LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

RENGINIAI

Instituto mokslininkė dalyvavo renginyje apie „Brexit“ poveikį tarptautinėms šeimoms

Spalio 18 d. LSMC Teisės instituto vyriausioji mokslo darbuotoja Agnė Limantė dalyvavo tarptautiniame seminare Protection of international families post-Brexit through the Conventions of the Hague Conference on Private International Law (liet. „Tarptautinių šeimų apsauga po „Brexit“ remiantis Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos konvencijomis“). Renginys vyko Aberdyno universitete Škotijoje ir subūrė gausią šios srities ekspertų bei praktikų grupę. Čia pranešimus skaitė bei diskutavo dr. Katarina Trimmings (Škotija), prof. Thalia Kruger (Belgija), prof. Mirela Župan (Kroatija), prof. Pietro Franzina (Italija), prof. Máire Ní Shúilleabháin (Airija), dr. Anna Wysocka-Bar (Lenkija), Konstantina Kalaitsoglou (Škotija) bei kiti mokslininkai, teisėjai, advokatai bei centrinių institucijų atstovai.

Dr. Agnė Limantė kartu su prof. Mirela Župan pristatė Europos šalių praktiką taikant 1980 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų, didelį dėmesį skiriant negrąžinimo pagrindams, vaiko išklausymo reikalavimui bei šalių praktikai bylose, susijusiose su Jungtine Karalyste.

Renginys vyko įgyvendinant Royal Society of Edinburgh (liet. Karališkoji Edinburgo draugija) finansuojamą projektą Protection of international families with links to the European Union post-Brexit: Collaborative Scotland-EU partnership (liet. „Su Europos Sąjunga susijusių tarptautinių šeimų apsauga po „Brexit“: Škotijos ir ES partnerystė“).

Renginio programa: https://www.abdn.ac.uk/law/documents/Workshop%20Programme.pdf.