Dr. Mindaugas Lankauskas

Dr. Mindaugas Lankauskas Mokslo darbuotojas(+370 5) 2497591mindaugas.lankauskas@teise.org   Darbo institute pradžia – nuo 2005-05-16.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Narkotikų politika ir kontrolė, organizuota nusikalstama veikla.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Lankauskas, M., Gutauskas, A. (2022), Chasing the High: Drug Users as a Vulnerable Group in Lithuania. Knygoje: Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland. Trends and Perspectives / Redagavo Agnė Limantė ir Dovilė Pūraitė-Andrikienė, p. 309–325. Springer, Cham, vol 8. Lankauskas, M. (2021), ,,Kanapių naudojimas medicininiais tikslais: Lietuvos ir užsienio valstybių teisinio reguliavimo ypatumai, iššūkiai ir perspektyvos‘‘. Monografija. Lietuvos teisės institutas, 139 p. eISBN: 978-9986-704-70-6. Lankauskas, M. (2019), ,,Korupcijos valdymas ir kontrolė panaudojant žiniasklaidos sektorių: korupcijos prevencija stiprinant spaudos laisvę‘‘. Teisės problemos: mokslo darbai, 2019, 97, 1, p. 71-102. Vilnius: Lietuvos teisės institutas. eISSN 2351-6364. Lankauskas, M. (2018), ,,Korupcijos raiška ir neskaidrumas Lietuvos žiniasklaidoje‘‘. Teisės problemos: mokslo darbai, 2018, 96, 2, p. 21-43. Lietuvos teisės institutas. eISSN 2351-6364.   Projektinė mokslo veikla: 2020-2022, Podoktorantūros projektas „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigose: priežastys, iššūkiai ir sprendimai“. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. gruodžio 30 d. Projektas vykdomas Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institute. Biudžetas: 66499.55 eur.   Kita akademinė veikla: 2019 – dabar, asistentas dr. Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Kriminologijos katedra. Kriminologijos bakalauro kursų „Narkotikų socialinės problemos ir kontrolė“, “Tarptautinė organizuota nusikalstama veikla” ir magistro kurso “Korporaciniai nusikaltimai” dėstymas kriminologijos studentams.   Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.): 2022, „Decriminalization of drug possession in Lithuania: recent developments and future prospects“. 22-oji metinė Europos kriminologų asociacijos konferencija. Malaga, Ispanija, 2022 m. rugsėjo 22 d. 2022, „Narkotikų (de)kriminalizavimas Lietuvoje: siūlymai ir sprendimai“. Tarptautinė mokslinė konferencija „Baudžiamosios politikos europinės tendencijos ir iššūkiai“. Kaunas, 2022 m. balandžio 29 d. 2021, “Narcotic and Psychotropic Substance Use in Prisons in Lithuania: Causes, Challenges and Solutions”. 21-oji kasmetinė Europos kriminologų asociacijos konferencija. Stendinis pranešimas. Nuotolinė konfrencija, 2021 m. rugsėjo 10 d. 2019, „Escalation of Drug Scares in the Context of NPS“. Narcomap projekto baigiamoji konferencija. Vilnius, 2019 m. balandžio 7 d. 2019, „Narkotikų baimės Lietuvos žiniasklaidoje“. Lietuvos kriminologų asociacijos ir Vilniaus universiteto organizuojama mokslinė praktinė konferencija „Nusikaltimai ir medijos: nepakeliamas būties lengvumas ar beprotiška gyvenimo skuba?“. Vilnius, 2019 m. balandžio 5 d.   Akademinės išvykos: 2022 birželis, Tartu universiteto Teisės mokykla. Talinas, Estija. Vizituojantis tyrėjas.   Narystės Profesinėse asociacijose: Lietuvos kriminologų asociacijos narys, Europos kriminologų draugijos narys, Europos socialinių narkotikų tyrimų draugijos narys.   Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.): 2022, Interviu apie narkotikų vartojimą Lietuvos kalėjimuose. LRT, 2022 m. spalio 26 d. 2022, Interviu apie narkotikų vartojimo tendencijas Vilniaus mieste. LRT, 2022 m. rugpjūčio 18 d. 2021, Interviu apie narkotikų kriminalizavimo Lietuvoje kriminologinius aspektus. LRT, 2021 m. spalio 17 d. 2021, Interviu apie narkotikų dekriminalizavimo planus Lietuvoje. 15min, 2021 m. kovo 20 d. 2020, Dalyvavimas spaudos konferencijoje „Sveikata, o ne kalėjimas – narkotikų dekriminalizavimas Lietuvoje“. Lietuvos Respublikos Seimas, 2020 m. gruodžio 9 d.

Dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė

Dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė Mokslo darbuotoja,EU-FamPro projektomokslo darbuotoja(+370 5) 2497591egle.kavoliunaite@teise.org   Darbo institute pradžia – nuo 2002-09-12.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Viešoji teisė ir politika, šeimos teisė, ES šeimos teisė, konstitucinė teisė, administracinė teisė, finansų teisė, korupcijos prevencija.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Limantė, A. (autorius, redaktorius), Tereškinas, A., Pūraitė-Andrikienė, D. (autorius, redaktorius), Kudinavičiūtė-Michailovienė, I., Uusen-Nacke, T., Mačernytė Panomariovienė, I., Erikson, M., Wrocławska, T., Ambrazevičiūtė, K., Bitinas, A., Beliūnienė, L., Uscila, R., Juodkaitė, D., Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E., Nikartas, S., Jarutienė, L., Michailovič, I., Justickaja, S., Vaičiūnienė, R., Banach-Gutierrez, J. B., Leonaitė, E., Markina, A., Pall, K., Lankauskas, M., Gutauskas, A., Kuzborska-Pacha, E., Apolevič, J., Balodis, R., Kārkliņa, A., Rodiņa, A. (2022), Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland. Trends and Perspectives / Redagavo Agnė Limantė ir Dovilė Pūraitė-Andrikienė (European Union and its Neighbours in a Globalized World, 8). Cham: Springer Cham. doi:10.1007/978-3-031-06998-7 Limantė, A. (autorius, redaktorius), Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E., González, M. J. C., Mercedes Soto, M., Kunda, I., Pogorelčnik Vogrinc, N. (autorius, redaktorius), Kramberger Škerl, J., Tičić, M., Viterbo, F. G., Garetto, R., Dougan, F., Winkler, S., Ruggeri, L. (autorius, redaktorius), Giobbi, M., Deplano, S., Hlača, N. (2022), The EU Regulations on Matrimonial Property and Property of Registered Partnerships / Redagavo Lucia Ruggeri, Agnė Limantė, Neža Pogorelčnik Vogrinc. Cambridge – Antwerp – Chicago: Intersentia. Ambrazevičiūtė, K., Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. ir Ragauskas, P. (2021), Korupcija privačiame sektoriuje. Vilnius: Lietuvos teisės institutas. Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. ir Pūraitė-Andrikienė, D. (2020), Valstybės pareiga užtikrinti notarų paslaugų prieinamumą visuomenei ir notarų ekonominį nepriklausomumą ir nešališkumą: galimos priemonės ir jų privalumai bei trūkumai. Vilnius: Lietuvos notarų rūmai. Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. (2019), Dovanos ir kyšio santykis: antropologinės implikacijos teisės sistemai. Vilnius: Lietuvos teisės institutas. Ambrazevičiūtė, K., Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. ir Ragauskas, P. (2018), Atsakomybės už korupciją privačiame sektoriuje teisinis reguliavimas. Vilnius: Lietuvos teisės institutas.   Projektinė mokslo veikla: 2021-2023, Tyrėja LMT finansuojamame projekte „Government Use of Facial Recognition Technologies: Legal Challenges and Possible Solutions” (VeidAI). 2021-2023, Tyrėja ES kofinansuojamame projekte: “E-training on EU Family Property regimes” (EU-FamPro). Projekto valstybės: IT, LT, ES, HR, SL. 2019, Europos Parlamento rinkimams skirto projekto EuandI vykdytoja (European University Institute, Florencija, Italija). 2015-2017, Tyrėja ES kofinansuojamame projekte: EU Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East. Projekto valstybės: IT, LT, ES, HR. 2013-2014, Tarptautinės nepilnamečių justicijos observatorijos (Intenational Juvenile Justice Observatory, IJJO) projekto Jaunų pažeidėjų sulaikymo alternatyvos – intensyvių ir kardomųjų globos programų kūrimas (JUST/2011/DAP/AG/3054) dalyvė. 2009, Europos Parlamento rinkimams skirto ES projekto EU Profiler vykdytoja (2009) (Roman Schuman Centre for Advanced Studies (European University Institute)). Projektas laimėjo World e–Democracy Forum Award 2009.   Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.): 2022, Pranešėja tarptautiniame seminare “Practical Challenges in the Application of the Twin Regulations”. Almeria (Spain) 19 rugsėjo 2022. Pranešimas: “Why some EU Member States did not join the Twin Regulations?”. 2022, Pranešėja ir moderatorė tarptautinėje konferencijoje “Facial Recognition in the Modern State”. Nuotoliniu būdu, 15 rugsėjo 2022. Pranešimas: “FRT Regulation in Eastern Europe: A Case Study of Lithuania”. 2022, Pranešėja tarptautinėje konferencijoje “Sense and Sensibility in Cross-Border Cases: Couples’ Property”. Opatija (Croatia)/nuotoliniu būdu, 30 birželio 2022. Pranešimas: “The Twin Regulations: A Thorny Road to Their Adoption”.   Narystės Profesinėse asociacijose: 2011 – dabar, Jungtinių Tautų kovos su korupcija konvencijos tarptautinės peržiūros grupės narė: dalyvavimas pirmajame ir antrajame vertinimo etapuose. Ispanijos vertinimas (2011,  ispanų k.), Armėnijos vertinimas (2013), Maršalo salų vertinimas (2018-2019, dar nepublikuota). 2019, Pasaulio banko iniciatyvos Benchmarking Infrastructure 2020 nacionalinė ekspertė. 2014-2017, Europos Tarybos Europos teisinio bendradarbiavimo komiteto (CDCJ) darbo grupės dėl teisinio instrumento lobistinės veiklos reguliavimui sukūrimo narė. 2016, GRECO (Group of States Against Corruption) 5 vertinimo etapo („Korupcijos prevencija ir integralumo skatinimas centrinėse vykdomosios valdžios institucijose teisėsaugos įstaigose“) parengiamosios darbo grupės narė. 2014, Nacionalinė ekspertė projekte Environmental Democracy Index. World Resources Institute. 2010, Pasaulio banko iniciatyvos Public Accountability Mechanisms 2010 nacionalinė ekspertė.

