LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

LEIDINIAI

MOTERŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS DARBO SANTYKIUOSE BALTIJOS VALSTYBĖSE

Ši studija yra orientuota į moterų lygių galimybių darbo teisiniuose santykiuose užtikrinimą trijose Baltijos valstybėse: Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Kristina Ambrazevičiūtė
Recenzentai: dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, prof. dr. Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė