LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NETEISĖTĄ DISPONAVIMĄ NARKOTINĖMIS AR PSICHOTROPINĖMIS MEDŽIAGOMIS PRAKTINĖS PROBLEMOS IR TEISINIO REGULIAVIMO TRŪKUMAI (98)

Autorius: Darius PRANKA
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje apžvelgiamos nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, dalyko ir jo kiekio nustatymo problemos teismų praktikoje – kaip pavyzdys pateikiamas narkotinių medžiagų pėdsakų teisinis įvertinimas.