LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

LEIDINIAI

Darbas, šeima ir socialinė apsauga: žmogaus teisių užtikrinimo 2008 – 2012 metais problemos

Ši studija skirta identifikuoti ir išnagrinėti problemiškiausias žmogaus socialinių teisių reguliavimo ir praktinio užtikrinimo sritis įgyvendinant teisę į darbą, teisę į socialinę apsaugą bei valstybės pareigą užtikrinti šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės apsaugą.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, dr. Vida Petrylaitė
Recenzentai:
prof. dr. Genovaitė Dambrauskienė, doc. dr. Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė