LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

VIEŠŲJŲ INTERESŲ IR PILIEČIŲ TEISĖTŲ INTERESŲ SUSIKIRTIMAS LENKIJOS ADMINISTRACINĖJE TEISĖJE (87)

Autorius: Joanna LEMAŃSKA, Marcelina STOLARSKA
Temos kategorija: Administracinė teisė

Viešojo intereso ir piliečių teisėtų interesų santykis yra vienas svarbiausių Lenkijos administracinės teisės klausimų. Šio straipsnio autorės pabandė pristatyti pagrindines su šiuo santykiu siejamas problemas, ypač tas, kurios susijusios su galima kolizija tarp viešojo intereso ir piliečių teisėtų interesų. Siekdamos paaiškinti šiuos klausimus, autorės rėmėsi Lenkijos teisės aktais, Lenkijos teismų praktika bei Lenkijos doktrina, aiškinančia viešąjį interesą, teisėtus piliečių lūkesčius bei ryšių tarp jų pobūdį.