LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

LEIDINIAI

Teisės į privatumą, minties, sąžinės, religijos laisvę ir saviraišką užtikrinimo problemos

Studijoje analizuojama, kaip Lietuvoje teoriškai ir praktiškai užtikrinama teisė į privatumą, minties, tikėjimo ir sąžinės laisvę ir saviraišką. Konstatuotina, kad užtikrinant šias teises bei laisves, kyla įstatyminio, institucinio ir praktinio pobūdžio problemų.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Mindaugas Lankauskas, Matas Mulevičius, dr. Salomėja Zaksaitė
Recenzentai:
prof. dr. Justinas Žilinskas, doc. dr. Milda Ališauskienė