LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

KO POLITOLOGAI IR KRIMINOLOGAI GALĖTŲ PASIMOKYTI VIENI IŠ KITŲ. IR KODĖL JIE TURĖTŲ MOKYTIS? (62)

Autorius: Leslie Holmes
Temos kategorija: Kriminologija

Straipsnyje analizuojamos kriminologijos ir politologijos mokslų sąsajos, bendrų temų, metodų ir galimų tyrimų problematika bei perspektyvos, pristatomos abiejuose moksluose paplitusios teorijos, teiginiai, kuriais remiantis galima analizuoti sudėtingus daugelio mokslų interesų srityje esančius reiškinius, tokius, kaip korupcija, organizuotas ir korporatyvinis nusikalstamumas.