LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Kaip gyvenimui pasirengę vaikai iš bendruomeninių vaikų globos namų?

[:lt]

Lietuvos teisės instituto mokslininkas Rokas Uscila kartu su kolegėmis iš Mykolo Romerio universiteto Vida Gudžinskiene ir Rita Raudeliūnaite paskelbė mokslinį straipsnį „Socialinių darbuotojų patirtys rengiant vaikus savarankiškam gyvenimui bendruomeniniuose vaikų globos namuose“.

Straipsnyje atskleidžiamos socialinių darbuotojų patirtys rengiant vaikus savarankiškam gyvenimui bendruomeniniuose globos namuose. Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenantiems vaikams dažnai kyla sunkumų tvarkantis namus, rūpinantis asmens higiena be socialinio darbuotojo pagalbos. Vaikai ypač stokoja laisvalaikio planavimo ir organizavimo, ekonominių, bendravimo, asmeninių (savęs pažinimo, savikontrolės, atsakomybės, pasitikėjimo savimi, streso įveikimo, konfliktų sprendimo, sprendimų priėmimo) įgūdžių.

Tyrimas atskleidė, kad socialiniai darbuotojai, ruošdami vaikus savarankiškam gyvenimui, susiduria su vaikų buitinių įgūdžių (maisto gaminimo, apsipirkimo parduotuvėje, mokesčių mokėjimo), socialinių įgūdžių (bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių ugdymosi ir pritaikymo, veiklos organizavimo) ir asmeninių įgūdžių (adekvataus savęs vertinimo, savikontrolės įgūdžių ir pasitikėjimo savimi įgūdžių) ugdymo (si) sunkumais.

Socialiniai darbuotojai, dirbantys bendruomeniniuose vaikų globos namuose, savarankiškumo įgūdžių ugdymo sunkumus įveikia pasitelkdami žodinius metodus (individualius ir grupinius pokalbius), skirdami individualias ir grupines praktines užduotis, dirbdami kartu su komanda, glaudžiai bendradarbiaudami su padėjėjais bei su kitų institucijų specialistais.

Besidomintys plačiau visą publikacijos tekstą galima rasti čia: http://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/546/305

[:]