LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

BYLOS NUTRAUKIMAS NUOSPRENDŽIU IR NEKALTUMO PREZUMPCIJA: PROBLEMINIAI ASPEKTAI TARPTAUTINĖS IR KONSTITUCINĖS TEISĖS KONTEKSTE (99)

Autorius: Mindaugas Girdauskas
Temos kategorija: Konstitucinė teisė

Straipsnyje nagrinėjamos teisės moksle ir praktikoje kylančios problemos dėl teismų nuosprendžių, kuriais nutraukiamos baudžiamosios bylos, formuluočių suderinamumo su nekaltumo prezumpcija, galimybių tokius sprendimus priimant suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui konstatuoti, kad asmuo padarė nusikalstamą veiką, ir patenkinti civilinius ieškinius, taip pat galimybių priteisti žalos atlyginimą, kai byla nutraukiama atleidžiant nuo baudžiamosios atsakomybės.