LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida (LA CHILD)

[:lt]

2020 metų vasario 1 dieną Lietuvos teisės institutas (LTI) kaip pagrindinis projekto koordinatorius pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) finansuojamą projektą „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida“ (LA CHILD) (projekto pavadinimas anglų kalba: Legal aid for children in criminal proceedings: developing and sharing best practices). Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Belgijos (Defence for Children (DCI-Belgium)) ir Albanijos (Center of Integrated Legal Services and Practices (CILSP)).

Bendras projekto tikslas yra prisidėti stiprinant vaikų, kurie yra įtariamieji ar kaltinamieji baudžiamajame procese, procesinių teisių apsaugą ir skatinti nuoseklų Direktyvos 2016/800 įgyvendinimą ES valstybėse narėse. Projektas pagrindinį dėmesį skiria vaikams teikiamos teisinės pagalbos klausimams ir jos kokybei.

Projekto metu bus analizuojamas Europos valstybių reguliavimas ir praktika teikiant teisinę pagalbą vaikams baudžiamajame procese bei bus parengta ataskaita, kurioje bus aptarti pagrindiniai iššūkiai bei gerieji valstybių pavyzdžiai. Vėliau, remiantis tyrimo rezultatais, bus parengtos teisinės pagalbos vaikams baudžiamajame procese teikimo gairės, kurios bus plačiai išplatintos ES šalyse. Be to, 2020 m. pabaigoje Vilniuje planuojama tarptautinė konferencija, kurioje užsienio ir Lietuvos ekspertai dalinsis savo mintimis ir įžvalgomis, o 2021 m. bus organizuojami specializuoti mokymai teisinės pagalbos administratoriams, teikėjams, teisėjams ir socialinėms tarnyboms. Projektą užbaigs apskritojo stalo diskusija Briuselyje, kurioje bus kviečiami dalyvauti nacionaliniai, tarptautinių ir ES institucijų ekspertai.

Projektą finansuoja Europos Sąjunga pagal „Teisingumo“ programą. Projekto trukmė: 2020 m. vasario 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.

[:en]

On 1 February 2020, the Law Institute of Lithuania (LIL) started implementing the EU co-funded project Legal aid for children in criminal proceedings: developing and sharing best practices (LA CHILD). The Project is implemented in consortium with partners from Belgium (Defence for Children (DCI-Belgium)) and Albania (Center of Integrated Legal Services and Practices (CILSP)).

The Project’s overall objective is to contribute to enhancing protection of procedural rights of children in conflict with the law and to foster coherent implementation of Directive 2016/800 in the EU Member States as regards legal aid to children. For this purpose, it will develop common standards, showcase best practices and innovative approaches that can be replicated across the EU as well as organize capacity building activities.

The Project activities will start with analysis of regulation and practices in European states when providing legal aid for children in conflict with the law. The prepared report will identify the main challenges encountered as well as best approaches to achieving effective and efficient legal aid for children. Later on, the Project team will draft the Guidelines on providing legal for children in conflict with the law and its ‘child friendly’ version. In addition, in the end of 2020, international conference is planned in Vilnius, where experts from different states will share their knowledge and insights. Furthermore, in 2021 tailored practical trainings to lawyers, judges, legal aid board members and social workers will take place in Lithuania, Belgium and Albania. The final event of the Project will be a roundtable discussion in Brussels where key Project outcomes and best practices will be presented and discussed.

The Project is co-funded by the Justice Programme of the European Union, and its activities will be carried out from 1 February 2020 to 31 December 2021.

[:]