LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

RENGINIAI

Neteisėtai įgyto turto problematika

2012 m. spalio 12 d. Teisės institutas kartu su Vilniaus universitetu organizavo mokslinį seminarą – diskusiją tema „Neteisėtai įgyto turto paėmimo problematika ir baudžiamųjų, civilinių ir mokestinių teisinių mechanizmų neteisėtam turtui paimti tobulinimo perspektyvos”.

Renginio metu darbo grupės nariai pristatė Teisės instituto kartu su Vilniaus universitetu vykdomą ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą mokslinį projektą „Kad nusikaltimai neapsimokėtų: nusikalstamai įgyto turto konfiskavimo daugiašakė perspektyva“ (sutarties Nr. SIN-14/2012). Kartu su praktikais buvo aptariama neteisėtai įgyto turto paėmimo problematika iš baudžiamosios teisės bei baudžiamojo proceso, civilinės teisės ir mokestinių teisinių mechanizmų perspektyvos.

 

Seminaro medžiaga:

• Skirmantas Bikelis, Teisės institutas
Projekto „Kad nusikaltimai neapsimokėtų: nusikalstamo turto konfiskavimo daugiašakė perspektyva“ uždaviniai ir veiklos kryptys

• Mindaugas Girdauskas, Teisės institutas
Baudžiamojo proceso nuostatos ir neteisėtai įgyto turto paėmimo klausimas

• Rimantas Simaitis, Vilniaus universitetas
Civilinių teisinių priemonių perspektyvos ir taikymo problemos didinant neteisėtai įgyto turto konfiskavimo veiksmingumą

• Aistė Medelienė, Vilniaus universitetas
Mokestinės neteisėtai įgyto turto apmokestinimo priemonės ir jų santykis su baudžiamųjų priemonių taikymu

• Skirmantas Bikelis, Teisės institutas
Proporcingumo principas taikant turto konfiskavimą baudžiamosiose bylose