LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

„SĄMONINGAS LEIDIMAS PADARINIAMS ATSIRASTI“ – TURININGAS NETIESIOGINĖS TYČIOS POŽYMIS AR JOS INTELEKTINIO MOMENTO PARAFRAZĖ? (61)

Autorius: Skirmantas BIKELIS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje nagrinėjamas netiesioginės tyčios valinis momentas, kurio aiškinimą daugelis baudžiamosios teisės specialistų ir Lietuvos teismų praktika laiko pagrindiniu raktu atribojant tyčinę ir neatsargią nusikalstamą veiką. Apibendrinus mėginimus paaiškinti netiesioginės tyčios valinio momento pozityvų psichologinį turinį, prieinama prie išvados, kad šių bandymų rezultatai, kaip ir pats jų metodinis pagrindas, yra nepriimtini baudžiamajai teisei. Kartu daroma išvada, kad nėra tikslinga baudžiamojoje teisėje išskirti pozityvų netiesioginės tyčios valinį momentą. Netiesioginę tyčią ir nusikalstamą pasitikėjimą galima atriboti remiantis jų intelektiniu momentu.