“ (M. Žalnieriūtė) $426,530 AUD.

2016-2018, Melburno teisės mokyklos postdoktorantūros stipendija „Skaitmeninės marginalizuotų grupių teisės: LGBTI ir dideli duomenys“ (M. Žalnieriūtė) $375,000 AUD.

 

Užsakomieji tyrimai:

2021-2022, Australazijos Teisinio Administravimo Institutas, reportas ‘Dirbtinio Intelekto Sprendimai Teismuose’ (M. Žalnieriūtė, L. Bennett Moses, M. Legg, F. Bell), $12,074 AUD.

2018, Australijos nacionalinė transporto komisija, reportas, „Privatumo ir duomenų apsaugos reglamentavimas C-ITS ir AV sistemoms“ (D. Vaile, M. Žalnieriūtė, L. Bennett Moses).

2016, Pasaulio sveikatos organizacija, reportas „Skaitmeninė nepageidaujamo maisto rinkodara vaikams“ (M. Tatlow-Golden, E. Boyland, M. Žalnieriūtė, E. Handsley) 50000 EUR.

2014-2015, Article 19, du reportai, „Žmogaus teisės ir ICANN“ (M. Žalnieriūtė) 10000 EUR.

2014-2016, Europos Taryba, reportas ir jo pristatymai Strasbure ir ICANNO susitikimuose Singapure, Stambule, etc „ICANN, Pagrindinės teisės ir laisvės“ (M. Žalnieriūtė) 15000 EUR.

 

Užsakomosios ekspertinės studijos:

2022 birželis, F. Bell, L. Bennett Moses, M. Legg, J. Silove ir M. Žalnieriūtė ‘AI Decision-Making and the Courts: A Guide for Judges, Tribunal Members and Court Administrators’, Australijos teisminio administravimo institutas.

2020 gruodis, Jungtinių Tautų Internet valdymo forumo dinaminė koalicija ‘Platformu Atsakomybe’, Glossary of Platform Law and Policy Terms.

2018, D. Vale, M. Žalnieriūtė ir L. Bennett Moses ‘The Privacy and Data Protection Regulatory Framework for C-ITS and AV Systems,’ Nacionalinė transporto komisija.

2016, M. Tatlow-Golden, E. Boyland, J. Jewell, M. Žalnieriūtė, E. Handsley, J. Breda, ‘Tackling Food Marketing to Children in a Digital World: Trans-Disciplinary Perspectives,’ Pasaulinė sveikatos organizacija, Europos biuras, Kopenhaga, Danija.

2015, M. Žalnieriūtė, ‘ICANN’s Corporate Responsibility to Respect Human Rights,’ 19 straipsnio politikos trumpas aprašymas: Pasaulinė laisvos raiškos kampanija, Londonas.

2015, M. Žalnieriūtė, ‘Issue Report for the Cross Community Working Party on ICANN’s Corporate and Social Responsibility to Respect Human Rights: Practical Recommendations for ICANN,’ Londonas.

2014, M. Žalnieriūtė ir T. Schneider, ‘A Council of Europe Analysis on ICANN’s Procedures and Policies in the Light of Human Rights, Fundamental Freedoms and Democratic Values,’ Europos Taryba, Strasbūras, (cituota ES Parlamento ir ES Komisijos).

 

Žodinė ekspertinė nuomonė:

Australijos Skaitmeninės transformacijos agentūra, Skaitmeninės tapatybės apskritasis stalas, 2021 m. spalio 11 d., Sidnėjus, Australija (internetu) (su kvietimu).

Australijos Vidaus reikalų departamentas, Australijos kibernetinio saugumo taisyklių ir paskatų stiprinimas, 2021 m. rugpjūčio 16 d., Sidnėjus, Australija (internetu) (su kvietimu).

Australijos Skaitmeninės transformacijos agentūra, Skaitmeninės tapatybės apskritasis stalas, 2021 m. liepos 14 d., Sidnėjus, Australija (internetu) (su kvietimu).

Australijos Vidaus reikalų departamentas, Rotušės valdymo taisyklių bendras projektas, 2020 m. saugumo teisės aktų pakeitimo (kritinės infrastruktūros) įstatymo projekto aptarimas, 2021 m. kovo 30 d., Kanbera, Australija (internetu) (su kvietimu).

NSW ministras pirmininkas ir kabinetas, Klientų aptarnavimo departamentas, Apskritasis stalas dėl 2016 m. Dalijimosi duomenimis įstatymo peržiūros, 2021 m. kovo 24 d., Sidnėjus, Australija (internetu) (su kvietimu).

NSW ministras pirmininkas ir kabinetas, Apskritasis stalas dėl Duomenų prieinamumo ir skaidrumo įstatymo projekto (2020), 2020 m. spalio 30 d., Sidnėjus, Australija (internetu) (su kvietimu).

Teisės ir socialinių klausimų komitetas, Viktorijos parlamentas, Viktorijos kovos su smurtu įstatymų tyrimas, 2020 m. gegužės 28 d., Melburnas, Australija, internete (žodiniai įrodymai pagal kvietimą).

Jungtinis parlamentinis žvalgybos ir saugumo komitetas, Kanbera, Australija, 2020 m. vasario 14 d. (žodiniai įrodymai pagal kvietimą).

32-asis Konvencijos dėl asmenų apsaugos dėl automatinio asmens duomenų tvarkymo Konsultacinio komiteto plenarinis posėdis [ETS Nr. 108], Strasbūras, Prancūzija, 2015 m. liepos 3 d. (eksperto žodiniai įrodymai pagal kvietimą, visiškai finansuojama).

57-asis Tarptautinės duomenų apsaugos telekomunikacijose darbo grupės posėdis, Seulas, Korėjos Respublika, 2015 m. balandžio 27-28 d. (eksperto žodiniai parodymai pagal kvietimą, visiškai finansuojama).

35-asis Konvencijos dėl asmenų apsaugos automatinio asmens duomenų tvarkymo Konsultacinio komiteto posėdis [ETS Nr. 108], Paryžius, Prancūzija, 2015 m. kovo 25-27 d. (eksperto įrodymai pagal kvietimą, visiškai finansuojama).

 

Kita akademinė veikla:

Vyriausioji tyrėja, Australijos mokslo taryba, Jaunųjų mokslininkų apdovanojimas (2021-).

Tyrėja, Australijos mokslo taryba, kompetencijų centras “Automatizuotas sprendimų priėmimas ir visuomenė” (Sidnėjus, Australija, 2021-).

Vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas (Vilnius, Lietuva, 2021-).

Mokslo darbuotoja, Didžiosios Britanijos Aukštojo mokslo akademija (2021-).

Docentė, Teisės ir teisingumo fakultetas, Naujojo Pietų Velso universitetas (Sidnėjus, Australija, 2020).

Mokslo darbuotoja, Allenso technologijų, teisės ir inovacijų centras, Naujojo Pietų Velso universitetas (Sidnėjus, Australija, 2018-2020).

Podoktorantūros stažuotoja, Melburno teisės fakultetas, Melburno universitetas (Australija, 2016-2018).

Mokslo darbuotoja, Žiniasklaidos, duomenų ir visuomenės centras, Vidurio Europos universitetas (Budapeštas, Vengrija, 2015-).

Direktorė, Zephiro: Pažangi žmogaus teisių platforma (Vilnius, Lietuva. 2014-).

Mokslo darbuotoja, Berlyno Interneto ir žmogaus teisių centras (Berlynas, Vokietija, 2014-2016).

Korespondentė teisės klausimais, Privacy Laws & Business (Londononas, JK, 2013).

Teisės mokslo darbuotoja, Privacy International (Londonas, JK, 2013).

Teisės informatikos ir teisės teorijos profesoriaus G. Sartor asistentė, Europos universitetų institutas (Florencija, Italija, 2012-2013).

Doktorantė, Europos universitetų institutas (Florencija, Italija, 2011-2014).

 

Mokslinės išvados ir rekomendacijos politikos formavimui:

S. Amankavičiūtė, H. Pringle, M. Žalnieriūtė, ‘The Role of Sexist Abuse and Objectification in Women’s Activism,’ Mokslines išvados tematinei ataskaitąi apie mergaičių ir jaunų moterų aktyvumą Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos 50-ajai sesijai, 2021 m. spalio mėn.

M. Žalnieriūtė, ‘From Digital Platforms to Facial Recognition Technologies: Structural Challenges to Women’s Activism’, Mokslines išvados tematinei ataskaitąi apie mergaičių ir jaunų moterų aktyvumą Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos 50-ajai sesijai, 2021 m. rugsėjo men.

L. Bennett Moses, L. Land, M. Žalnieriūtė, S. Zhao, K. Nicholson, S. Sisson, M. Tani Bertuol, S. Zlatanova, G. Brown, S. Krebbs, Mokslines išvados: Australijos duomenų strategijos diskusijų dokumentas, 2021 m. rugpjūčio mėn.

M. Žalnieriūtė, ‘Open Justice and Technology: Courts, Tribunals and Artificial Intelligence’, Mokslines išvados NSW teisės reformos komisijos atvirojo teisingumo apžvalgai, 2021 m. rugpjūčio mėn.

S. Zhao S, K. Nicholson, L. Bennett Moses, M. Žalnieriūtė, Mokslines išvados užklausai dėl Australijos vyriausybės skaitmeninės tapatybės teisės aktų pozicijos dokumento, 2021 m. liepos mėn.

H. Pringle, M. Žalnieriūtė, S. Amankavičiūtė, ‘Addressing Harrasment as Systemic Discirmination: Realizing CEDWA’s Promise of Susbtantive Equality’, Mokslines išvados Senato Švietimo ir užimtumo komitetui dėl 2021 m. Lytinės diskriminacijos ir sąžiningo darbo (pagarbos darbo vietoje) pakeitimo įstatymo projekto, 2021 m. liepos mėn.

M. Žalnieriūtė, ‘Protests and Public Space Surveillance: From Metadata Tracking to Facial Recognition Technologies’, Mokslines išvados teminei ataskaitai 50-ajai Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijai, 2021 m. liepos mėn.

M. Žalnieriūtė ir L. Bennett Moses, ‘The Rule of Law and Counter-Terrorism’, Mokslines išvados teminei ataskaitai Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai 76, 2021 m. birželio mėn.

M. Žalnieriūtė, ‘Promoting ICT Capacity Building and Open Education in the Era of Artificial Intelligence and Digital Technologies’, Mokslines išvados UNESCO Švietimo informacinių technologijų institutui, 2021 m. birželio 28 d.

M. Žalnieriūtė, ‘From Data Retention to Facial Recognition Technologies: Counter-Terrorism Implications for Human Rights and the Rule of Law’, Mokslines išvados teminei ataskaitai Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai 76, 2021 m. birželio mėn.

L. Bennett Moses, M. Žalnieriūtė, Mokslines išvados NSW Bendruomenių ir teisingumo departamentui, Privatumo ir asmens informacijos apsaugos įstatymo pakeitimo projekto 2021 m. tyrimas, 2021 m. birželio mėn.

M. Žalnieriūtė, ‘Gender Justice and Freedom of Expression: From Public Spaces to Digital Platforms and Facial Recognition Technologies’, Mokslines išvados teminei ataskaitai dėl Teisės į nuomonės ir žodžio laisvę ir lyčių teisingumą 76—ajai Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijai, 2021 m. birželio mėn.

S. Amankavičiūtė, H. Pringle M. Žalnieriūtė, ‘Freedom of Expression of Women in the Public Sphere: From Objectification to Technology Facilitated Sexual Violence’, Mokslines išvados teminei ataskaitai dėl Teisės į nuomonės ir žodžio laisvę ir lyčių teisingumą 76—ajai Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijai, 2021 m. birželio mėn.

M. Žalnieriūtė, ‘Technology and the Courts: Artificial Intelligence and Judicial Impartiality’, Mokslines išvados Australijos teisės reformos komisijos Teismų nešališkumo peržiūrai, 2021 m. birželio mėn.

L. Bennett Moses, M. Žalnieriūtė, R. Nicholls, M. Yastreboff ir B. Di. Marco, Mokslines išvados Vidaus reikalų departamentui, Kritinės infrastruktūros turto apibrėžimo taisyklių projekto tyrimas, 2021 m. gegužės mėn.

L. Bennett Moses, F. Johns, L. Land, D. Vaile, M. Žalnieriūtė, M. Yastreboff, S. Zhao, K. Nicholson ir T. de Sousa ir M. Whitty, Mokslines išvados Duomenų prieinamumo ir skaidrumo 2020 m. įstatymų projektui (dėl pataisų), 2021 m. kovo mėn.

L. Bennett Moses, Z. Bednarz, G. Churches, J. Cooper, S. Hartridge, D. Joyce, M. Yastreboff, M. Žalnieriūtė, Mokslines išvados Generaliniam prokuroro departamentui dėl 1988 m. Privatumo įstatymo peržiūros, 2020 m. gruodžio mėn.

L. Bennett Moses, G. Churches, F. Johns, L. Parnaby, M. Žalnieriūtė, Mokslines išvados Nacionalinių duomenų komisijos nariams, del 2020 m. Duomenų prieinamumo ir skaidrumo įstatymo projekto, 2020 m. lapkričio mėn.

G. Churches ir M. Žalnieriūtė, Mokslines išvados UNESCO konsultacijai dėl dirtinio intelekto etikos, 2020 m. liepos mėn.

L. Bennett Moses, G. Churches, M. Žalnieriūtė, A. Byrnes, J. Scully, K. Kemp ir G. Greenleaf Mokslines išvados Senato atrinktam komitetui dėl 2020 m COVID-19 privatumo pakeitimo (visuomenės sveikatos kontaktinė informacija), 2020 m. gegužės 13 d.