Dr. Lina Beliūnienė

Dr. Lina Beliūnienė Mokslo darbuotoja(+370 5) 2101660lina.beliuniene@teise.org   Darbo institute pradžia – nuo 2003-04-03.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Konstitucinė teisė ir žmogaus teisės: žmogaus teisės kaip konstitucinės vertybės, teisė į sveikatos apsaugą, žmonių su negalia teisių užtikrinimas, žmogaus teisių užtikrinimas, pateisinami žmogaus teisių apribojimai, individualus konstitucinis skundas, konstitucinė justicija, lyginamasis konstitucinės teisės metodas, Rytų ir Vidurio Europos valstybių konstitucinė teisė.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:     Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Beliūnienė, L. Protecting Persons with Disabilities in the Baltic States: Empowering by Law. Skyrius knygoje „Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland. Trends and Perspectives” (red. Agnė Limantė, Dovilė Pūraitė-Andrikienė): Springer, 2022, p. 179-199. Beliūnienė, L. Korupcijos paplitimo įvairiose srityse matavimo rodikliai: ką jie atskleidžia apie situaciją Lietuvoje. Teisės problemos, 2020, Nr. 1 (99), p. 1-25. ISSN 2351-6364 (online).   Projektinė mokslo veikla: Lietuvos mokslo tarybos pagal „Mokslininkų grupių projektai“ IV kvietimo veiklos kryptį finansuojamo projekto „Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai“ (2013–2015 m.) vadovė. Projekto Nr. S-MIP-019/2013. Projekto biudžetas – 87 957,60 EUR. Beliūnienė, L. et al. (2015). Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai. Monografija. Vilnius: Eugrimas, 297 p. ISBN 978-609-437-288-9. Nacionalinio projekto „Aktualiausios žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje 2008–2013 m. problemos“ (2012–2014 m.) vadovė. Beliūnienė, L. et al. (2014). Aktualiausios žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje 2008–2013 m. problemos: teisinis tyrimas. Monografija. Vilnius: Lietuvos teisės instituto mokslo tyrimai, Lietuvos teisės institutas, 381 p. ISBN 978-9986-704-32-4 (Internetinis leidinys).   Kita akademinė veikla: 2003-2010 m. Doktorantė. Mykolo Riomerio universitetas, Teisės fakultetas, Konstitucinės teisės katedra. 2003-2005 m. Lietuvos konstitucinės teisės ir Žiniasklaidos teisės kursų lektorė. Mykolo Riomerio universitetas, Teisės fakultetas, Konstitucinės teisės katedra.   Publications:   Principal publications (from 2018): Beliūnienė, L. Protecting Persons with Disabilities in the Baltic States: Empowering by Law. Chapter in „Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland. Trends and Perspectives” (red. Agnė Limantė, Dovilė Pūraitė-Andrikienė): Springer, 2022, p. 179-199. Beliūnienė, L. Korupcijos paplitimo įvairiose srityse matavimo rodikliai: ką jie atskleidžia apie situaciją Lietuvoje [Indicators for Measuring Prevalence of Corruption in Various Fields: What They Reveal About Situation in Lithuania]. Journal Article in Teisės problemos [Legal Issues. Scientific-Practical Journal. Magazine of Law Institute of Lithuania], 2020, No. 1 (99), p. 1-25. ISSN 2351-6364 (online).   Research Projects: Manager of national project “Problems of Identification of Public Interest in Lithuanian Law: Criteria and Priorities“ (2013-2015). Budget: 87 957,60 eu. Beliūnienė, L et al. (2015). Problems of Identification of Public Interest in Lithuanian Law: Criteria and Priorities. Vilnius: Eugrimas, 297 p. ISBN 978-609-437-288-9. Manager of national project “The Most Relevant Problems of Ensuring of Human Rights in Lithuania 2008-2013“ (2012–2014). Beliūnienė, L. et al. (2014). The Most Relevant Problems of Ensuring of Human Rights in Lithuania 2008-2013: Legal Research. Vilnius: Lietuvos teisės instituto mokslo tyrimai, Lietuvos teisės institutas, 381 p. ISBN 978-9986-704-32-4 (online).   Other academic activities: 2003-2010. PhD Candidate. Mykolas Romeris University. Faculty of Law. Department of Constitutional Law. 2003-2005. Lecturer of Lithuanian Constitutional Law, Media Law. Department of Constitutional Law at Mykolas Romeris University.

Dr. Dovilė Pūraitė-Andrikienė

Dr. Dovilė Pūraitė-Andrikienė Vyresnioji mokslo darbuotoja(+370 5) 2497591dovile.puraite@teise.org     Darbo institute pradžia – nuo 2018-05-24.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė, konstitucinė justicija, žmogaus teisės.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2022), Individual constitutional complaints in Lithuania: an effective remedy to be exhausted before applying to the European Court of Human Rights? Baltic Journal of Law & Politics 15:1 (2022): p. 1-30. Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2022), The Role of Constitutional Justice Institutions in the Protection of Vulnerable Groups// Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland: Trends and Perspectives / editors: Limantė Agnė, Pūraitė-Andrikienė, Dovilė. Cham: Springer International Publishing. ISBN 978-3-031-06997-0. p. 55-77. Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2022), Lietuvoje įtvirtintas konstitucinio skundo institutas kaip žmogaus teisių apsaugos įrankis. Lietuva: Vilniaus universiteto leidykla. 304 p. ISBN 9786090707616. eISBN 9786090707623. Pūraitė-Andrikienė, Dovilė. Veiksmingo žmogaus teisių apsaugos įrankio link: individualaus konstitucinio skundo modelio pasirinkimas ir šiam institutui tenkantys iššūkiai // Vilnius University Open Series: Kelyje su konstitucija: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. p. 317-339. Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2022), Protection of vulnerable groups in the jurisprudence of the Constitutional Court of Lithuania // Przegląd prawa konstytucyjnego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISSN 2082- 1212. 2022, no. 3, p. 267-279. Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2021), The developments and prospects of the Lithuanian constitutional justice model // Legal developments during 30 years of Lithuanian independence: overview of legal accomplishments and challenges in Lithuania / Redagavo Švedas, Gintaras, Murauskas, Donatas. Cham: Springer International Publishing. ISBN 9783030547820. eISBN 9783030547837. p. 225-243. Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2020), Teisės akto galiojimo sustabdymo institutas Lietuvos konstitucinės justicijos modelyje // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica. Łódz: Uniwersytet Łódzki, 2020, t. 93, p. 89-102. ISSN 0208-6069. eISSN 2450-2782. Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2020), Teisės aktų konstitucingumo patikros objektai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje // Teisė, 2020, t. 116, p. 72-91. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392- 1274. eISSN 2424-6050. Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2020), Lietuvos individualaus konstitucinio skundo modelio privalumai ir trūkumai // Teisė, 2020, t. 114, p. 49-70. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1274. eISSN 2424-6050. Pūraitė-Andrikienė, D., Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. (2020), Valstybės pareiga užtikrinti notarų paslaugų prieinamumą visuomenei ir notarų ekonominį nepriklausomumą ir nešališkumą: galimos priemonės ir jų privalumai bei trūkumai. Vilnius: Lietuvos notarų rūmai, 2020. 90 p. ISBN 9786094043024. Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2019), Konstitucinio Teismo įgaliojimų teikti išvadas objektai ir subjektai: teisinio reguliavimo problemos ir jų sprendimo galimybės. Vilnius: Lietuvos teisės institutas. 80 p. eISBN 9789986704621. Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2019), Konstitucinio Teismo įgaliojimai aiškinti savo nutarimus, išvadas, sprendimus: teisinio reguliavimo problemos ir tobulinimo // Teisė, 2019, t. 111, p. 92-111. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1274. eISSN 2424-6050. Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2019), Konstitucinio Teismo nutarimų padariniai laiko aspektu // Teisė, 2019, t. 112, p. 70-90. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1274. eISSN 2424-6050. Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (2019), The Legal Force of Conclusions by the Lithuanian Constitutional Court and the issue of their (non-)finality: Has the Time Come to Amend the Constitution? // Review of Central and East European Law (RCEEL): Brill, 2019, 44, 2, p. 232-268. ISSN 0925-9880. eISSN 1573-0352.   Projektinė mokslo veikla: 2022, „1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-mečiui paminėti skirti moksliniai tyrimai“. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto vidinė dotacija moksliniams tyrimams. Projekto vykdytoja. 2020-2022, Podoktorantūros stažuočių projektas „Individualus konstitucinis skundas Lietuvoje: naujasis konstitucinis institutas kaip efektyvus žmogaus teisių ir laisvių apsaugos įrankis“ Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba. Podoktorantūros stažuotoja (vykdytoja). 2021-2022, Tarptautinis mokslinis projektas „Judicial Constraints on Legislatures in Europe 1990–2020“ (JUDICON-EU), finansuoja Vengrijos Nacionalinis viešosios tarnybos universitetas. Projekto dalyvė (vykdytoja), šalies ekspertė. 2020-2021, Studentų mokslinės kompetencijos ugdymas sveikatos teisėje, analizuojant pacientų patirtos žalos kompensavimo teisinius klausimus. Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba, sutarties Nr. DOTSUT-591. Projekto vadovė.   Užsakomieji tyrimai: 2019-2020, Valstybės pareiga užtikrinti notaro paslaugų prieinamumą visuomenei ir notaro ekonominį nepriklausomumą ir nešališkumą: galimos priemonės ir jų privalumai bei trūkumai, Notarų rūmų užsakymu vykdytas projektas. Kartu su bendraautore išleista mokslo studija.   Kita akademinė veikla: 2018–2022, Asistentė dr. Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas,Viešosios teisės katedra. Kursų “Konstitucinė teisė”, “Europos sąjungos teisės pagrindai” dėstymas. 2013–2017, Doktorantė. Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Viešosios teisės katedra.   Konferencijų organizavimas: 2022, Vilnius, Lietuva. Tarptautinės konferencijos „The 30th Anniversary of the 1992 Lithuanian Constitution and Constitutional Challenges in the 21st Century“, 2022-10-24. Bendra-organizatorė nuo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto.   Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.): 2022, D. Pūraitė-Andrikienė “The Role of Constitutional Justice Institutions in the Protection of Vulnerable Groups”. Tarptautinė konferencija „Teisinė pažeidžiamų grupių apsauga: tendencijos ir perspektyvos“, 2022 11 25. 2022, D. Pūraitė-Andrikienė “Lithuanian Constitutional Court as an institution of Human Rights Protection”. Tarptautinė konferencija „The 30th Anniversary of the 1992 Lithuanian Constitution and Constitutional Challenges in the 21st Century“, 2022 10 24. 2021, D. Pūraitė-Andrikienė “The Lithuanian Constitutional Court: a strong guardian of the Constitution that has gradually consolidated its position in the State”. Tarptautinio projekto „Judicial constraints on legislatures in Europe 1990-2020 (JUDICONEU-EU)“ dalyvių susitikimas. Budapeštas, 2021-11-19. 2021, D. Pūraitė-Andrikienė. „The Role of Constitutional Justice Institutions in the Protection of Vulnerable Groups in the Baltic States“. Tarptautinė konferencija „Protection of Vulnerable Groups: Today and Beyond“. Lisabona, 2021-10-28. 2021, D. Pūraitė-Andrikienė. „Individual constitutional complaints in Lithuania: an effective remedy to be exhausted before applying to the European Court of Human Rights“. Tarptautinė virtuali konferencija „Effectiveness of fundametal rights protection systems“, 2021-09-24. 2019, D. Pūraitė-Andrikienė; A. Juškevičiūtė-Vilienė. „Govtech praktika Europoje: rizikos ir galimybės“. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto konferencijoje „Govtech: kas? kaip? kodėl?“. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, 2019-12-04.   Narystės Profesinėse asociacijose: Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narė.   Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.): 2022, D. Pūraitė-Andrikienė, Konstitucinis Teismas kaip žmogaus teisių apsaugos institucija. Komentaras Teise.pro, 2022-12-02. 2022, D. Pūraitė-Andrikienė. Individualus konstitucinis skundas Lietuvoje: pirmųjų metų patirtis ir iššūkiai. Komentaras Teise.pro, 2022-05-17. 2022, D. Pūraitė-Andrikienė. Rekomendacijos potencialiems pareiškėjams ir advokatams dėl veiksmingesnio naudojimosi individualaus konstitucinio skundo institutu, vu.lt, 2022. 2019, D. Pūraitė-Andrikienė, A. Juškevičiūtė-Vilienė. GovTech: Europos Sąjungos valstybių tendencijos, iššūkiai ir jų sprendimo galimybės. Straipsnis Teise.pro, 2019-11-26.   Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovanojimai: 2021, Vilniaus universiteto Rektoriaus geriausio dėstytojo Teisės fakultete premija.

Dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė

Dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė Vyresnioji mokslo darbuotoja(+370 5) 2101660ingrida.macernyte@teise.org   Darbo institute pradžia –  nuo 2003-03-31. Nuo 2021-09-01 – vyresnioji mokslo darbuotoja.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Darbo teisė, Europos Sąjungos darbo teisė, Tarptautinė darbo teisė, darbuotojų garantijos, tvarus darbas, nediskriminacija darbo santykiuose.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Mačernytė-Panomariovienė, I., Erikson, M., Wrocławska, T. (2022), Protection of women rights: in searching the balance between work and family life. Legal Protection of Vulnerable Groups in North-Eastern Europe: Trends and Perspectives. Springer, p. 107-136. Mačernytė Panomariovienė, I., Krasauskas, R., Mačiulaitis, V., Tavits, G., Ericson M., Kārkliņa, A. (2022), “Some Aspects of Improving the Legal Regulation of Labor Relations: Thirty-Years’ Experience of The Baltic States”. International Social Science Journal Special Issues. Krasauskas, R., Mačernytė Panomariovienė, I. (2022), Social Partnership as a method of legal regulation of employment relations. The case of Lithuania. Baltic Journal of Law & Politics, Volume 16 (1). ISSN 2029-0454. Krasauskas, R., Mačernytė Panomariovienė, I. (2021), Internal Migration of Workers in the European Union: Lithuania’s Experience in Transposing the Posting of Workers Directive. Baltic Journal of Law & Politics, Volume 14 (1). ISSN 2029-0454. Mačernytė Panomariovienė, I., Wroclawska, T. (2021), The Right to Annual Leave as the Basic Guarantee for Safe and Healthy Conditions at Work. Remarks Based on Lithuanian and Polish Legal Regulations. Employee Responsibilities and Rights Journal, 33 (3), p. 143-169. DOI 10.1007/s10672-021-09363-5. Mačernytė Panomariovienė, I., Krasauskas, R. (2021), „Fathers’ Entitlement to Paternity and Parental Leave in Lithuania: Necessary Legislative Changes Following the Adoption of the Directive on Work-Life Balance“. Review of Central and East European Law, 46 tome, Nr. 46: 2. Mačernytė Panomariovienė, I. (2020), Garantijos darbuotojams paskelbus prastovą Lietuvoje. Darbo teisės iššūkiai besikeičiančiame pasaulyje: Liber amicorum et Collegarum profesorei daktarei Genovaitei Dambrauskienei [straipsnių rinkinys, mokslinis redaktorius prof. dr. I. Mačernytė-Panomariovienė]. Vilnius: MRU, p. 102-113. ISBN 978-609-488-007-0. Wroclawska, T., Mačernytė Panomariovienė, I. (2019), Employment contracts after the reform of Lithuanian Labour Code. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019, t. 60, Nr 4, p. 12-20. ISSN 00326186. DOI: 10.33226/0032- 6186.2019.4.2. Mačernytė Panomariovienė, I., Mačiulaitis, V. (2019), Content and Implementation of the Right to Annual Leave: Analysis Based on The Case Study of Lithuania. Baltic Journal of Law & Politics, Volume 12 (2), p. 78–96. ISSN 2029-0454 DOI: 10.2478/bjlp-2019-0012. Mačernytė Panomariovienė, I. (2018), Apmokėjimo už kasmetines atostogas ypatumai Lietuvoje. Jurisprudencija, 2018, t. 25, Nr. 2, p. 465-478. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. eISSN 2029-2058. DOI: 10.13165/JUR-18-25-2-08.   Projektinė mokslo veikla: 2019–2022, Lenkijos Mokslo tarybos finansuojamo projekto „W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawnoporównawcza“ (liet. Ieškant teisinio modelio savarankiškai dirbantiems Lenkijoje: teisinė palyginamoji analizė) vykdytoja. Projektą įgyvendina Lodzės universiteto Teisės ir administravimo fakultetas . Projekto vadovas – prof. habil. dr. Tomasz Duraj. Projekto Nr. – UMO-2018/29/B/HS5/02534. Partnerių skaičius – 8. Pareigos – vykdytoja – tyrėja. Biudžetas – 44 441,37 EUR. 2020–2022, Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP veiklas“ finansuojamo projekto „Moterų lygių galimybių darbo santykiuose užtikrinimas Baltijos šalyse: lyginamoji analizė“ (MODA). Projekto vadovė – dr. Ingrida Mačernytė Panomariovienė. Projekto Nr. – 09.3.3-LMT-K-712-19-0230. Biudžetas – 66 499,55 EUR.   Kita akademinė veikla: Mykolo Romerio universitete dėstymas magistrantams – „ES darbo teisė“, „Nediskriminavimas darbo teisiniuose santykiuose“, bakalauro studentams – „Darbo teisė“. Vadovavimas podoktorantūros stažuotojai dr. K.Ambrazevičiūtei (LSMC TI). Vadovavimas doktorantams (MRU): Ramunė Guobaitė Kirslienė, disertacija “Darbo laikas: teisinio reguliavimo raida ir perspektyvos” (Teisė, 01 S) apgynė 2012-03-01, MRU;Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė, disertacija „Lygių galimybių principo įgyvendinimas Europos Sąjungos ir Lietuvos darbo teisėje” (Teisė, 01 S) apgynė 2011-05-10, MRU;Kristina Ambrazavičiūtė, disertacija “Visuomenės senėjimo poveikis darbo teisinių santykių reguliavimui”(Teisė, 01 S) apgynė 2018-04-12, MRU;Rasa Grigonienė, rengianti disretaciją „Darbuotojų teisių apsauga taikant informacines technologijas darbe” (2016-2023);Linas Vilys, rengiantis disertaciją “Darbo santykių lankstumo ir saugumo pusiausvyros vertybinės prielaidos bei tinkama socialinė apsauga“ (2014 – 2023);Rūta Globytė, rengianti disertaciją „Darbo/veiklos platformos ir darbo garantijos jose dirbantiesiems“ (2021-2027);Aistė Leščinskaitė, rengianti disertaciją „Psichologinio smurto darbe identifikavimo ir prevencijos teisinės problemos“ (2021-2027). Doktorantūros gynimo tarybos narė: V.Petrylaitės disertacijos „Pamatiniai socialinės apsaugos teisės principai“ 2012 m. lapkričio 8 d., VU;V.Granicko disertacijos „Teisingo apmokėjimo už darbą problema: teoriniai ir praktiniai aspektai“ 2013m. gegužės 9 d., MRU;V. Jurkevičiaus disertacijos „Neįgaliotas atstovas civilinėje teisėje: lyginamoji analizė“ gynime, 2014 m. vasario 7 d., MRU.   Teisinė praktika (praktikos patirtis): Teisės aktų, susijusių su darbo santykiais, rengimas, keitimas, tobulinimas (pvz., Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 2017-2019 m., 2020 m.). Dalyvavimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose programose: „Užimtumo politika“, „Moterų ir vyrų lygybės užtikrinimas atsižvelgiant į galimybes darbo rinkoje“. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ratifikavimo dokumentų rengimas, atstovavimas Briuselyje derinant įstatymus pagal AQUIS programą, susijusius su darbo santykiais, įdarbinimu, apmokėjimo ir socialinių garantijų taikymu Lietuvoje dirbantiems asmenims. Ekspertinių išvadų rašymas LR Seimo Teisės reikalų komitetui, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. Dalyvavimas mokslinių tyrimų projektuose, pvz. EB ACCESS programa „Socialinės įmonės Lietuvoje: modelio kūrimas ir sklaida“; „Galimybė Lietuvoje steigti specializuotus teismus darbo byloms nagrinėti“(2005); „Europos Sąjungos ir kitų šalių patirtis perduodant įmonių analizę“ (2005); „Diskriminacija dėl amžiaus viešajame sektoriuje“(2007); „Žmogaus teisės Lietuvoje 2008-2012“ ir kt.   Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.): 2022-10-20, pranešimas Assoc. Prof. Dr. Tatiana Wroclawska (University of Lodz, Poland), Prof. Dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė (Mykolo Romerio universitetas, Lietuva): Sustainable Work over the life Course: a New Paradigm for Decent Work. Tarptautinėje konferencijoje XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL INNOVATIONS (SOCIN’22), MRU, Vilnius. 2021-12-08/09, pranešimas dr. Tatiana Wrocławska, dr Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. Savarankiškai dirbančių asmenų teisinė padėtis Baltijos šalių teisės sistemoje. Lenkijos nacionalinėje mokslo konferencijoje IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Nietypowe stosunki zatrudnienia nt. W poszukiwaniu prawnego modelu ochrony pracy na własny rachunek w Polsce. Organizator: Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ . Studenckie Forum Naukowe Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ. Nuotoliniu būdu per platformą ZOOM. 2021-05-20, Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. MRU nuotolinė mokslinė praktinė konferencija “Darbo santykių teisinio reguliavimo aktualijos”, pranešimas tema “Prastova darbe ir darbuotojų garantijos Lietuvoje”. 2020-02-18, Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. Lietuvos mokslų akademija, konferencija diskusija “Socialinių mokslų iššūkiai ir perspektyvos“, pranešimas “Socialinių mokslų institutų reforma ir mokslo pažanga”. 2019-09-25, Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. Projekto „Veiksmingo policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevencijos modelis“, kurį

