LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Nusikaltimo priemonės konfiskavimo dilema: ar yra tik du pasirinkimai?

[:lt]

Lietuvos teisės instituto (LTI) mokslininkas dr. Skirmantas Bikelis nagrinėja nusikaltimo padarymo (dažniausiai – transporto) priemonių konfiskavimo klausimą – ar dilema konfiskuoti arba nekonfiskuoti priemonę nėra per siaura? Mokslininkas svarsto, gal kai kuriais atvejais teisingiau būtų rinktis vidurio kelią – konfiskuoti jos dalį ar dalį jos vertės.

Dr. S. Bikelis LTI leidžiamame leidinyje „Teisės problemos“ paskelbė mokslo straipsnį „Nusikaltimo padarymo priemonės dalies konfiskavimas ar jos vertės dalies išieškojimas iš proporcingumo principo perspektyvos“. Straipsnyje pristatomas platesnis, nei Lietuvoje kol kas įprasta, sprendimų dėl nusikaltimo padarymo priemonės konfiskavimo spektras. Dr. S. Bikelis publikacijoje pateikia pavyzdžių ir argumentų, kokiose situacijose ir kodėl su teisingumo ir proporcingumo principais labiau derėtų ne visos nusikaltimo padarymo priemonės konfiskavimas ar visiškas nekonfiskavimas, o priemonės dalies ar jos vertės dalies konfiskavimas.

Anot mokslininko, dalies nusikaltimo padarymo priemonės konfiskavimo ar dalies jos vertės išieškojimo galimybė (kartais – net ir būtinybė) nuosekliai išplaukia iš konstitucinių proporcingumo ir teisingumo principų.

Publikacijos išvadose mokslininkas teigia, kad sprendimas konfiskuoti dalį nusikaltimo padarymo priemonės gali padėti pašalinti trūkumus, kuriais tam tikromis aplinkybėmis gali pasižymėti kraštutiniai sprendimai – konfiskuoti visą nusikaltimo padarymo priemonę ar išieškoti visą jos vertę arba visiškai netaikyti šių priemonių.

Tais atvejais, kai darant nusikaltimą yra bendrininkaujama, siūlytina tolygiai paskirstyti nusikalstamos veikos padarymo priemonės vertės išieškojimo naštą visiems bendrininkams, atsižvelgiant į jų vaidmenį ir kitas bylos aplinkybes.

Mokslininkas pažymi, jog kartu būtina užtikrinti, kad iš kiekvieno bendrininko priteisiama nusikalstamos veikos padarymo priemonės vertės dalis (taip pat ir jam ar jai paskirtų priemonių visuma) būtų proporcinga jo atsakomybės laipsniui.

Besidomintieji visą publikacijos tekstą su konkrečiais pavyzdžiais gali rasti čia: https://teise.org/wp-content/uploads/2018/08/Bikelis-2018_2-96.pdf

[:en]

Dr. Skirmantas Bikelis, a researcher of the Law Institute of Lithuania (hereinafter – LIL), explores the issue of confiscation of crime instrumentalities (most often a car): Is the dilemma of confiscation or non-confiscation of instrumentalities not too narrow? The researcher considers that in some cases a fair decision could be confiscation of part of instrumentalities or part of their value.

Dr. Bikelis published a scientific article “Confiscation of part of crime instrumentalities or part of their value and principle of proportionality” in the LIL publication “Legal Issues”. The article presents a wider spectrum of decisions in the field of confiscation of the instrumentalities of the offence that is still common in Lithuania. Dr. Bikelis gives examples and arguments in which situations and for what reason confiscation of part of instrumentalities or part of their value would be more in line with the principles of fairness and proportionality than full confiscation of instrumentalities or non-confiscation.

According to the researcher, a possibility (and sometimes even a necessity) of confiscation of part of the instrumentalities or part of their value coherently results from the constitutional principles of proportionality and fairness.

The researcher concludes that a decision to confiscate part of instrumentalities could help eliminate drawbacks that ultimate decisions – to confiscate all instrumentalities or their full value or not to confiscate at all – might be characterised of under certain circumstances.

In cases where accomplices are involved in the offence, he proposes to distribute the burden of confiscation of the value of crime instrumentalities in a proportionate manner among accomplices with regard to their role in the offence and to all the circumstances of the particular case.

The researcher points out that it is also necessary to ensure that the part of the value of the instrumentalities confiscated from each of the accomplices (as well as the whole of measures imposed on him/her) is proportionate to his/her degree of liability.

The full text of publication with concrete examples is available here: https://teise.org/wp-content/uploads/2018/08/Bikelis-2018_2-96.pdf

[:]