LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS AKCININKŲ SUTARTIES TEISINĖ KVALIFIKACIJA (71)

Autorius: Lina MIKALONIENĖ
Temos kategorija: Įmonių teisė

Akcininkų sutartis yra vienas iš uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų investicijų apsaugos būdų. Kadangi uždarųjų akcinių bendrovių akcijų realizavimo rinkos nėra, dažnai tokių bendrovių akcijos yra nelikvidžios, tad pasitelkę akcininkų sutartis akcininkai bendradarbiauja, siekdami efektyvesnio bendrovės valdymo ir jos veiklos, tai lemia investicijų grąžą įvairiomis formomis. Atsižvelgiant į praktinę šių sutarčių reikšmę, straipsnyje atskleidžiama uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sutarties teisinė samprata. Tuo tikslu įvertinama akcininkų sutarties instituto vieta paskirų valstybių sutarčių teisėje, nagrinėjami uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sutarties ir jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties panašumai ir skirtumai. Taip pat pateikiama uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sutarties teisinė kvalifikacija pagal Lietuvos teisę ir pagrindiniai šios sutarties požymiai.