LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Mokslininkai rekomenduoja, kaip įvertinti Lietuvos teisinę sistemą

[:lt]

Lietuvos teisės institutas (LTI) parengė mokslo studiją „Teisinio reguliavimo ex post vertinimo perspektyvos Lietuvoje“, kurioje pateikiami pasiūlymai, rekomendacijos dėl ex post (baigiamojo vertinimo) peržiūros instituto inkorporavimo į Lietuvos nacionalinę teisės sistemą. Šis tyrimas atliktas įgyvendinant Vyriausybės programą ir Teisingumo ministerijos priemonę, kuri numato teikti teisinės politikos formavimui skirtus pasiūlymus, pagrįstus šiuolaikinės teisės ir kriminologijos mokslų tyrimų rezultatais.

Atlikę tyrimą, LTI mokslininkai pateikė bendras rekomendacijas vertinimo procesui, nurodė esminius vertintinus klausimus, pasiūlė ex post vertinimo atrankos ir procedūrų sistemos modelį.    

Mokslininkai, išanalizavę situaciją, nurodė ir esamo teisinio reguliavimo bei susiklosčiusios praktikos ex post vertinimo srityje trūkumus. Studijos autoriai pažymėjo, kad vis dar nėra aiškiai sureguliuotas ex post vertinimo santykis su ex ante vertinimu, jų vertinimo kriterijai (vertinimo turinys) nėra suderinti, taip pat nėra aiškus administracinės naštos nustatymo reguliavimo santykis su ex post vertinimo kriterijais (vertinimo turiniu). Be to, Lietuvos teisinėje sistemoje persipina ex post ir monitoringo sąvokos ir ex post vertinimas iš esmės vadinamas teisės aktų stebėsena, o tikrasis teisinio reguliavimo stebėsenos (monitoringo) procesas nėra apibrėžtas ir iš esmės neegzistuoja. 

Mokslininkai pateikė išvadą, kad beveik visais atvejais teisinio reguliavimo stebėsena atliekama tik formaliai, o ne siekiant išsiaiškinti tikrąjį, realų teisės akto poveikį. Mokslo studijoje taip pat nurodoma, kad ex post vertinimas ne tik nėra iš anksto sistemiškai planuojamas, bet ir nėra atliekama sisteminė vertintinų teisės aktų atranka. Tai daugiausia susiję su tuo, jog Lietuvoje iki šiol tinkamai neveikia ex ante vertinimo mechanizmas, kurį pasitelkus dalies EBPO šalių narių praktikoje iš anksto identifikuojamas ex post vertinimo požiūriu aktualiausias teisinis reguliavimas. Vertinami aktai ministerijų pasirenkami atsitiktinai ir šis pasirinkimas ne tik deramai nepagrindžiamas, bet ir apskritai neargumentuojamas.

Kitus studijoje nurodytus trūkumus bei visą studijos tekstą galima rasti atviroje duomenų prieigoje https://teise.org/wp-content/uploads/2018/01/Ex-post3.pdf

Mokslinį tyrimą atliko LTI mokslininkai dr. Petras Ragauskas, dr. Agnė Limantė, dr. Danguolė Bublienė ir Evelina Agota Vitkutė.

[:en]

The Law Institute of Lithuania (LIL) has recently released a study „Ex Post Evaluation of Laws and Regulations: Perspectives in Lithuania“. The core objective of this study was to search ex post evaluation model that would be most suitable for Lithuania and that would be based on OACD-compliant standards. The research was carried out by the scientist of the Law Institute of Lithuania Dr. Agnė Limantė, Dr. Danguolė Bublienė and Evelina Agota Vitkutė.

Recently Lithuania decided to reform its regime of ex post evaluation of legislation adapting the national regulatory framework for the OECD recommendations and best practices of other European states. In the context of such initiative and upon request of the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania, the Law Institute of Lithuania and the authors of this research were contracted to set a scientific background for further political discussions on the issue.

Considering the main objective of the study, the authors set out the following tasks for their research: (i) to analyse the OECD recommendations and the other documents in the field of ex post evaluation, as well as best practices in selected jurisdictions (the EU, Estonia, the UK and Germany); (ii) on the basis of international standards developed by the OECD, to define ant to substantiate a model ex post evaluation of legal regulation; (iii) to study the situation in Lithuania in the field of ex post evaluation (legal regulation and practice) ant to evaluate it; (iv) to formulate recommendations for further development of ex post evaluation regime in the Lithuanian legal system.

Working on this research the authors analysed the relevant OECD documents, legislation and practice of other jurisdictions, also referring to the work of other scholars in the area of evaluation of legislation. To get a clearer look of the situation in Lithuania, the authors collected and analysed various documents resulting ex post evaluations performed by executive bodies. Furthermore, a survey was carried out among the bodies which are assigned with certain tasks in the area of ex post evaluation.

The results of the study is available on the following website: https://teise.org/wp-content/uploads/2018/01/Ex-post3.pdf

[:]