LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Dr. Dalia Gedzevičienė

Dr. Dalia Gedzevičienė

Pareigos:

Mokslo darbuotoja, kalbos redaktorė.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Kognityvinė lingvistika, metaforų tyrinėjimai, teisės kalba, teisės terminija, socialiai pažeidžiamų asmenų įvardijimo problemos.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Gedzevičienė D. (2022), Metaphorical Terms Denoting Intellectual Disability in Lithuanian Official Documents: Social Implications. Metaphor in Legal Discourse / Redagavo I. Šeškauskienė. Cambridge Scholars Publishing, p. 50–80. ISBN 1527578496.

Gedzevičienė D. (2021), Lietuviškų intelekto sutrikimą ir jo lygius įvardijančių terminų kaita ir ją lemiantys veiksniai. Terminologija, 2021, Nr. 28, p. 114–152. doi.org/10.35321/term28-06

Gedzevičienė D. (2019), Metaphor and Irony in the Public Criminological Discourse of Lithuania. East European Politics and Societies and Cultures, 2019, t. 33, Nr. 2, p. 400–422.

Gedzevičienė D. (2018), Blogųjų naujienų diskursas Lietuvos sovietmečio spaudoje. Respectus Philologicus, 2018, t. 34, Nr. 39, p. 61–72.

Gedzevičienė D. (2018), Lietuviški metaforiniai teisės terminai. Taikomoji kalbotyra, 2018, Nr. 10, p. 26–44.

 

Užsakomieji tyrimai:

2019, Lietuviški metaforiniai teisės terminai – visos dienos seminaras Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriato Vertimo tarnybos Lietuvių kalbos skyriaus vertėjams. Europos Sąjungos Taryba, Briuselis, Belgija, 2019-10-25.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

2022, Gedzevičienė D. Metaphorical Terms Denoting Intellectual Disability in Lithuanian Official Documents: Social Implications. Knygos „Metaphor in Legal Discourse“ (2022, Cambridge Scholars Publishing) pristatymas – diskusija Zoom platformoje. Vilniaus universitetas, „Cambridge Scholars Publishing“, 2022-05-31.

2020, Gedzevičienė D. Intelekto sutrikimus įvardijanti terminija ir jos įtaka socialinėms nuostatoms. Mokslinis seminaras „Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai“. Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, Lietuva, 2020-10-16.

 

Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.):

2020, Interviu Lietuvos neįgaliųjų draugijos laikraščiui „Bičiulystė“ „Diagnozės pavadinimas – bilietas į socialinę atskirtį?“ (2020-11-05).