LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Įvyko projekto „FemiJust“ tarptautinė konferencija „Teisingos bausmės moterims? Baudžiamoji praktika ir nuteistųjų moterų patirtys“

Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto „Defeminizuotas baudžiamasis teisingumas: nuteistų moterų baudimo praktikos ir subjektyvios bausmės patirtys“ („FemiJust“) partnerių komanda, kurią sudaro Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, Kembridžo universiteto Kriminologijos institutas (Didžioji Britanija) bei Vytauto Didžiojo universitetas, suorganizavo tarptautinę konferenciją „Teisingos bausmės moterims? Baudžiamoji praktika ir nuteistųjų moterų patirtys“, vykusią 2021 m. birželio 23 d.

Konferencijos metu buvo aptariama teisingų bausmių moterims problema, analizuojamos moterų nusikalstamo elgesio aiškinimo ir nusikalstamos veikos sudėties kaitos tendencijos, taip pat gilintasi į taikomus baudimo mechanizmus ir praktikas, o pranešimus skaitė akademinės bendruomenės nariai, šios srities praktikai bei atstovai.

Kembridžo universiteto profesorė Loraine Gelsthorpe ir mokslininkė Jane Dominey pristatymo „What works with women?“ (liet. „Kas tinka moterims?“) metu pristatė savo atliktą tyrimą, moterų centrų svarbą ir pabrėžė, kad pirmiausia turime matyti moteris, o tik po to nuteistąsias. Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslo darbuotojos dr. Rūta Vaičiūnienė ir Liubovė Jarutienė savo pranešimo „Gender & Sentencing in Lithuania: more mercy for women?“ (liet. „Lytis ir bausmės Lietuvoje: daugiau gailestingumo moterims?“) metu pristatė savo atlikto tyrimo rezultatus ir moterų įkalinimo tendencijas Lietuvoje. Dr. Simonas Nikartas pranešime „Pains of probation: experiences of Lithuanian women under community supervision“ (liet. „Probacijos skausmai: Lietuvos probuojamų moterų patirtis“) pateikė nusikaltusių moterų patirtis Probacijos tarnyboje. Dr. Artūras Tereškinas savo pristatymo „Emotional work and emotional rules in Panevėžys correctional facility, Lithuania“ (liet. „Emocinis darbas ir emocinės taisyklės Panevėžio pataisos namuose, Lietuvoje“) metu atkreipė dėmesį ne tik į patį bausmės atlikimą, bet ir į kalinimo emocinius aspektus ir svarbą. Dandolko technologijų instituto teisės dėstytoja dr. Aoife Watters pranešime „Women’s experiences of imprisonment in Ireland“ (liet. „Moterų įkalinimo patirtys Airijoje“) pristatė savo atliktą tyrimą, kuriame tyrė ne tik pačios bausmių sistemos Airijoje ypatybes, bet ir lygino sistemos skirtumus vyrų ir moterų kalinimo įstaigose. Stafordšyro universiteto lektorė dr. Arta Jalili Idrissi pranešime „Women’s imprisonment in Latvia: the clash of the Soviet and neoliberal ‘titans’“ (liet. „Moterų įkalinimas Latvijoje: sovietų ir neoliberalų „titanų“ susidūrimas“) apžvelgė moterų įkalinimą Latvijoje per tris sritis: materialinę, procedūrinę ir ideologinę. Glazgo universiteto lektorė Marguerite Schinkel pranešime „The experience of persistent imprisonment for women in Scotland“ (liet. „Nuolatinio moterų įkalinimo Škotijoje patirtis“) pateikė išsamią analizę apie netikslingą moterų kalinimą bei pagalbos joms nesuteikimą Škotijoje. Kriminologijos ir baudžiamosios justicijos sistemos mokslininkė iš Barselonos Ares Batlle pranešime „Are we treating self-harm as misconduct in female prisons?“ (liet. „Ar savęs žalojimą moterų kalėjimuose traktuojame kaip netinkamą elgesį?“) pristatė savo atliktą tyrimą, kuriame analizuojamas drausminis režimas, netinkamas elgesys ir savęs žalojimas. Malagos universiteto dėstytoja ir mokslininkė María Izco Rincón pranešimo metu pristatė savo atliktą tyrimą apie Ispanijos įkalinimo įstaigas ir atsakė į klausimą: „Are gender, age and nationality factors of discrimination in prison life?“ (liet. „Ar lytis, amžius ir tautybė yra diskriminacijos veiksniai kalėjime?“). Europos kriminologų draugijos narė, mokslininkė Andreia de Castro Rodrigues skaitė pranešimą „Female offenders’ perceptions about penal sanctions purposes and their own penalty“ (liet. „Pažeidėjų moterų požiūris į baudžiamųjų sankcijų tikslus ir jų pačių bausmę“), kurio metu pristatė savo atliktą tyrimą Portugalijos įkalinimo įstaigose.

Konferencijos vaizdo įrašą galite žiūrėti čia.

Norime nuoširdžiai padėkoti visiems pranešėjams už pasidalintas įžvalgas ir neįkainojamą patirtį.

Konferencija yra Lietuvos mokslo tarybos bendrai finansuojamo projekto „Defeminizuotas baudžiamasis teisingumas: nuteistų moterų baudimo praktikos ir subjektyvios bausmės patirtys“ („FemiJust“) dalis. Plačiau apie „FemiJust“ projektą.