Dr. Rita Matulionytė

Dr. Rita Matulionytė Vyriausioji mokslo darbuotoja(+370 5) 2497591rita.matulionyte@teise.org   Darbo institute pradžia –  nuo 2012-06-11.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Intelektinė nuosavybė, technologijų teisė.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai: Naujausius tyrimus galima rasti: https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2249469      Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Matulionytė, R., Abramovičius, T. (2022), „Dirbtinio intelekto paaiškinamumas ir komercinės paslaptys”, R. Abbot (moksl. red.) Dirbtinio intelekto ir intelektinės nuosavybės tyrimų vadovas, p. 404-421, Edward Elgar. Matulionytė, R. (2022), „AI išradingumas ir DABUS Saga, Georg Nolte et all (red.), Gestaltung der Informationsordnung. Festschrift kailis Thomas Dreier zum 65. Geburtstag, p. 233-249, Beck Verlag. Matulionytė, R. (2019), „Siūloma ES autorių teisių reforma: Lietuvos atvejis”, Mira Sundara Rajan (red.), Kembridžo intelektinės nuosavybės teisės ir politikos Vidurio ir Rytų Europoje tyrimų vadovas, p. 259-283, Cambridge University Press. Matulionytė, R., Nolan, P., Magrabi, F., Beheshti, A. (2022), „Ar dirbtinio intelekto medicinos prietaisai turėtų būti paaiškinami?”, Tarptautinis teisės ir informacinių technologijų žurnalas (International Journal of Law and Information Technology). Matulionytė, R. (2022), “AI išradėjas: ar Australijos federalinis teismas suklydo priimdamas sprendimą DABUS?”, Intelektinės nuosavybės, informacinių technologijų ir elektroninės prekybos žurnalas– JIPITEC 1, 13 (2). Matulionytė, R., Hanifas, A. (2022), „Raginimas plačiau paaiškinti dirbtinį intelektą teisėsaugoje”, IEEE 25-asis tarptautinis įmonių paskirstytųjų objektų skaičiavimo seminaras (EDOCW), p. 75-80. Matulionytė, R., Lee, J. (2022), „Kam turėtų priklausyti dirbtinio intelekto sukurti darbai: naujausių pokyčių patentų teisės srityje pamokos”, SCRIPTed – A Journal of Law, Technology and Society 5, 19 (1). Matulionytė, R., (2022), „Komercinės paslaptys ir paaiškinamas dirbtinis intelektas: ar galima juos suderinti?”, Europos intelektinės nuosavybės apžvalga Nr. 36, 44 (1). Marie-Elodie Ancel, Nicolas Binctin, Josef Drexl, Mireille van Eechoud, Jane C. Ginsburg, Toshiyuki Kono, Gyooho Lee, Rita Matulionytė, Edouard Treppoz, Dário Moura Vicente (2021), Tarptautinės teisės asociacijos intelektinės nuosavybės ir tarptautinės privatinės teisės gairės (toliau – Kioto gairės), Taikytina teisė, 12, JIPITEC 44 (1). Abbott, R., Matulionytė, R., Nolan, P. (2021), “Trumpa DABUS, dirbtinio intelekto ir patentų teisės ateities analizė”, 125 IP forumas 10. Matulionytė, R. (2021), „Australijos autorių teisių įstatymas trukdo dirbtinio intelekto plėtrai: kokios yra galimybės?”, Tarptautinė intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės apžvalga-ICC 417-443, 52(4). Selvadurai, N., Matulionytė, R. (2021), “Kūrybiškumo persvarstymas: kūrinių, sukurtų naudojant dirbtinį intelektą, autorių teisių apsauga”, Intelektinės nuosavybės teisės ir praktikos žurnalas, 15(7), 536. White, C., Matulionytė, R. (2020), „Dirbtinis intelektas, dažantis didesnį paveikslą autorių teisėmis”, Australijos intelektinės nuosavybės apžvalga 30, 224. Matulionytė, R. (2020), “Ar autorių teisės gali būti tokenizuotos?”, Europos intelektinės nuosavybės apžvalga, 42(2) 102. Matulionytė, R. (2019), „Copyright to Published Editions: A History of a Declining Right”, Monash Law Review, 45(1), 70. Matulionytė, R. (2019), „Autorių įgalinimas per sąžiningesnę autorių teisių sutarčių teisę“, UNSW teisės leidinys, 42(2), p. 681-718. Matulionytė, R. (2018), „Roadshow Films Pty Ltd prieš Telstra Corp Ltd ir neseniai Australijoje sukurta blokavimo draudimų plėtra“, Europos intelektinės nuosavybės apžvalga, 11(40), p. 750–753.   Konferencijų organizavimas: 2022, Veido atpažinimas šiuolaikinėje valstybėje, 2022 m. rugsėjo 15 d., internete.   Projektinė mokslo veikla: 2021–2023, vyriausybės veido atpažinimo technologijų naudojimas: teisiniai iššūkiai ir galimi sprendimai, Lietuvos mokslo taryba. Tyrėjai: Rita Matulionytė (pagrindinė tyrėja), Monika Žalnieriūtė (CI), Agnė Limantė (CI), Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė (CI). 2021–2022, siekiant skaidresnių ir paaiškinamesnių dirbtinio intelekto technologijų sveikatos priežiūros srityje, Macquarie universiteto mokslinių tyrimų akceleravimo schemos dotacija (47 000 AUD); Tyrėjai: Rita Matulionytė (pagrindinė tyrėja), Farah Magrabi, Jyh-An Lee, Christoph Antons, Ryan Abbott. 2018–2019, blokų grandine pagrįstų inovacijų teisinis reguliavimas, pramonės partneris Mexuz Grant, 5 000 AUD. 2018–2019, blokų grandine pagrįstų inovacijų teisinis reguliavimas, Macquarie universiteto Verslo ir teisės fakultetas, Pramonės derinimo stipendija, 5,000 XNUMX AUD.   Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.): 2022, 20-ajame autorių teisių teisės ir praktikos simpoziume, pakviestas prisidėti prie panelinės diskusijos tema „Autorystė, dirbtinis intelektas ir prieiga po pandemijos“, organizuoja Australijos autorių teisių draugija, 2022 m. spalio 20 d. 2022, „Ar dirbtiniu intelektu grindžiami medicinos prietaisai turi būti paaiškinami?“, pranešimas tarptautiniame seminare „Siekiant skaidraus ir paaiškinamo dirbtinio intelekto sveikatos priežiūros srityje“, 2022 m. rugsėjo 1 d. 2022, „Skaidrus ir paaiškinamas dirbtinis intelektas ir komercinės paslaptys: sveikatos priežiūra kaip atvejo analizė“, pakviesta skaityti pranešimą Kinijos Honkongo universiteto 14-ojoje intelektinės nuosavybės konferencijoje, Honkongo Kinijos universitete, 2022 m. liepos 29–30 d., kartu su prof. Jyh-An Lee. 2022, “Skaidrus ir paaiškinamas dirbtinis intelektas sveikatos priežiūros srityje: ar mums jo reikia? Ar galime tai turėti?” – kviestinis pagrindinis pranešimas konferencijoje “Neskaidrumas arba skaidrumas”, Hamburgo universitetas, 2022 m. liepos 22–23 d. 2022, Matulionytė R., “Veido atpažinimo technologijos teisėsaugoje: etiniai ir teisiniai klausimai”, pakviesta skaityti pranešimą Lietuvos policijos organizuotoje konferencijoje “Praktiniai vaizdo stebėjimo technologijų aspektai teisėsaugoje”, 2022 m. gegužės 19 d., Klaipėda/nuotoliniu. 2022, Matulionytė, R., „Komercinės paslaptys prieš etišką AI?”, pranešimas Australijos intelektinės nuosavybės akademikų konferencijoje, 2022 m. vasario 16-18 d. 2021, Matulionytė, R. „AI paaiškinamumo principas prieš komercines paslaptis”, pranešimas konferencijoje “Pinigai, galia ir dirbtinis intelektas: nuo automatizuotų bankų iki automatizuotų valstybių”, Naujojo Pietų Velso universitetas, 2021 m. lapkričio 29–30 d. 2021, Matulionytė, R., „Dirbtinis intelektas, intelektinė nuosavybė ir besivystantis pasaulis”, kviestinis pranešimas 4-ojoje Brazilijos konkurencijos ir inovacijų instituto (IBCI) tarptautinėje konkurencijos ir inovacijų konferencijoje, 2021 m. lapkričio 9–11 d. (internete). 2021, Matulionytė, R., „Intelektinės nuosavybės teisės dirbtinio intelekto amžiuje”, pakviesta skaityti pranešimą Trečiojoje tarptautinėje teisės, valdymo ir globalizacijos konferencijoje (ICLGG 2021), 2021 m. lapkričio 4–5 d., Indonezija. 2021, Matulionytė, R., „Raginimas plačiau paaiškinti dirbtinį intelektą teisėsaugoje”, pranešimas 1-ajame tarptautiniame seminare apie dirbtiniu intelektu pagrįstą viešosios tvarkos palaikymą ir teisėsaugą IEEE EDOC konferencija, 2021 m. spalio 25–26 d., nuotoliniu, Australija.   Akademinės išvykos: 2022, kviestinis tyrėjas Max Planck inovacijų ir konkurencijos institute.   Narystės Profesinėse asociacijose: 2021 – dabar, valdybos narys, Australijos kompiuterių ir teisės draugijos „Emerging Tech Workstream” vadovas. 2021 – dabar, Australijos dirbtinio intelekto sveikatos priežiūros srityje aljanso (AAAIH) narys, saugos, kokybės ir etikos darbo grupės narys. 2022 – dabar, Taikomojo dirbtinio intelekto tyrimų centras, aiškinamojo dirbtinio intelekto tyrimų srauto vadovas. 2020 – dabar, Australijos autorių teisių teisės draugijos narys. 2017 – dabar, Australijos ir Naujosios Zelandijos intelektinės nuosavybės teisės akademikų forumo narys. 2012 – dabar, Intelektinės nuosavybės, informacinių technologijų ir elektroninės komercijos žurnalo (JIPITEC) nacionalinis korespondentas. 2011 – 2020, Intelektinės nuosavybės pažeidimams taikytinos teisės pakomitečio koordinatorius, Tarptautinės teisės asociacijos (ILA) Intelektinės nuosavybės ir tarptautinės privatinės teisės komitetas.   Redakcinėse mokslinių žurnalų kolegijose: 2021 –

