LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

INFORMUOTO PACIENTO SUTIKIMO PAŽEIDIMO ATVEJAI (71)

Autorius: Modestas SRIUBAS
Temos kategorija: Civilinė teisė

Autorius straipsnyje siekia pagrindinio tikslo – atskleisti atvejus, kada, esant informuoto paciento sutikimo pažeidimui, būtų galima taikyti civilinę atsakomybę. Siekiant užsibrėžto tikslo aptariami ir analizuojami asmens sveikatos priežiūros paslaugų teisiniai santykiai, analizuojamas prievolės, kylančios tarp šių santykių šalių, dalykas. Autorius paliečia aktualius civilinės atsakomybės, esant informuoto paciento sutikimo pažeidimui, taikymo aspektus, vertindamas juos per informuoto paciento sutikimo sudėtį, ir analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių informuoto paciento sutikimą, reikalavimus, aptaria teorinius ir praktinius Lietuvos teismų praktikos išaiškinimo ir taikymo klausimus.