LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

TEISMO PRECEDENTAS: KAI KURIE TAIKYMO IR AIŠKINIMO ASPEKTAI (78)

Autorius: Johanas BALTRIMAS
Temos kategorija: Teisės teorija

Straipsnyje nagrinėjama teismo precedento taikymo ir aiškinimo metodologija. Glaustai aptarus konceptualųjį jos aspektą, analizuojami atskiri kanonai. Siekiant pateikti nešališką vaizdą, pateikiami atskirų taisyklių trūkumai, galimos grėsmės ir esminiai pranašumai. Šitaip analizuojant aptinkama, kad deramam vadovavimuisi teismų precedentais kartais gali nepakakti vien eksplicitiškai juose pateiktų teisės išaiškinimų ar bylų panašumo kriterijaus. Tarp aptariamų metodų išskirtinis dėmesys skiriamas klausimui, kaip nustatyti teismo precedente implicitiškai įtvirtinto teisinio nurodymo (normos) turinį.