LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

SOCIALINĖS TVARKOS IR SAUGUMO PRIELAIDOS MIESTE: APLINKOS KRIMINOLOGIJOS TEORIJŲ TAIKYMO PATIRTIS VAKARUOSE IR PERSPEKTYVOS LIETUVOJE (66)

Autorius: Aušra Pocienė
Temos kategorija: Kriminologija

Miesto saugumo problemas galima spręsti ne tik organizuotomis policijos pastangomis, bet ir puoselėjant socialinę ir fizinę tvarką bei iš anksto apgalvojant miesto plėtrą. Į šią veiklą turėtų būti įtraukti ir miesto planuotojai bei architektai. Saugumas, ir ypač saugumo jausmas, yra vienas svarbesnių gyvenimo kokybės mieste elementų, tačiau jį lemia ne vien reali kriminogeninė situacija, bet ir socialinės tvarkos būklė bei vietos bendruomenės sutelktumas.