LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

VISUOMENĖS SENĖJIMO ĮTAKA DARBO TEISINIŲ SANTYKIŲ REGULIAVIME: TARPTAUTINIS IR EUROPOS SĄJUNGOS POŽIŪRIS (86)

Autorius: Kristina AMBRAZEVIČIŪTĖ
Temos kategorija: Darbo teisė
, Europos Sąjungos teisė

Sprendžiant visuomenės senėjimo keliamas problemas darbo rinkai, svarbus vaidmuo tenka Europos Sąjungos ir tarptautiniam reglamentavimui, kuris ne tik turi įtakos nacionalinio teisinio reguliavimo pokyčiams, bet ir nubrėžia jų kryptis bei ribas. Šiame straipsnyje atskleidžiamos visuomenės senėjimo įsisąmoninimo išraiškos Jungtinių Tautų Organizacijos, Tarptautinės darbo organizacijos, Europos Tarybos ir Europos Sąjungos teisės normose bei kituose dokumentuose, aktualiuose darbo teisinių santykių reguliavimui.