LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Siekiant konfiskuoti neteisėtus turtus būtinos efektyvesnės priemonės

[:lt]

Tarptautiniame mokslo leidinyje pasirodė Lietuvos teisės instituto mokslininko dr. Skirmanto Bikelio straipsnis „Patraukimas baudžiamojon atsakomybėn už neteisėtą praturtėjimą: Lietuvos perspektyva“.

„Journal of Money Laundering Control“ paskelbtame S.Bikelio straipsnyje analizuojama pirmųjų penkerių metų patirtis taikant baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą praturtėjimą Lietuvoje, aptariamos teisinės šio į turto konfiskavimą nukreipto instrumento taikymo problemos, kurios buvo iškeltos nagrinėjant bylas Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, taip pat klausimai, iškelti Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme.

Mokslininkas straipsnyje daro išvadą, kad neteisėto praturtėjimo kriminalizacija nėra labai perspektyvus instrumentas, jo efektyvumas yra abejotinas. Jį taikant susiduriama su rimtomis praktinėmis ir teisinėmis problemomis. 

Anot mokslininko, šis teisinis instrumentas kelia abejonių proporcingumo ir baudžiamosios atsakomybės kaip kraštutinės priemonės aspektais. Antra – šio instrumento taikymas gali nulemti draudimo liudyti prieš save pažeidimą. Trečias aspektas galbūt yra aktualiausias po to, kai Konstitucinis Teismas neįžvelgė šios normos prieštaravimo konstituciniams principams –  aukštas įrodinėjimo standartas baudžiamosiose bylose iš esmės leidžia tikėtis baudžiamojo persekiojimo už neteisėtą praturtėjimą sėkmės tik labai paprastose, finansiškai ir teisiškai menkai raštingų pažeidėjų bylose.

Anot mokslininko, išanalizavus dabartinę situaciją akivaizdu, kad išlieka poreikis diegti kitus fundamentalių teisinių problemų nekeliančius ir efektyvius turto konfiskavimo instrumentus.

Besidomintys visą mokslininko publikacijos tekstą gali rasti čia: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JMLC-07-2016-0029

[:]