LTI MOKSLO TARYBOS RINKIMAI

SKELBIAMI RINKIMAI Į LIETUVOS TEISĖS INSTITUTO MOKSLO TARYBĄ

2018-02-19

Vilnius 

Vadovaudamasi Lietuvos teisės instituto įstatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1495 bei Lietuvos teisės instituto mokslo tarybos rinkimų reglamentu, patvirtintu Lietuvos teisės instituto direktoriaus 2013 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1T-7, Lietuvos teisės instituto mokslo tarybos rinkimų komisija, patvirtinta Lietuvos teisės instituto direktoriaus 2018 m. vasario 12 d įsakymu Nr. 1T-12,  informuoja: 

Vadovaujantis Lietuvos teisės instituto įstatais, Instituto mokslo taryba 5 metų kadencijai sudaroma iš 13 narių

KANDIDATAI Į LIETUVOS TEISĖS INSTITUTO MOKSLO TARYBĄ 

Doc. dr. Juozas Galginaitis. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentasdaktaras. 1991–1992 m. Teisės instituto direktorius. Kandidatą pasiūlė Lietuvos teisės instituto administratorė Nijolė Mažylienė.

Dr. Dalia Gedzevičienė. Lietuvos teisės instituto Leidybos ir bendrųjų reikalų skyriaus mokslo darbuotoja – redaktorė. Kandidatę pasiūlė Lietuvos teisės instituto Leidybos ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Laima Valungevičiūtė.

Dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. Lietuvos teisės instituto mokslinė sekretorė. Kandidatę pasiūlė Lietuvos teisės instituto Leidybos ir bendrųjų reikalų skyriaus specialistė Ieva Delnickienė.

Prof. dr. Liudvika Meškauskaitė. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto partnerystės profesorė, daktarė. Advokatė. Kandidatę pasiūlė Lietuvos teisės instituto direktorė Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė.

Dr. Simonas Nikartas. Lietuvos teisės instituto Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, skyriaus vedėjas. Kandidatą pasiūlė Lietuvos teisės instituto Tarptautinių  ryšių skyriaus projektų administratorius, l. e. p. skyriaus vedėjas Justinas Paliauka.

Prof. dr. Jonas Prapiestis. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius. Kandidatą pasiūlė Lietuvos teisės instituto direktorė Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė.

Dr. Petras Ragauskas. Lietuvos teisės instituto Teisinės sistemos tyrimų skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas, žurnalo „Teisės problemos“ vyriausiasis redaktorius. Kandidatą pasiūlė Lietuvos teisės instituto Leidybos ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Laima Valungevičiūtė.

Dr. Tomas Rudzkis. Lietuvos teisės instituto Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas. Kandidatą pasiūlė Lietuvos teisės instituto administratorė Nijolė Mažylienė.

Laurynas Totoraitis. Lietuvos teisės instituto Teisinės sistemos tyrimų skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas. Kandidatą pasiūlė Lietuvos teisės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Teisinės sistemos tyrimo skyriaus vedėja Agnė Limantė.

Dr. Rokas Uscila. Lietuvos teisės instituto direktoriaus pavaduotojas. Kandidatą pasiūlė Lietuvos teisės instituto mokslinė sekretorė Ingrida Mačernytė-Panomariovienė.

Dr. Rūta Vaičiūnienė. Lietuvos teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus mokslo darbuotoja, skyriaus vedėja. Kandidatę pasiūlė Lietuvos teisės instituto mokslinė sekretorė Ingrida Mačernytė-Panomariovienė.

Evaldas Visockas. Lietuvos teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus tyrėjas. Kandidatą pasiūlė Lietuvos teisės instituto administratorė Nijolė Mažylienė.

IŠRINKTI LIETUVOS TEISĖS INSTITUTO MOKSLO TARYBOS NARIAI

 

LTI moklso tarybos rinkimų komisijos posėdžio (balsų skaičiavimo) protokolas

  

Lietuvos teisės instituto mokslo tarybos rinkimų komisija:

Vaidas Kalpokas – pirmininkas

Nijolė Mažylienė – sekretorė

Laima Valungevičiūtė – narė