L. Bennett Moses, L. Chappell, G. Churches, M. Žalnieriūtė, A. Byrnes, J. Scully, K. Kemp ir G. Greenleaf, Mokslines išvados Federaliniam generaliniam prokurorui, 2020 m. privatumo pataisos (kontaktinė visuomenės sveikatos informacija) įstatymo projektas (juodraštis), 2020 m. gegužės 11 d.

L. Bennett Moses, G. Churches, M. Žalnieriūtė, A. Byrnes, J. Scully, K. Kemp ir G. Greenleaf, COVIDSafe programėlė – Mokslines išvados Parlamento Jungtiniam žmogaus teisių komitetui, 2020 m. gegužės 7 d.

L. Bennett Moses, M. Žalnieriūtė ir D. Hardstein, R. Nicholls, Mokslines išvados Australijos konkurencijos ir vartotojų komisijos technologijų reklamos užklausai, 2020 m. balandžio mėn.

G. Churches, M. Žalnieriūtė, L. Bennett Moses, M. Murdocca, Mokslines išvados PJCIS Telekomunikacijų teisės aktų pakeitimui (tarptautinių gamybos užsakymų) 2020 m. įstatymo projekto efektyvumo apžvalgai, 2020 m. balandžio mėn.

G. Churches ir M. Žalnieriūtė, Papildomas mokslines išvados del Privalomo duomenų saugojimo režimo pagal 1979 m. Telekomunikacijų (perėmimo ir prieigos) įstatymo (Cth) (TIA įstatymas) 5-1A dalyje, 2020 m. kovo mėn.

L. Bennett Moses, S. Narrain, M. Žalnieriūtė, Mokslines išvados Viktorijos kovos su smurtu įstatymų tyrimui, 2019 m. gruodžio 9 d.

E. Watson, G. Churches, L. Bennett Moses, M. Žalnieriūtė, Mokslines išvados Vidaus reikalų departamentui del Australijos 2020 m. Kibernetinio saugumo strategijos, 2019 m. spalio 30 d.

M. Žalnieriūtė, Mokslines išvados Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos tyrimui dėl naujų ir kylančių technologijų, 2019 m. spalio 15 d.

L. Bennett, G. Churches, E. Watson ir M. Žalnieriūtė, Mokslines išvados del Dalijomosi duomeimis ir teisės aktų leidybos reform paskelbimo diskusijų dokumentui (2019 m. spalio 8 d.)

G. Churches, M. Žalnieriūtė ir G. Greenleaf, NSW Reikia stiprios, privalomos duomenų pažeidimų schemos: Mokslines išvados dėl NSW pranešimo apie duomenų pažeidimą, 2019 m. rugpjūčio 23 d.

M. Žalnieriūtė, L. Bennett Moses ir G. Williams, Mokslines išvados Senato benduomenės reikalų nuorodų komitetui dėl Centrelink programos atitikties tyrimo, 2019 m. spalio 9 d.

L. Bennet Moses, G. Williams, M. Žalnieriūtė, Mokslines išvados Jungtiniam nuolatiniam rinkimų komitetuidėl 2019 m. federalinių rinkimų, 2019 m. rugsėjo 20 d.

M. Žalnieriūtė, L. Bennett Moses, J. Boughey, L. Burton ir N. Bhathela, Mokslines išvados OHCHR teminei ataskaitai Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai dėl skaitmeninių technologijų, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių (2019 m. birželio 4 d.)

G. Churches, M. Žalnieriūtė, L. Bennett Moses, Does Australia Need Comprehensive Facial Recognition System? Mokslines išvados peržiūrėti 2019 m. asmens tapatybės nustatymo paslaugų įstatymo projektą ir 2019 m Australijos pasų pakeitimo (tapatybės nustatymo paslaugų) įstatymo projektą, 2019 m. rugsėjo mėn.

M. Žalnieriūtė ir G. Churches, Mokslines išvados Australijos federalinio privalomojo duomenų saugojimo režimo peržiūrai, 2019 m. birželio 28 d.

D. Vaile, S. Wijeyaratne, G. Churches ir M. Žalnieriūtė, Mokslines išvados telekomunikacijų duomenų saugojimo apžvalgai, 2019 m. liepos 19 d.

M. Žalnieriūtė ir O. Gould-Fensom, Dirbtinis intelektas: Australijos etikos pagrindų mokslines išvados Pramonės, inovacijų ir mokslo departamentui, 2019 m. birželio 3 d.

C. Compton, F. Johns, L. Bennet Moses, M. Žalnieriūtė, G. S. Goodwin-Gill ir J. McAdam, Mokslines išvados JTŽTT pasauliniam virtualiam aukščiausiojo lygio susitikimui dėl skaitmeninės tapatybės pabėgėliams “Envisioning a digital identity ecosystem in support of the Global Compact on Refugees”, 2019 m. balandžio 30 d.

N. Bhathela, L. Bennett Moses, M. Žalnieriūtė, R. Clarke, K. Manwaring ir K. Bowrey, F. Bell, ir M. Kearnes, Mokslines išvados del“Artificial Intelligence: Goverenance and Leadership” darbo plano, kurį parengė Australijos žmogaus teisių komisija, 2019 m. kovo 13 d.

L. Bennett Moses, R. Buckley, F. Johns, G. Greenleaf, K. Kemp, M. de Leeuw, K. Manwaring, A. Maurushat, M. Žalnieriūtė, Atsakymas Australijos ministrui pirmininkui ir kabinetui, Duomenų bendrinimo ir išleidimo problemų dokumentas, 2019 m. sausio 1 d.

A. Yu, A. Lo, L. Bennett Moses, R. Clarke, B. Farbenblum, D. Joyce, M. de Leeuw, K. Manwaring, J. Nolan, M. Žalnieriūtė, Atsakymas Australijos žmogaus teisių komisijai, Žmogaus teisių ir technologijų problemų dokumentas, 2018 m. rupjūčio mėn.

 

Konferencijų organizavimas:

Tarptautinė konferencija, Facial Recognition in Modern State, Rugsėjo 15, 2022, nuotoliniu būdu.

Tarptautinė konferencija, Money Power and AI, Sydney, Australia, Lapkritis, 2021, nuotoliniu būdu.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

M. Žalnieriūtė, ‘Power and Protest: Facial Recognition Technology and Public Space Surveillance, International Conference on Facial Recognition in Modern State, rugsėjo 15 d., 2022, nuotoliniu būdu.

M. Žalnieriūtė, ‘Power and Protest: Facial Recognition Technology and Public Space Surveillance’, iCON Metinė konferencija, 2022 m. liepos 4-6 d., Vroclavas, Lenkija.

M. Žalnieriūtė “Debunking Big Tech Procedural Fetishism: A Call for a New Digital Constitution’, Max Planck Lyginamosios ir tarptautinės teisės instituto tarptautinis seminaras “Skaitmeninė konstitucija: apie visuomenės konstitucionalizmo transformacinį potencialą”, 2022 m. birželio 17-18 d., Frankfurtas, Vokietija (nuotoliniu).

M. Žalnieriūtė, “Privacy and Facial Recognition Technologies’, Talino “Privatumo, duomenų apsaugos ir naujų technologijų” konferencija, 2022 m. birželio 16-17 d. Talinas, Estija (pagal kvietimą).

M. Žalnieriūtė, ‘The Rule of Law and Facial Recognition Technology’, 9-oji Stebėjimo studijų tinklo, kas dvejus metus vykstanti, stebėjimo ir visuomenės konferencija, 2022 m. birželio 1-3 d., Roterdamas, Nyderlandai.

M. Žalnieriūtė, kviestinė paskaita “The Rule of Law and AI” konferencijoje “Teisė ir automatizavimas”, 2022 m. alandžio 12 d., Melburno teisės mokykla, Melburno universitetas.

M. Žalnieriūtė, ‘Networking with Administrative Law and Public Law and Technology Scholars’, ICON Networking Event, 2021 m. gruodžio 10 d.

M. Žalnieriūtė, ‘A Global Public Emergency: The Pandemic and Mission Creep in India, South Africa and Chile, iCON metinė konferencija, liepos 9-11 d. (Mundo, nuotolinė konferencija).

M. Žalnieriūtė, ‘Technology and the Judicial Role’, Australazijos teisės akademikų asociacijos konferecija, 2021 m. liepos 4-6 d., Sidnėjus, Australija.

M. Žalnieriūtė, ‘Transparency Washing’, Konferencija “Skaitmeninės aplinkos skaidrumas”, 2021 m. gegužės 7 d., Toronto universiteto Etikos centras (nuotolinė).

M. Žalnieriūtė, ‘The Rule of Law by Design?’, AI ir teisinė valstybė: reguliavimas ir etika, 2020 m. metinė konferencija, kurią organizavo Londono universiteto Pažangių teisės studijų instituto Informacinės teisėsir politikos centras, 2020 m. lapkričio 19-20d., Londonas, Didžioji Britanija (nuotoliniu).

M. Žalnieriūtė, ‘The Rule of Law by Design?’, ES Komisija, Digitranscope institutas, 2020 m. spalio 5-9 d., Florencija, Italija.

M. Žalnieriūtė, ‘How Technology has Changed Public Law and How We Must Respond in the Classroom’ “Viešoji teisės auditorijose” konferencija, UNSW, 2020 m. vasario 20 d., Sidnėjus, Australija (programos komiteto kvietimu).

M. Žalnieriūtė, ‘The Rule of Law by Design?’, Azijos teisės ir visuomenės metinė konferencija, 2019 m. gruodžio 12-15 d., Osaka, Japonija.

M. Žalnieriūtė, ‘Data Privacy and Autonomous Vehicles’ Pasaulio teisės viršūnių susitikimas, Allens kontora, 2019 m. rugpjūčio 1 d., Sidnėjus, Australija (pagal kvietimą).

M. Žalnieriūtė, ‘Data, Surveillance and Retreat of Politics’, Skaitmeninių piliečių konferencija, Melburno universitetas, 2019 m. liepos 24-27 d., Melburnas, Australija (Programos komiteto kvietimu).

M. Žalnieriūtė, ‘Digital Justice Implications in Automation of Government Decision-Making,’ 5-oji, kas dvejus metus vykstanti, Nusikalstamumo, teisingumo ir socialdemokratijos konferencija, Surfers Paradise, Australija, 2019 m. liepos 15-17 d. (Programos komiteto kvietimu, finansuojama kaip “Emerging Scholar of Note” apdovanojimo gavėja).

M. Žalnieriūtė, ‘Rule of Law and Automation in Government Decision-Making,’ EuroDIG: Europos dialogas dėl interneto valdymo, Haga, Nyderlandai, 2019 m. birželio 18-20d.

M. Žalnieriūtė, ‘Technology, business and human rights’ sesijos pirmininkė akademiniame forume “Inovacijų teisės: naujas mąstymas apie verslą ir žmogaus teises”, UNSW Sidnėjus, 2019 m. gegužės 14-16 d. (Programos komiteto kvietimu).

M. Žalnieriūtė, ‘Implications for the Rule of Law in Government Decision-Making’, Duomenų mokslo etikos konferencija, Sidnėjaus universitetas, Australija, 2019 m. kovo 27-29 d.

M. Žalnieriūtė, ‘Rule of Law Implications in Automated Government Decision-Making‘ Tarptautinė kibernetinės teisės, elektroninių nusikaltimų ir kibernetinio saugumo konferencija, Naujasis Delis, Indija, 2018 m. lapkričio 14-16 d. (Programos komiteto kvietimu).

M. Žalnieriūtė, ‘Rule of Law and Automation in Government Decision-Making,’ UNSW Sidnėjaus Teisės fakulteto seminarų ciklas, 2018 m. rugsėjo 10 d.

M. Žalnieriūtė, ‘Responsibilities of Internet Platforms for Tackling Online Abuse Against Women & Other Marginalized Groups’, Azijos ir Ramiojo vandenyno interneto valdymo forumas, Port Vila, Vanuatu, 2018 m. rugpjūčio 14-16 d. (pagal kvietimą kaip APrIGF stipendijos gavėja).

M. Žalnieriūtė, ‘ICANN Human Rights Bylaws – Strengths and Weaknesses,’ ICANN 62, Panamos miestas, Panama, 2018 m. birželio 25-28 d.( finansuojama kaip NCSG vykdomojo komiteto narė).

M. Žalnieriūtė, ‘Big Data, Data Privacy and Discrimination,’ Pasaulinis viršūnių susitikimas “Meridian 180”, “Skaitmeninė žmonija: rizika ir galimybės”, 2018 m. birželio 15-17 d., Honkongo SAR (finansuojama pagal kvietimą).

 

Narystės

Ekspertinė veikla tarptautinių organizacijų komitetuose:

Jungtinių Tautų Interneto valdymo forumo dinaminės lyčių ir interneto valdymo koalicija (2021-).

Jungtinių Tautų Interneto valdymo forumo Platformu Atsakomybes koalicija (2021-).

Įvairios moterys teisėje, mentorystės programa, Sidnėjus, Australija (2019-).

Australian Privacy Foundation tarptautinis komitetas, (2016-).

ICANN Nekomercinių suinteresuotųjų šalių grupė (2015-).

Australian Digital Rights Watch steigėjų grupė (2016).

ICANN Nekomercinių suinteresuotųjų šalių grupės vykdomasis komitetas (2015-2018).