Dr. Monika Žalnieriūtė

Dr. Monika Žalnieriūtė Vyriausioji mokslo darbuotoja,TeismAI projekto vadovė(+370 5) 2497591monika.zalnieriute@teise.org    Darbo institute pradžia –  nuo 2021-06-01.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Technologijų teisė, žmogaus teisės, tarptautinė ir viešoji teisė, feminizmas ir lyties studijos.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): M. Žalnieriūtė (2022), ‘Reforming the Australian Framework for International Data Sharing,’ International Data Privacy Law, Volume 12 (4), p. 332–345. M. Žalnieriūtė (2022), ‘Big Brother vs UK’, American Journal of International Law, Vol 116(3), p. 585-592. M. Žalnieriūtė (2022), ‘Data Transfers after Schrems II: The EU – US Disagreements over Data Privacy and National Security’, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol 55(1), p. 1-48. M. Žalnieriūtė (2022), ‘A Struggle for Competence: National Security, Surveillance and the Scope of EU Law at the Court of Justice of European Union,’ Modern Law Review, 85(1), p. 198-218. S.  Amankavičiūtė and M. Žalnieriūtė (2022), ‘Failing to Recognize Objectification and Sexualization of Women as Systemic Discrimination: Workplace Harassment Reforms in Australia,’ Harvard Journal or Law and Gender, Online. M. Žalnieriūtė (2021), ‘Burning Bridges: Facial Recognition Technology and Public Space Surveillance in the Modern State’ Columbia Science and Technology Law Review, Vol 22(2), p. 284-307. M. Žalnieriūtė, L. Bennett Moses and G. Williams (2021), ‘The Rule of Law “By Design?’ Tulane Law Review, Vol 95 (5), p. 1063-1101. M. Žalnieriūtė and G. Churches (2021), ‘Rejecting the Transatlantic Outsourcing of Data Protection in the Face of Unrestrained Surveillance’ Cambridge Law Journal, 80(1), p. 8-11. M. Žalnieriūtė, (2021), ‘Transparency-Washing”: The Corporate Agenda of Procedural Fetishism’ Critical Analysis of Law, Vol 8(1), p. 39-53. M. Žalnieriūtė and C. Weiss (2020), ‘Reconceptualizing Intersectionality in Judicial Interpretation: Moving Beyond Formalistic Discrimination Accounts on Islamic Covering Prohibitions’. Berkeley Journal of Gender, Law and Justice, Vol 35(1), p.71 – 90 (published in May 2021 due to Covid-19). M. Žalnieriūtė (2020), ‘Google LLC vs CNIL,’ American Journal of International Law, Vol 114(2), p. 261-267. M. Žalnieriūtė (2020), ‘The Future of Data Retention Regime in the EU After Qadrature Du Net and Privacy International Judgments’, American Society of International Law Insights, 24 (28). G. Churches and M. Žalnieriūtė (2020), Contracting Out” Human Rights in International Law: Schrems II and the Fundamental Flaws of the US Surveillance Laws, Harvard International Law Journal. M. Žalnieriūtė (2020), ‘Human Rights Rhetoric in Global Internet Governance: New ICANN Bylaw on Human Rights’, Harvard Business Law Review, Vol 10, p. 1-19. M. Žalnieriūtė and G. Churches (2020), ‘When a Like is not a Like: A New Fragmented Approach to Data Controllership,’ Modern Law Review, Vol 83 (4), p. 861-876. M. Žalnieriūtė (2020), ‘Beyond the Governance Gap in International Domain Name Law: Bringing the UDRP in Line with Internationally Recognized Human Rights,’ Stanford Journal of International Law, Vol 56(1), p. 79-122. M. Žalnieriūtė (2020), ‘Reinvigorating Human Rights in Internet Governance: The UDRP Procedure Through the Lens of International Human Rights Principles,’ Columbia Journal of Law and the Arts, Vol 43 (1), p. 197 – 236. M. Žalnieriūtė (2019), ‘From Human Rights Aspirations to Enforceable Obligations by Non-State Actors in the Digital Age: The Case of Internet Governance and ICANN’ Yale Journal of Law and Technology, Vol. 21, p. 278 – 335 (nominated for CALD Award 2020-early career best article). M. Žalnieriūtė, L. Bennett Moses and G. Williams (2019), ‘Rule of Law and Automation in Government Decision-Making,’ Modern Law Review, Vol. 82(3), p. 425 – 255. M. Žalnieriūtė and S. Milan (2019), ‘Internet Architecture and Human Rights: Beyond Human Rights Gap,’ Policy & Internet, Vol 11(1), p. 6-15. M. Žalnieriūtė (2018), ‘Developing a European Standard for International Data Transfers after Snowden: Opinion 1/15 on the EU-Canada PNR Agreement’, Modern Law Review, Vol. 81(6), p. 1046-1063.   Projektinė mokslo veikla: 2021-2023, Tyrėja, Lietuvos mokslo taryba, „Vyriausybės naudojimas veido atpažinimo technologijomis: teisiniai iššūkiai ir sprendimai“ (R. Matulionytė, M. Žalnieriūtė, A. Limantė, E. Kavoliūnaitė), (EUR 150,000). 2020-2026, Asocijuota tyrėja, Australijos mokslų tarybos kompetencijos centras „Automatizuotas sprendimų priėmimas ir visuomenė“ CE200100005, vadovaujamas RMIT universiteto profesoriaus Julian Thomas (viena iš 24 asocijuotų tyrėjų, UNSW institucijų programos vadove) 31,8 milijono AUD dolerių. 2021-2024, Projekto vadovė, Australijos mokslų taryba, DECRA, „AI sprendimų priėmimas, duomenų privatumo ir diskriminacijos įstatymai“ (M. Žalnieriūtė) $426,530 AUD. 2016-2018, Melburno teisės mokyklos postdoktorantūros stipendija „Skaitmeninės marginalizuotų grupių teisės: LGBTI ir dideli duomenys“ (M. Žalnieriūtė) $375,000 AUD.   Užsakomieji tyrimai: 2021-2022, Australazijos Teisinio Administravimo Institutas, reportas ‘Dirbtinio Intelekto Sprendimai Teismuose’ (M. Žalnieriūtė, L. Bennett Moses, M. Legg, F. Bell), $12,074 AUD. 2018, Australijos nacionalinė transporto komisija, reportas, „Privatumo ir duomenų apsaugos reglamentavimas C-ITS ir AV sistemoms“ (D. Vaile, M. Žalnieriūtė, L. Bennett Moses). 2016, Pasaulio sveikatos organizacija, reportas „Skaitmeninė nepageidaujamo maisto rinkodara vaikams“ (M. Tatlow-Golden, E. Boyland, M. Žalnieriūtė, E. Handsley) 50000 EUR. 2014-2015, Article 19, du reportai, „Žmogaus teisės ir ICANN“ (M. Žalnieriūtė) 10000 EUR. 2014-2016, Europos Taryba, reportas ir jo pristatymai Strasbure ir ICANNO susitikimuose Singapure, Stambule, etc „ICANN, Pagrindinės teisės ir laisvės“ (M. Žalnieriūtė) 15000 EUR.   Užsakomosios ekspertinės studijos: 2022 birželis, F. Bell, L. Bennett Moses, M. Legg, J. Silove ir M. Žalnieriūtė ‘AI Decision-Making and the Courts: A Guide for Judges, Tribunal Members and Court Administrators’, Australijos teisminio administravimo institutas. 2020 gruodis, Jungtinių Tautų Internet valdymo forumo dinaminė koalicija ‘Platformu Atsakomybe’, Glossary of Platform Law and Policy Terms. 2018, D. Vale, M. Žalnieriūtė ir L. Bennett Moses ‘The Privacy and Data Protection Regulatory Framework for C-ITS and AV Systems,’ Nacionalinė transporto komisija. 2016, M. Tatlow-Golden, E. Boyland, J. Jewell, M. Žalnieriūtė, E. Handsley, J. Breda, ‘Tackling Food Marketing to Children in a Digital World: Trans-Disciplinary Perspectives,’ Pasaulinė sveikatos organizacija, Europos biuras, Kopenhaga, Danija. 2015, M. Žalnieriūtė, ‘ICANN’s Corporate Responsibility to Respect Human Rights,’ 19 straipsnio politikos trumpas aprašymas: Pasaulinė laisvos raiškos kampanija, Londonas. 2015, M. Žalnieriūtė, ‘Issue Report for the Cross Community Working Party on ICANN’s Corporate and Social Responsibility to Respect Human Rights: Practical Recommendations for ICANN,’ Londonas. 2014, M. Žalnieriūtė ir T. Schneider, ‘A Council of Europe Analysis on ICANN’s Procedures and Policies in the Light of Human Rights, Fundamental Freedoms and Democratic Values,’ Europos Taryba, Strasbūras, (cituota ES Parlamento ir ES Komisijos).  

Dr. Agnė Limantė

Dr. Agnė Limantė Vyriausioji mokslo darbuotoja,TeismAI projekto vyriausioji mokslo darbuotoja(+370 5) 2497591agne.limante@teise.org    Darbo institute pradžia –  nuo 2015-07-01.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Tarptautinė privatinė šeimos teisė, technologijos ir žmogaus teisės, žmogaus teisės, teismų veikla ir teisingumo užtikrinimas.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai: Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2020 m.): Limantė, A., Tereškinas, A., Vaičiūnienė, R. (2023), “Gender-Based Violence and Law: Global Perspectives and Eastern European Practices”. Routledge, 2023, ISBN 9781032469348. Limantė, A., Pūraitė – Andrikienė, D. (eds) (2022), “Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland: Trends and Perspectives”. Springer, 2022, ISBN 9783031069970. Ruggeri, L., Limantė, A., Pogorelčnik Vogrinc, N. (2022), “The Regulation of Matrimonial Property and Property of Registered Partnerships”. Intersentia, 2022. ISBN 9781839701993. Limante, A. (2023), “Protecting Vulnerable Groups in Europe: Highlights from Recent Case Law of the European Court of Human Rights”. The International Journal of Human Rights, DOI: 10.1080/13642987.2023.2297311 (SNIP: 1.420 (2022)). Limante, A. (2023), “Bias in Facial Recognition Technologies Used by Law Enforcement: Understanding the Causes and Searching for a Way Out”. Nordic Journal of Human Rights, DOI: 10.1080/18918131.2023.2277581 (SNIP: 0.279(2021)). Limante, A., Vaiciuniene, R., Zekas, T. (2022), “Accessibility of Legal Aid to Children in Conflict with the Law: Bringing the General Concept to Practice”. Baltic Journal of Law & Politics. Vol.15, no.2, 2022, pp.152-173. https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-0014 (SNIP 1.296). Limante, A., Vaiciuniene, R., Apolevic, J. (2021), “Child-friendly legal aid and individual assessment of children in conflict with the law: building the basis for effective participation”. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(1), 17; https://doi.org/10.3390/ijerph19010017 (Impact Factor: 4.614 (2021), SNIP: 1,440 (2021)). Limante, A. (2021), “Prorogation of Jurisdiction and Choice of Law in EU Family Law Regulations”. Journal of Private International Law, 17:2, 334-360, doi: 10.1080/17441048.2021.1953253 (SNIP 2.058 (2020)). Limante, A. (2021), “The E.E. decision (C-80/19) sheds light on notaries acting as ‘courts’ and on a few other notions within the context of the Succession Regulation”. European Papers- A Journal on Law and Integration, Vol. 6, 2021, No 1, pp. 45-55 (European Forum, 29 March 2021), doi: 10.15166/2499-8249/450 (SNIP 1.131). Limante, A., Pogorelčnik Vogrinc, N. (2021), “Party Autonomy in the Context of Jurisdictional and Choice of Law Rules of Matrimonial Property Regulation”. Baltic Journal of Law & Politics, (2020) Vol. 13(2), 135-158, https://doi.org/10.2478/bjlp-2020-0014 (SNIP 0.535 (2019)).   Projektinė mokslo veikla: 2022-2024 Projekto „Tarptautinių šeimų, turinčių ryšių su Europos Sąjunga, apsauga po Brexit: Škotijos ir ES partnerystė“ (Protection of international families with links to the European Union post-Brexit: Collaborative Scotland-EU partnership) tinklo partnerė. Projektą finansuoja Edinburgo karališkoji draugija pagal „Saltire Facilitation Network Award Scheme“, jam vadovauja Aberdyno universitetas. Projekto šalys: Jungtinė Karalystė, Belgija, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Italija, Airija. Tinklo partnerė. 2021-2023 Lietuvos mokslo tarybos pagal veiklos kryptį „Mokslininkų grupių projektai“ finansuojamame mokslo tyrimas „Veido atpažinimo technologijos valstybės institucijų veikloje: teisiniai iššūkiai ir galimi sprendimai“ (VeidAI). Mokslo darbuotoja. 2021-2023 ES finansuojamas tarptautinis projektas „E. mokymai apie Europos Sąjungos reglamentus dėl tarptautinių porų turto teisinių režimų“ (E-training on EU Family Property Regimes, EU-FamPro). Projekto šalys: Italija, Lietuva, Ispanija, Kroatija, Slovėnija. Mokslo darbuotoja, projekto vadovė Lietuvos pusei. 2020-2022 ES finansuojamas tarptautinis projektas “Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida” (Legal aid for children in criminal proceedings: developing and sharing best practices; LA CHILD). Projekto šalys: Lietuva, Belgija, Albanija. Projekto vadovė, mokslo darbuotoja. 2018-2020 ES finansuojamas tarptautinis projektas „Keturios ES mokymų sesijos šeimos teisės reguliavimo klausimais skirtingų šalių teisininkams bei Socialinių tarnybų darbuotojams“ (4 EU training sessions on family law regulations for Cross-border Lawyers and Social Services; C.L.A.S.S.4EU)“. Projekto šalys: Italija, Lietuva, Portugalija, Vengrija. Mokslo darbuotoja, projekto vadovė Lietuvos pusei. 2017-2019 ES finansuojamas tarptautinis projektas „Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendri standartai skirtingoms šalims (Enhancing the Quality of Legal Aid: General Standards for Different Countries; QUAL-AID)“. Projekto šalys: Lietuva, Vokietija, Olandija. Mokslo darbuotoja. 2015-2017 ES finansuojamas tarptautinis projektas „ES teisėjų mokymai dėl IIa Briuselio Reglamento: nuo pietų iki rytų“ (EU Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East). Projekto šalys: Italija, Lietuva, Ispanija, Kroatija. Mokslo darbuotoja, projekto vadovė Lietuvos pusei.   Užsakomieji tyrimai: 2022-2023, Moldova, Ekspertė CPVA (Lietuva) ir Expertise France įgyvendinamame ES finansuojamame projekte Moldovoje „Moldovos Respublikos teismų sistemos skaidrumo, atskaitomybės ir prieinamumo didinimas“ (Enhance transparency, accountability of and access to the judiciary system in the Republic of Moldova). 2020-2022, Azerbaidžanas, Mokslo darbuotoja ES Dvynių projekte Azerbaižane „Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugą ir paramą smurto šeimoje aukoms“ (Strengthening the Capacity of State Bodies and Local Level Referral Mechanisms to Provide Safety and Support to Victims of Domestic Violence in Azerbaijan). 2018-2020, Turkija, Mokslo darbuotoja ES Dvynių projekte Turkijoje „Žandarmerijos centrinės vadovybės pagalbos moterims ir vaikams padalinių organizacinių gebėjimų didinimas“ (Increasing the Organizational Capacity of the Women and Children Sections of the Gendarmerie General Command”). 2017-2019, Ukraina, Mokslo darbuotoja ES Dvynių projekte Ukrainoje „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų stiprinimas žmogaus teisių ir laisvių klausimais“ (Implementation of the Best European Practices with the Aim of Strengthening the Institutional Capacity of the Apparatus of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights to Protect Human Rights and Freedoms (Apparatus).   Kita akademinė veikla: 2005-2020 m. universiteto dėstytoja. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Europos humanitarinis universitetas, Khazar universitetas (Azerbaidžanas).   Konferencijų organizavimas: 2022, Tarptautinė konferencija „Veido atpažinimas šiuolaikinėje valstybėje“ (Facial Recognition in the Modern State). 2021, Tarptautinė konferencija „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: dėmesys vaikams palankiai teisinei pagalbai“ (Legal aid for children in criminal proceedings: child-friendly legal aid at focus). 2019, Tarptautinė konferencija „Pasitinkant direktyvą 2016/1919: nauja teisinės pagalbos era“ (Meeting Directive 2016/1919: the New Age of Legal Aid).   Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.): 2022, Pranešimas ir sesijos moderavimas tarptautiniame seminare “Practical Challenges in the Application of the Twin Regulations”. Almeria (Ispanija) 2022-09-19. Skaitytas pranešimas: “Why party autonomy should be strengthened across the EU family law instruments?”. 2022, Pranešimas ir sesijos moderavimas tarptautinėje konferencijoje „Facial Recognition in the Modern State” (online) 2022-09-15. Skaitytas pranešimas: “Faces of War: Russia’s Invasion of Ukraine and Military Use of FRT”. 2022, Pranešimas tarptautinėje konferencijoje “Sense and Sensibility in Cross-Border Cases: Couples’ Property”. Kroatija/online, 2022-06-30. Skaitytas pranešimas: “Jurisdiction Scheme in

