LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

ESMINIAI ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS BAUDŽIAMAJAME PROCESE REFORMOS EUROPOS SĄJUNGOJE ASPEKTAI IR JŲ ĮTAKA NACIONALINIAM TEISINIAM REGULIAVIMUI (91)

Autorius: Justina DEŠRIŪTĖ
Temos kategorija: Baudžiamojo proceso teisė, Europos Sąjungos teisė

Straipsnyje apžvelgiami esminiai Europos Sąjungos teisėkūroje vykstančios asmens duomenų apsaugos baudžiamajame procese reformos aspektai.