SapfoFest: Queer Summer Festival, Lietuva, Įkūrėja (2013-).

Pažangi žmogaus teisių platforma, Lietuva, Įkūrėja (2015-).

 

Ekspertinė veikla mokslo kryptyje:

Vertintoja, Australijos mokslo taryba (2021-).

Vertintoja, Norvegijos mokslo taryba (2021-).

Valdybos narė, Australijos kompiuterių ir teisės draugija (2021-).

Mokslinių tyrimų vadovė, “Dirbtinis inteleketas ir teise”, Allenso technologijų, teisės ir inovacijų centras, UNSW Sidnėjus (2021-).

Mokslinių tyrimų vadovė, “Technologijos ir teisinė valstybė”, Allenso technologijų, teisės ir inovacijų centras, UNSW Sidnėjus (2019-2020).

Recenzentė, Frontiers in Sociology.

Recenzentė, University of Melbourne Law Review.

Recenzentė, Oxford University Press.

Recenzentė, Hart Publishing, Bloomsbury.

Recenzentė, UNSW Law Journal.

Recenzentė, Internet Policy Review.

Recenzentė, Monash University Law Review.

Recenzentė, Law, Technology and Humans.

Recenzentė, Melbourne Journal of International Law.

Recenzentė, Alternative Law Journal.

Recenzentė, Law Institute Journal.

Recenzentė, International Journal of Law and Information Technology.

Recenzentė, International Data Privacy Law.

Recenzentė, Policy & Internet: An International Journal of Public Policy.

Recenzentė, Science and Engineering Ethics.

 

Administracinė veikla universitinėje bendruomenėje:

LGBTIQ+ Sąjungininkė, UNSW Sidnėjus (2021-).

LGBTIQ+ Čempionų darbo grupė, UNSW Sidnėjus (2021-).

UNSW SWAN Apdovanojimas saves vertinimo komanda, UNSW Sidnėjus (2021-).

Teisingumo, įvairovės ir įtraukties komitetas, UNSW Teisės fakultetas (2021-).

Vietinių teisinio švietimo komitetas, UNSW Teisės fakultetas (2021-).

Personalo patariamasis komitetas, UNSW Teisės fakultetas (2021-).

Knygų rašymo grupės subūrėja ir organizatorė, UNSW Teisės fakultetas (2021-).

Pirmas kontaktas priekabiavimo darbo vietoje atvejais, UNSW Teisės fakultetas (2021-).

Moteru mokslininkiu sandrauga, UNSW Sidnėjus (2018-).

Australijos ir Naujosios Zelandijos teisės ir istorijos draugija.

Australazijos teisės, literatūros ir humanitarinių mokslų asociacija.

JK Aukštojo mokslo akademija.

Skaitmeninis konstitucionalizmo draugija.

Australijos žmogaus teisių institutas, UNSW Sidnėjus.

Duomenų apsaugos mokslininkų draugija.

Australijos kompiuterių ir teisės draugija.

Skaitmeninės teisės asociacija.

Pasaulinė verslo ir žmogaus teisių mokslininkų asociacija.

Biometrijos institutas, Australija.

Australazijos teisės akademikų asociacija.

“Meridian 180” draugija transpacifiniam dialogui.

Feministinių internet tyrimų draugija, Progresyvios komunikacijos asociacija.

Tarptautinė viešosios teisės draugija (ICON-s).

Tarptautinė interneto tyrėjų asociacija (AoIR).

Tarptautinė seksualumo, kultūros ir visuomenės studijų asociacija (IASSCS).

Interneto priskirtų vardų ir numerių korporacijos (ICANN) nekomercinių naudotojų apygarda (NCUC).

Interneto bendruomenė.

 

Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.):

M.Žalnieriūtė, ‘How Public Space Surveillance is Eroding Political Protests in Australia’, Verfassungsblog | On Matters Constitutional, 2021 m. gruodžio 14 d.

M.Žalnieriūtė, “Wie die Überwachung des öffentlichen Raums den politischen Protest in Australien aushöhlt” Verfassungsblog | On Matters Constitutional, 2021 m. gruodžio 14 d.

S.Amankavičiūtė, H. Pringle, M. Žalnieriūtė, ‘Sexist Abuse Undermines Women’s Political Voices’, Broad Agenda, 2021 m. rugsėjo 9 d.

M.Žalnieriūtė, ‘A Dangerous Convergence: The Inevitability of Mass Surveillance in European Jurisprudence’, EJIL: Talk, 2021 m. birželio 4 d.

