LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

PILIETYBĖ KAIP TEISMINGUMĄ SANTUOKOS NUTRAUKIMO BYLOSE PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS TEISĘ PAGRINDŽIANTIS KRITERIJUS (94)

Autorius: Vytautas NEKROŠIUS, Kristina PRANEVIČIENĖ
Temos kategorija: Europos Sąjungos teisė

Straipsnyje analizuojamas pilietybės kriterijus, kaip pagrindas nustatant teismingumą santuokos nutraukimo bylose, kurios nagrinėjamos pagal 2003 m. lapkričio 27 d. Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo.