LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

BENDRUOMENĖS VAIDMUO NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOJE: UŽSIENIO ŠALIŲ PATIRTIES ANALIZĖ (72)

Autorius: Simonas NIKARTAS
Temos kategorija: Kriminologija

Straipsnyje, remiantis užsienio šalių moksliniais tyrimais, analizuojamas bendruomenės (bendruomeniškumo) prevencinis poveikis nusikalstamumui. Remiantis kriminologinėje literatūroje vyraujančia vietos bendruomenės samprata bendruomeniškumo vaidmuo vertinamas per neformalios nusikalstamumo socialinės kontrolės prizmę.