M.Žalnieriūtė, ‘Procedural Fetishism and Mass Surveillance under the ECHR: Big Brother Watch v. UK’, Verfassungsblog | On Matters Constitutional, 2021 m. birželio 2 d.

G.Churches ir M. Žalnieriūtė, ‘The Instrumentality of Metadata Access Regime for Suppressing Political Protests in Australia’, Int’l J. Const. L. Blog, 2020 m. rugpjūčio 4 d.

G.Churches ir M. Žalnieriūtė, ‘A Groundhog Day in Brussels: Schrems II and International Data Transfers’, Verfassungsblog | On Matters Constitutional, 2020 m. liepos 16 d.

M.Žalnieriūtė, ‘Free Speech, Domain Names, and Trademarks: Reinforcing the Narrow Objectives of the Uniform Dispute Resolution Policy’, Oxford Business Law Blog, 2020 m. liepos 15 d.

M.Žalnieriūtė, ‘Due Process in Adjudication of Domain Names and Trademarks: Why the UDRP Procedure Has to Change’, Oxford Business Law Blog, 2020 m. vasario 28 d.

G.Churches ir M. Žalnieriūtė, ‘A Window for Change: Why the Australian Metadata Retention Scheme Lags Behind the EU and USA’, AUSPUBLAW Blog, 2020 m. vasario 26 d.

G.Churches ir M. Žalnieriūtė, ‘Unlawful Metadata Access is Easy when We’re Flogging a Dead Law’ The Conversation, 2019 m. gruodžio 10 d.

M.Žalnieriūtė, ‘To Forget, But Not Forgive: Why the CJEU’s Latest Ruling on Google and the ‘Right to Be Forgotten’ is Not at All a Win for US Tech Giants’ EJIL: Talk, 2019 m. lapkričio 29 d.

M.Žalnieriūtė, ‘Technology, Private Companies and Human Rights: Why the Current International Legal Framework Isn’t Enough’ Oxford Business Law Blog, 2019 m. lapkričio 19 d.

 

Žiniasklaidoje:

The Guardian, ‘Telstra phone records might reveal who decided to use security guards in Victoria’s hotel quarantine, interviu, 2020 m. spalio 8 d.

Gizmodo Magazine, ‘Victoria Won’t Release COVIDSafe Access Figures,’ interviu, 2020 m. liepos 1 d.

Gizmodo Magazine, ‘Australian Government Says Your COVIDSafe App Data Is Protected But US Laws Put That Into Question’, interviu, 2020 m. gegužės 15 d.

Australian Financial Review, ‘Why the Coalition blinked on the facial recognition database,’ interviu, 2019 m. spalio 25 d.

 

Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovanojimai:

Australijos mokslo taryba, DECRA Jaunosios mokslininkes premija (2021 – 2024).

Lietuvos mokslo taryba, Jaunųjų mokslininkų apdovanojimas (2021-2023).

‘Emerging Thought Leader’ UNSW Teisės fakulteto nominacija (2019).

‘Emerging Scholar of Note’ apdovanojimas, Tarptautinės nusikalstamumo, teisingumo ir socialdemokratijos konferencija, 2019 m. liepos 15-17 d., Surfers Paradise, Australija (2019).

RightsCon stipendija, 2019 m. birželio 9-12 d. Tunisas, Tunisas (2019).

Jaunųjų feminisčių fondo FRIDA apdovanojimas (2019).

Azijos ir Ramiojo vandenyno interneto valdymo forumo premija, APrIGF (2018).

Podoktorantūros stipendija, Melburno teisės mokykla, Melburno universitetas (2016 – 2018).

Vidurio Europos universiteto žiniaklaidos, duomenų ir visuomenės centro vizitinė stipendija (2016).

Tarptautinės lesbiečių, gėjų, biseksualų, transseksualų ir interseksualų asociacijos stipendija (2016).

Azijos ir Ramiojo vandenyno Interneto valdymo forumo stipendija (2016).

Naujos kartos apdovanojimas, ICANN (2015).

Podoktorantūros stažuotė, E-Teisės centras, Leideno universitetas, Nyderlandai (2015).

Konferencijos stipendija; Tarptautinė seksualumo, kultūros ir visuomenės studijų asociacija (2015).

Doktorantūros stipendija, Europos universitetų institutas, Florencija (2013-2014).

Doktorantūros stipendija, Nyderladų švietimo, kultūros ir mokslo ministerija bei Nyderlandų užsienio reikalų ministerija, NUFFIC (2010-2013).

Huygenso stipendija, Nyderlandų užsienio reikalų ministerija, Leideno universitetas (2009-2010).

Soros International House geriausios esė prizas (2006).