LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Publikuotas naujas reglamentų „Dvynių“ komentaras

„EU-FamPro“ projekto rėmuose publikuotas mokslinis reglamentų „dvynių“ komentaras „European Family Property Relations Article by Article. Commentary on EU Regulations 1103 and 1104/2016“ (ed. Lucia Ruggeri and Roberto Garetto).

Tai leidinys, kuriame teisės ekspertų, tarp kurių yra advokatų, notarų ir mokslininkų, komanda nuosekliai analizuoja reglamentų 1103/2016 ir 1104/2016 kiekvieno straipsnio tekstą. Autoriai daugiausia dėmesio skiria naujoms nuostatoms, taip pat galiojančiai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir valstybių narių teismų praktikai.

Šis komentaras padės geriau susipažinti su abiem reglamentais ir suprasti kiekvieną jų straipsnį atskirai.

Komentaras yra atviros prieigos ir jį galima rasti internete.