LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

SOCIALINIS DEMOGRAFINIS NUTEISTŲJŲ UŽ NUSIKALSTAMAS VEIKAS, SUSIJUSIAS SU NARKOTINĖMIS IR PSICHOTROPINĖMIS MEDŽIAGOMIS, PORTRETAS (68)

Autorius: Aušra Pocienė, Margarita Dobrynina
Temos kategorija: Kriminologija

Straipsnyje pristatomas socialinis demografinis nuteistųjų už nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, portretas, sudarytas, remiantis 2005–2009 m. Lietuvoje iškeltų baudžiamųjų bylų analizės duomenimis.