LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Mediacija probacijos sistemoje pasiteisino

[:lt]

Lietuvos mokslininkai atliko tyrimą, kuris parodė, jog mūsų šalies probacijos sistemoje įdiegtas mediacijos modelis visiškai pasiteisino ir dabar kokybiškos valstybės garantuojamos mediacijos paslaugos baudžiamojo justicijoje užtikrinamos visoje šalyje. Pirmą kartą Lietuvoje įvestos mediatorių pareigybės baudžiamojoje justicijoje, parengtos mokomosios, metodologinės priemonės leidžiančios užsitikrinti mediacijos modelio palaikymą, tęstinumą.

Tokią išvadą pateikė Lietuvos teisės instituto mokslininkas dr. Rokas Uscila savo straipsnyje „Mediacija Lietuvos probacijos sistemoje“, kurį publikavo Europos atkuriamojo teisingumo forumo (angl. European Forum for Restorative Justice) platforma.

Straipsnyje taip pat pateikiamos išvados, kad Lietuvoje yra formuojama progresyvi atkuriamojo teisingumo praktika, leidžianti kalbėti apie minimalių paslaugų užtikrinimą nusikaltimų aukoms pagal tarptautinius įsipareigojimus.

Tačiau mokslininkas taip pat atkreipia dėmesį, kad siekiant mediacijos modelio plėtojimo būtina užtikrinti aiškesnį ir nuoseklesnį teisinį reglamentavimą. Baudžiamuosiuose įstatymuose numatyti aiškius teisinius pagrindus mediacijos taikymui ir jos rezultatų pritaikymui. Taip pat būtina išlaikyti sukurtą modelį, o mediatorių rengimui ir mokymams tikslinga užtikrinti pirminius ir tęstinius mediatorių mokymus, kurie gali būti realizuojami tiek per profesinį rengimą (Kalėjimų departamento mokymo centrą), tiek per atskiras studijų programas, kurioje numatyti mediacijos, derybų ir konfliktologijos dalykai. Be to, tikslinga įvertinti platesnės atkuriamojo teisingumo praktikos taikymą probacijos sistemoje, kai galimi „Šeimų sueigų“, „Apskritojo stalo“ modelių taikymai.

Visą dr. R.Uscilos mokslo straipsnį galima rasti čia:
http://www.euforumrj.org/wp-content/uploads/2016/11/Vol_17_3.pdf

[:en]

Lithuanian researchers conducted a study, which showed that model of probation system in our country is fully justified. State-guaranteed high-quality mediation services in criminal justice provided all over the country. For the first time Lithuania were introduced positions of mediators in posts criminal justice, prepared methodological tools enabling secure mediation model maintaining and continuity.

Scientist of Lithuanian Law Institute Dr. Rock Uscila presented this finding in his article „Mediation Lithuania probation system”, published by European Forum for Restorative Justice platform.

All text in english can be found here: 
http://www.euforumrj.org/wp-content/uploads/2016/11/Vol_17_3.pdf

[:]