LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

RENGINIAI

Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai

2012 m. spalio 30 d. vyko Teisės instituto ir Teisingumo ministerijos organizuota konferencija tema „Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai”.

Konferencija buvo organizuota norint pristatyti Teisės instituto mokslo darbų serijoje šiais metais išleistą knygą „Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai“, kurioje visapusiškai analizuojama Lietuvos baudžiamosios politikos tradicija ir jos raida, apžvelgiamos baudžiamosios politikos tendencijos Europos Sąjungoje ir jos valstybėse narėse.

 

Konferencijos medžiaga:

• Dr. Gintautas Sakalauskas, Teisės institutas
Baudžiamosios politikos tradicija ir tendencijos Lietuvoje

• Dr. Aušra Pocienė, Teisės institutas
Baudžiamosios politikos formavimas(is) ir jos įtaka nusikaltimams Lietuvoje

• Dr. Justas Namavičius, Vilniaus universitetas
Bausmės funkcijos ir baudžiamoji politika

• Dr. Skirmantas Bikelis, Teisės institutas
Baudžiamoji politika kontrabandos bylose: šaudymas į žvirblius iš patrankos?