LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

RECIDYVINIS NUSIKALSTAMUMAS: TYRIMO GALIMYBĖS IR PERSPEKTYVOS LIETUVOJE (65)

Autorius: Svetlana Justickaja, Aušra Gavėnaitė
Temos kategorija: Kriminologija

Straipsnyje apžvelgiama Lietuvos situacija recidyvinio nusikalstamumo tyrimo srityje ir siūlomos galimos tolesnės tokių tyrimų plėtojimo kryptys. Parodoma, kad nepaisant recidyvinio nusikalstamumo analizės svarbos ir poreikio, informaciniai šaltiniai apie šį reiškinį Lietuvoje yra labai riboti.