LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

LEIDINIAI

Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos modelis

Šis nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų integracijos modelis – tai tik teorinė Europos socialinio fondo lėšomis paremto projekto dalis. Jis traktuotinas kaip teorinis svarbiausios šio projekto ir ateityje organizuotinos praktinės veiklos įrankis – dirbti su nuteistaisiais ir grįžusiaisiais iš įkalinimo įstaigų bei jų šeimos nariais integruojant juos į visuomenę ir į darbo rinką.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Gintautas Sakalauskas, Vaidas Kalpokas
Recenzentai:
dr. Gytis Andrulionis, dr. Antanas Jatkevičius, dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė