VEIKLA

Institutas įkurtas 1991 m. Nuo to laiko institutas vykdo ilgalaikius bei taikomuosius mokslinės plėtros tyrimus, veikia žmogaus teisių, teisinės sistemos ir baudžiamosios politikos tobulinimosi srityse.

Instituto misija – vykdyti inovatyvius teisinės minties ir socialines praktikos tyrimus, kurių paskirtis kurti ir kaupti teisės ir gretimų mokslų žinias, jomis remti Lietuvos teisės brandą.

Teisės instituto veiklos:

 

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto metinė 2022 m. mokslinio darbo ataskaita

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto metinė 2021 m. mokslinio darbo ataskaita

 

Mokslo tyrimų kryptys:

Teisinės sistemos reforma:

Darbas ir šeima, socialinė, sveikatos bei aplinkos apsauga:

Baudžiamoji politika ir kriminologija: