LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Lietuvos teisės instituto projektui – tarptautinis pripažinimas

[:lt]

Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras (angl. UNODC) labai palankiai įvertino Lietuvos teisės instituto (LTI) kartu su partneriais įgyvendintą projektą QUAL-AID ir cituoja jį savo leidinyje.

UNODC išleido Teisinės pagalbos baudžiamajame procese kokybės užtikrinimo vadovą, kuriame yra minimas Lietuvos teisės institutas, jo mokslininkai ir jau įgyvendintas projektas, taip pat projekto metu išleisti leidiniai. Toks LTI projekto „Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims (QUAL-AID)“ įvertinimas tarptautiniu lygiu rodo Instituto mokslininkų kompetenciją ir gebėjimą dirbti tarptautiniu lygiu.

UNODC Teisinės pagalbos baudžiamajame procese kokybės užtikrinimo vadovas pasiekiamas čia: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HB_Ensuring_Quality_Legal_Aid_Services.pdf

Kaip žinoma, LTI, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ir Lietuvos advokatūra kartu su partneriais iš Vokietijos ir Nyderlandų (Frankfurto prie Maino Gėtės universitetu ir Nyderlandų teisinės pagalbos tarnyba) projektą QUAL-AID vykdė dvejus metus. Projektas įgyvendintas atsižvelgiant į naujausias tarptautinės bendruomenės pastangas siekiant pagerinti teisinės pagalbos kokybę. Europos Sąjungoje šiuo klausimu taip pat buvo atsiradę naujovių – projekto komandai teko atsižvelgti į naują Europos Sąjungos direktyvą dėl teisinės pagalbos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio vykdymo procedūroms.

Projekto partneriai tyrė teisinės pagalbos paslaugų baudžiamajame procese kokybės užtikrinimo priemones ES šalyse ir parengė du leidinius – teisinės pagalbos teikimui skirtus praktinius standartus bei kokybės vertinimo gaires http://qualaid.vgtpt.lt/en/outcomes. Be to, projekto partneriai siekė padidinti teisinės pagalbos politikos formuotojų, administratorių ir teisinės pagalbos teikėjų gebėjimus užtikrinti kokybišką teisinę pagalbą bei organizavo šių tikslinių grupių mokymus projekto partnerių šalyse.

Plačiau su projekto rezultatais bei leidiniais galima susipažinti projekto puslapyje: http://qualaid.vgtpt.lt/lt

[:]