LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Mokslininkai pateikė išvadą dėl Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projekto

[:lt]

Priėmus svarstomą Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projektą, Lietuva nesudarytų sąlygų naudotis moderniausiomis šiuolaikinio mokslo pasiekimų siūlomomis dirbtinio apvaisinimo galimybėmis, kokios naudojamos kitose Europos valstybėse, nes projekte numatytos tik ribotos donorystės formos sumažina dirbtinio apvaisinimo būdų įvairovę.

Tokią išvadą Seimo Žmogaus teisių komitetui pateikė Lietuvos teisės instituto mokslininkai, išanalizavę tarptautinius teisės aktus, mokslo darbus, Europos žmogaus teisių teismų praktiką bei Lietuvos teisinės sistemos suderinamumą su supranacionaliniu teisiniu reguliavimu.

Daugiau informacijos – prisegtame dokumente.

[:en]

If the draft law on Artificial insemination was adopted, Lithuania would be unable to create conditions to use modern technologies for artificial insemination, such as are being used in other member states of European Union, because a limited form of donation, foreseen in this project, reduces variety of artificial insemination forms.

Researchers of Law Institute of Lithuania came by this conclusion after thorough analysis of international legal documents, research works and case law of the European Court of Human Rights as well as compatibility of Lithuanian legal system with supranational regulation. This conclusion was presented for the Seimas Committee for the Defense of Human Rights.

[:]