INSTITUTE OF LAW AT THE LITHUANIAN CENTRE FOR SOCIAL SCIENCES
Salvija KAVALNĖ
  • Books
VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ CIVILINĖS JUSTICIJOS VEIKSMINGUMUI, TYRIMAS: CIVILINIO PROCESO KODEKSO PAKEITIMŲ ATVEJŲ ANALIZĖ

Considering the context of the initiative to analyze the factors influencing effectiveness of civil justice the purpose of the research is to identify the influence or potential influence of the amendments to the Code of Civil Procedure of the Republic of Lithuania (hereinafter – the CCP) on the effectiveness of civil justice.

All text >

Authors: Danguolė BUBLIENĖ, Salvija KAVALNĖ, Eglė ZEMLYTĖ
Reviewers:
prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, doc. dr. Dalia Vasarienė

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA IŠIEŠKANT SKOLAS NE TEISMO TVARKA: UŽSIENIO VALSTYBIŲ PATIRTIS

The aim of this study is to analyze the experience of foreign countries when regulating this area in order to help to decide if such kind of special legislation is needed in Lithuania, or if the current legal rules are able to solve those problems in accordance with social needs and the society’s sense of justice.

All text >

Authors: Salvija KAVALNĖ, Kristina BERNOTAITĖ
Reviewers:
doc. dr. Lina Novikovienė, doc. dr. Skirgailė Žalimienė