LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Žlungančių bankų pertvarkymas – mokslininkų akiratyje

[:lt]

Lietuvos teisės instituto tyrėja Audronė Steiblytė paruošė mokslinį straipsnį „Bendros pertvarkymo valdybos įgaliojimai Skolintų vertybinių popierių bylos kontekste“.

Straipsnyje nagrinėjamas Bendrai bankų pertvarkymo valdybai suteiktų įgaliojimų priimti su konkrečių bankų pertvarkymu susijusius sprendimus teisėtumo klausimas. Bendrai bankų pertvarkymo valdybai yra suteiktas Europos Sąjungos (ES) agentūros statusas.

ES Teisingumo Teismas Skolintų vertybinių popierių pardavimo bylos sprendime patvirtino, kad  ES agentūros turi galimybę vykdyti tam tikrus diskrecinio pobūdžio įgaliojimus, jei jie yra aiškiai apibrėžti ir jų naudojimas gali būti tikrinamas remiantis deleguojančios institucijos nustatytais objektyviais kriterijais. A.Steiblytė savo mokslo darbe analizuoja, ar svarbiausi Bendros bankų pertvarkymo valdybos įgaliojimai, ypač sprendimai dėl žlungančio arba galinčio žlugti banko pertvarkymo schemos, atitinka naujausią ES Teisingumo Teismo praktiką.

Tokie valdybos sprendimai turės didelę reikšmę ne tik patiems bankams, bet ir jų kreditoriams, akcininkams bei indėlininkams. Nors teisės doktrinoje įvairių ES agentūrų įgaliojimų klausimas yra pakankamai ištirtas, to negalima pasakyti apie Bendrą bankų pertvarkymo valdybą, kuri pradėjo veikti 2015 m. sausio 1 d.

2014 m. sausio 22 d. sprendimas Skolintų vertybinių popierių pardavimo byloje sulaukė nemenko dėmesio teisinėje literatūroje. Mokslininkė, išanalizavusi situaciją, daro išvadą, kad sprendimas Skolintų vertybinių popierių pardavimo byloje patvirtina, kad tam tikrose srityse ES vidaus rinkos vientisumui užtikrinti nepakanka suderinti vien visuotinai taikomų teisės normų, todėl individualiai taikomos priemonės, kurios nebūtinai turi būti skirtos tik valstybėms narėms, taip pat gali būti pateisinamos.

„Taigi, apibendrintai galima teigti, kad Bendros bankų pertvarkymo valdybos įgaliojimai priimant sprendimus dėl žlungančių arba galinčių žlugti bankų pertvarkymo turėtų išlaikyti teisėtumo „egzaminą“ Skolintų vertybinių popierių bylos kontekste“, – rašo mokslininkė savo straipsnyje, kurio visą tekstą galima rasti Lietuvos teisės instituto leidinyje „Teisės problemos“ 

[:]