LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

BAUDŽIAMOSIOS POLITIKOS KONTRABANDOS IR MUITINĖS APGAULĖS KONTROLĖS SRITYJE ĮGYVENDINIMO LIETUVOS TEISINĖJE SISTEMOJE PROBLEMOS (72)

Autorius: Girius IVOŠKA
Temos kategorija: Baudžiamosios teisės politika

Kontrabanda ir muitinės apgaulė – reiškiniai, kuriems tirti įvairiais aspektais (ekonominiu, kriminologiniu, socialiniu) Lietuvoje skiriamas ypatingas dėmesys: viešai diskutuojama apie tai, kad kontrabanda yra bene pagrindinė politikų korupcijos priežastis, vieną iš didžiausių šešėlinės ekonomikos dalių lemiantis reiškinys, viena iš didžiausių kliūčių siekiant surinkti valstybės biudžeto pajamas.