LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Dr. Darius Pranka

Dr. Darius Pranka

Mokslo darbuotojas, LEKOSTRA projekto mokslo darbuotojas
(+370 5) 2497591
darius.pranka@teise.org 

 

Darbo institute pradžia – nuo 2020-09-01.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Baudžiamoji teisė, baudžiamojo proceso teisė.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Pranka D. (2021), The Price of Medical Negligence – Should it Be Judged by the Criminal Court in the Context of the Jurisprudence of the European Court of Human Rights? Baltic Journal of Law & Politics, 2021, Vol. 14 (1).

Pranka D. (2020), Teisingos bausmės beieškant: švelnesnės bausmės skyrimas už neteisėtą disponavimą dideliu ar labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu. Teisės problemos, 2020/1 (99).

Pranka D. (2019), Baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis praktinės problemos ir teisinio reguliavimo trūkumai. Teisės problemos, 2019/2 (98).

 

Užsakomieji tyrimai:

2018, Pranka D., Gelžinytė V., Baudos bausmės keitimo į kitas bausmes tvarka ir jos tobulinimo galimybės. Mokslo studija, 2018, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

 

Kita akademinė veikla:

2012 – dabar, Dėstytojas, Socialinių mokslų kolegija.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

2022, Pranešimas „Medikų baudžiamosios atsakomybės niuansai COVID-19 pandemijos kontekste” tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baudžiamosios politikos europinės tendencijos ir iššūkiai“, 2022-04-29, Kauno Vytauto Didžiojo universitetas (nuotoliniu būdu).

2021, Pranešimas „Mediko klaidos kaina – baudžiamosios atsakomybės klausimai EŽTT jurisprudencijos kontekste” mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Baudžiamųjų įstatymų (ne)kokybė ir žmogaus teisės“, 2021-05-28, Vilnius (nuotoliniu būdu).