LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

BALANSAVIMAS TARP TEISĖS Į PRIVATUMĄ IR SAVIRAIŠKOS LAISVĖS EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO JURISPRUDENCIJOJE (56)

Autorius: Mindaugas Lankauskas
Temos kategorija:
Žmogaus teisės

Straipsnyje analizuojamas santykis tarp privatumo apsaugos ir saviraiškos laisvės Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencijoje. Lietuvos teisės doktrinoje teisės į privatumą bei saviraiškos laisvės institutai buvo nagrinėti, tačiau pasigendama gilesnės jų sąveikos analizės Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos kontekste.