LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Lietuvos teisės institutas kviečia į gruodžio mėnesio renginius

[:lt]

 

Konferencija „Korupcija – šių dienų šešėlio užkulisiai

2020 m. gruodžio 9 d.

ir

Dr. Kristinos Ambrazevičiūtės studijos pristatymas

Civilinių gynimo būdų taikymas korupcinių veikų atveju privačiajame sektoriuje

2020 m. gruodžio 14 d.

 

Maloniai kviečiame į konferenciją „Korupcija – šių dienų šešėlio užkulisiai“. Tarptautinė antikorupcijos diena gruodžio 9-ąją kasmet visame pasaulyje minima nuo 2004 m., atsižvelgiant į 2003 m. pasirašytą Jungtinių Tautų konvenciją prieš korupciją. Ši diena skirta atkreipti dėmesį į korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai kelią. 2001–2019 m. statistikos duomenimis, labiausiai paplitusios korupcijos formos, gyventojų, įmonių vadovų bei valstybės tarnautojų nuomonėmis, sutampa: nepotizmas, politinių partijų narių protegavimas ir papirkimai. Taigi, korupcijos keliai nežinomi ar visgi visi keliai veda į tuos pačius užkulisius? Šiuos ir kitus klausimus, apimančius korupcijos priežastis, sąlygas ir šalinimą, bus siekiama atskleisti pranešėjų temose.

Minint Tarptautinę antikorupcijos dieną, organizuojama konferencija „Korupcija – šių dienų šešėlio užkulisiai“ vyks 2020 m. gruodžio 9 d. 13 val. per „Zoom“ platformą. Kviečiame registruotis paspaudus šią nuorodą iki gruodžio 8 d. Nuoroda į renginį bus atsiųsta Jūsų nurodytu el. pašto adresu likus dienai iki renginio.

Konferencijos programą PDF formatu galite rasti čia.

 

Taip pat kviečiame nepraleisti dr. Kristinos Ambrazevičiūtės studijos pristatymo „Civilinių gynimo būdų taikymas korupcinių veikų atveju privačiajame sektoriuje“. Korupcijos užkardymas tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuose visų pirma yra siejamas su viešosios teisės, o ypač – su baudžiamosios teisės taikomomis priemonėmis ir sankcijomis. Toks teisinis reguliavimas nulėmė, jog Lietuvoje korupcijos ir prieš ją nukreiptų teisinių priemonių tyrimai iki šiol buvo iš esmės išimtinai baudžiamosios ar kitų viešosios teisės sričių ekspertų dėmesio centre, o patys tyrimai apsiribodavo tik viešosios teisės sankcijomis. Tuo tarpu civilinių gynimo būdų galimas pritaikymas likdavo nuošalyje. Šioje mokslo studijoje tiriama, kiek veiksmingai esamos civilinės teisės normos ir institutai gali būti naudojami korupcinių veikų privačiajame sektoriuje pasekmių atžvilgiu, taip pat nustatomos pagrindinės problemos, su kuriomis susiduriama siekiant taikyti civilinius gynimo būdus, ir galiausiai pateikiami pasiūlymai bei gairės, įgalinančios platesnį ir veiksmingą civilinių gynimo būdų taikymą.

Studijos pristatymas „Civilinių gynimo būdų taikymas korupcinių veikų atveju privačiajame sektoriuje“ vyks 2020 m. gruodžio 14 d. 13 val. per „Zoom“ platformą. Kviečiame registruotis paspaudus šią nuorodą iki gruodžio 13 d. Nuoroda į renginį bus atsiųsta Jūsų nurodytu el. pašto adresu likus dienai iki renginio.

[:en]

 

Conference „Corruption – Behind the Scenes of Today’s Shadow

2020, December 9th

and

Presentation of Dr. Kristinos Ambrazevičiūtės study

Application of Civil Remedies in Cases of Corruption in the Private Sector

2020, December 14th

 

We kindly invite you to the conference „Corruption – Behind the Scenes of Today’s Shadow„. International Anti-Corruption Day has been celebrated annually around the world on the 9th of December since 2004, in line with the 2003 the United Nations Convention against Corruption. This day is dedicated to highlight corruption and encourage people to prevent it. According to statistics, the opinions of the most common forms of corruption, by the heads of companies and civil servants coincide: nepotism, patronage of members of political parties and bribery. So, are the paths of corruption unknown or do all the paths lead to the same behind the scenes? These and other issues, including the causes, conditions and elimination of corruption, will be addressed in the speakers’ topics.

To commemorate the International Anti-Corruption Day, the conference “Corruption – Behind the Scenes of Today’s Shadow” will be held on December 9th, 2020 at 13:00 via the Zoom platform. We invite you to register until December 8th by clicking this link. An invitation link to the event will be sent to the email address you provided the day before the event.

 

We also invite You not to miss Dr. Kristinos Ambrazevičiūtės study presentation „Application of Civil Remedies in Cases of Corruption in the Private Sector„. The prevention of corruption in both the public and private sectors is primarily linked to measures and sanctions under public law, and in particular criminal law. Such legal regulation has determined that in Lithuania investigations into corruption and legal measures directed against it have so far been mainly the focus of experts in criminal or other areas of public law, and the investigations themselves have been limited to public law sanctions. Meanwhile, the possible application of civil remedies remained on the sidelines. This study examines the effectiveness of existing civil law norms and institutes in dealing with the consequences of acts of corruption in the private sector also identifying the main challenges facing civil redress, and finally, proposals and guidelines are provided to enable a wider and more effective use of civil remedies.

The presentation of the study “Application of Civil Remedies in Cases of Corruption in the Private Sector” will take place on December 14th, 2020 at 13:00 via the Zoom platform. We invite you to register until December 13th by clicking this link. An invitation link to the event will be sent to the email address you provided the day before the event.

[:]