LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Prestižinės leidyklos „Springer“ išleistoje knygoje – dr. A. Limantės ir dr. K. Pranevičienės publikacija

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto vyriausiosios mokslo darbuotojos dr. Agnės Limantės ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytojos Kristinos Pranevičienės parengtas skyrius buvo publikuotas knygoje „Balkan Yearbook of European and International Law“, išleistoje prestižinėje mokslo darbų leidykloje „Springer“.

Mokslininkių publikacijoje „Division of Property Between Spouses in Lithuania: From Substantive to Private International Law“ nagrinėjami sutuoktinių turto padalijimo klausimai Lietuvos materialinėje ir tarptautinėje privatinėje teisėje. Analizuodamos reglamentavimą ir teismų praktiką, autorės aptaria turto padalijimo tarp sutuoktinių ypatumus Lietuvoje ir atskleidžia sudėtingą nacionalinės tarptautinės privatinės teisės taikymą sudėtingesnėse tarpvalstybinėse situacijose.

Plačiau žr.: Pranevičienė, K., Limantė, A. (2023). Division of Property Between Spouses in Lithuania: From Substantive to Private International Law. In: Kunda, I., Meškić, Z., Omerović, E., Popović, D.V. (eds) Balkan Yearbook of European and International Law 2022. Balkan Yearbook of European and International Law, vol 2022. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-29432-7_3.