Dr. Kristina Ambrazevičiūtė

Dr. Kristina Ambrazevičiūtė Mokslo darbuotoja,vykdanti skyriaus vedėjos funkcijas(+370 5) 2497591kristina.ambrazeviciute@teise.org    Darbo institute pradžia – nuo 2018-02-01.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Darbo teisė, nediskriminavimo teisinis reguliavimas, lygios moterų galimybės, visuomenės senėjimo įtaka darbo teisei.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Ambrazevičiūtė, K., „Protection of Elderly Employees in the Ageing Society: Experience of Lithuania and Estonia“ in „Legal Protection of Vulnerable Groups in North-Eastern Europe – Trends and Perspectives“ (sud. Limantė A., Pūraitė-Andrikienė D.). Springer. Cham: Springer, 2022. ISBN: 9783031069970 DOI: 10.1007/978-3-031-06998-7. Ambrazevičiūtė, K., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Ragauskas P. „Korupcija privačiame sektoriuje“ (monografija). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2020. eISBN 978-9986-704-71-3. Ambrazevičiūtė, K. „Civilinių gynimo būdų taikymas korupcinių veikų atveju privačiajame sektoriuje“. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2020. eISBN 978-9986-704-67-6. Ambrazevičiūtė K., Pivorienė J. „Lithuania“ in „Extended Working Life Policies. International Gender and Health Perspectives“ (sud. Á. N. Léime; J. Ogg; M. Rašticová; D. Street; C. Krekula; M. Bédiová; I. Madero-Cabib ). Cham: Springer, 2020. ISBN 978-3-030-40984-5. DOI: 10.1007/978-3-030-40985-2_25. Ambrazevičiūtė K., Birštonas R. „Darbuotojo pareiga saugoti komercines paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją: grėsmė laisvei pasirinkti darbą?“. Teisės problemos: mokslo darbai. 2019 Nr. 2 (98). ISSN 2351-6364. Ambrazevičiūtė K. „Korupcija darbo santykiuose“. Teisės problemos: mokslo darbai. 2019. Nr. 1. ISSN 2351-6364. Ambrazevičiūtė, K., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Ragauskas P. „Atsakomybės už korupciją privačiame sektoriuje teisinis reguliavimas“. Vilnius: Lietuvos Teisės Institutas, 2018. ISBN 978-9986-704-56-0.   Užsakomieji tyrimai: 2019-02-11. Užsakovas: Konstitucinio teismo teisėjas. Nuomonė konstitucinės justicijos byloje Nr. 11/2018. Teisės e-aktualijos. Vilnius: Lietuvos teisės institutas. 2019, 2 (17), p. 20-26. eISSN: 2335-8998. 2018-12-10. Užsakovas: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Nuomonė dėl Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą bei į savivaldybių tarybas apygardų ir apylinkų rinkimų komisijų narių atliekamų funkcijų. Teisės e-aktualijos. Vilnius: Lietuvos teisės institutas. 2019, 1 (16), p. 33-37. eISSN 2335-8998. 2014-06. Užsakovas: Lietuvos architektų rūmai. Mokslinės analizės „Architektų profesinės savivaldos Lietuvoje ypatumai“ bendraautorė.   Kita akademinė veikla: 2013 – 2018. Doktorantė. Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, Privatinės teisės institutas. Disertacijos tema „Visuomenės senėjimo poveikis darbo teisinių santykių reguliavimui“. 2010 – 2017 Lektorė. Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, Privatinės teisės institutas. Dėstyti dalykai: Darbo teisė, Darbo santykių teisinio reglamentavimo problemos, Darbo teisė ir civilinė teisė, Nediskriminavimas darbo teisėje, Teisės pagrindai. Vadovavimas bakalauriniams darbams, bakalauro darbų recenzavimas.   Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.): 2022 – 10 – 14. Moterų galimybės darbo rinkoje: nuo saugumo prie lankstumo. II-oji Nacionalinė socialinės politikos konferencija „Gyvenimo kelias ir jo krizės: kaip (ar)veikia Lietuvos socialinė politika?“ Vilnius, Lietuva. 2022-06-23. The Labour Law Challenges for Women Caregivers in an Ageing Society: A View from Lithuania. Liublianos universiteto Teisės fakulteto konferencija „Reforma institutov prava varstva starejših“. Liubliana, Slovėnija.   Akademinės išvykos: 2022-05-04 – 2022-05-20. Latvijos universiteto Teisės fakultetas, Ryga, Latvija. Vizituojanti tyrėja. 2021-11-21 – 2021-12-07. Tartu universiteto Teisės mokykla, Estija. Vizituojanti tyrėja. 2016-04-04 – 2016-06-04. Gento universiteto Teisės fakultetas, Belgija. Tyrėja, Erasmus+ praktikantė.   Narystės Profesinėse asociacijose: 2015-2019 COST IS1409 Gender and health impacts of policies extending working life in western countries, pavaduojanti Lietuvos atstovė.   Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.): 2022-09-01. Ambrazevičiūtė K. Daugiau galimybių prižiūrintiems asmenims: Darbo kodekso pakeitimai. In: Teise.Pro. 2019-09-10. Ambrazevičiūtė K. Interviu „Kiek dar žiūrėsime „Farus“?“ In: Alfa.lt.       Started working at the Institute – since 2018-02-01.   Research interests: Labour Law, Legal Regulation of Non-discrimination, Equal Opportunities for Women, Impact of the Ageing Population on the Labour Law.   International scientific profiles:   Publications:   Principal publications (from 2018): Ambrazevičiūtė, K., „Protection of Elderly Employees in the Ageing Society: Experience of Lithuania and Estonia“ in „Legal Protection of Vulnerable Groups in North-Eastern Europe – Trends and Perspectives“, (ed..Limantė A., Pūraitė-Andrikienė D.). Springer. Cham: Springer, 2022. ISBN: 9783031069970 DOI: 10.1007/978-3-031-06998-7. Ambrazevičiūtė, K., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Ragauskas P. „Korupcija privačiame sektoriuje“ (monografija) („Corruption in the private sector” (monograph)). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2020. eISBN 978-9986-704-71-3. Ambrazevičiūtė, K. „Civilinių gynimo būdų taikymas korupcinių veikų atveju privačiajame sektoriuje“ („Civil Remedies for Corruption in the Private Sector“). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2020. eISBN 978-9986-704-67-6. Ambrazevičiūtė K., Pivorienė J. „Lithuania“ in „Extended Working Life Policies. International Gender and Health Perspectives“ (ed. Á. N. Léime; J. Ogg; M. Rašticová; D. Street; C. Krekula; M. Bédiová; I. Madero-Cabib ). Cham: Springer, 2020. ISBN 978-3-030-40984-5. DOI: 10.1007/978-3-030-40985-2_25. Ambrazevičiūtė K., Birštonas R. „Darbuotojo pareiga saugoti komercines paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją: grėsmė laisvei pasirinkti darbą?“ („Employee’s Duty not to Disclose Trade Secrets and Other Confidential Information: Threat to Freedom to Choose a Job?“). Teisės problemos: mokslo darbai. 2019 Nr. 2 (98). ISSN 2351-6364. Ambrazevičiūtė K. „Korupcija darbo santykiuose“ („Corruption in Labor Relations“). Teisės problemos: mokslo darbai. 2019. Nr. 1. ISSN 2351-6364. Ambrazevičiūtė, K., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Ragauskas P. „Atsakomybės už korupciją privačiame sektoriuje teisinis reguliavimas“ („Legal Regulation of Responsibility for Private Sector Corruption“). Vilnius: Lietuvos Teisės Institutas, 2018. ISBN 978-9986-704-56-0.   Research Projects: 2020-09-01–2022-10-31. Postdoctoral fellow at the project „Ensuring Equal Opportunities for Women in Labour Relations in the Baltic States: A Comparative Analysis” fund ed by Social Funds of European Union. Implemented at Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences. Budget: 66 499,55 euros. 2012.03.01 – 2013.12.31. Junior Research Fellow at Project “Social, Economic and Legal Measures for Stability and Development of Families” funded by The Research Council of Lithuania. Implemented at The Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences. Budget: 213 500 litas.   Contractual Research: 2019-02-11. Client: Judge of the Constitutional Court. Opinion in Constitutional Justice Case no. 11/2018. Teisės e-aktualijos. Vilnius: Lietuvos teisės institutas. 2019, 2 (17), p. 20-26. eISSN: 2335-8998. 2018-12-10. Client: Chief Official Ethics Commission. Opinion on the Functions Performed by the Members of the Election Commissions of the President of the Republic of Lithuania, the Seimas of the Republic of Lithuania, the European Parliament and municipal councils of the Republic of Lithuania. Teisės e-aktualijos. Vilnius: Lietuvos teisės institutas. 2019, 1 (16), p. 33-37. eISSN 2335-8998. 2014-06. Client: Architects‘ Chamber of Lithuania. Co-author of the scientific analysis „Peculiarities of Architects’ Professional Self-Government in Lithuania”.   Other academic activities: 2013 – 2018. PhD Candidate. Mykolas Romeris university, Faculty of Law, Institute of Private Law. Dissertation topic: Enforcement