LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

RENGINIAI

Žmogaus teisės Lietuvoje

2012 m. gruodžio 10 d. vyko Teisės instituto organizuojama mokslinė konferencija „Žmogaus teisės Lietuvoje”.

Renginys skirtas pristatyti šiais metais Teisės instituto atlikto sistemingo žmogaus teisių tyrimo rezultatus. Tyrimo metu buvo siekiama skirtingais pjūviais išnagrinėti padėtį žmogaus teisių srityje, apimant svarbiausias mūsų šalies teisines problemas ir ieškant jų sprendimo būdų.

 

Konferencijos medžiaga:

• Tyrimo idėjos, atlikimo ir rezultatų apibendrinimas


• Simonas Nikartas, dr. Salomėja Zaksaitė, Teisės institutas
Asmens neliečiamumo garantijos: įkalinimo ir artimos aplinkos kontekstas; I dalis, II dalis

• Johanas Baltrimas, Teisės institutas
Teisė į teisingą teismą: iššūkiai ir perspektyvos

• Mindaugas Lankauskas, Teisės institutas
Teisės į privatumą ir žiniasklaidos santykis

• Matas Mulevičius, Teisės institutas
Žodžio ir religijos laisvių padėtis Lietuvoje 2008-2012 metais

• Dr. Eglė Mauricė-Mackuvienė, Teisės institutas
Nuosavybė, ūkinės veiklos laisvė, vartotojai: teisių apsauga ir įgyvendinimo sunkumai

• Dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, Teisės institutas
Teisinio reguliavimo įsidarbinant ir dirbant 2008-2012 metų pokyčių analizė

• Dr. Vida Petrylaitė, Vilniaus universiteto teisės klinika
Teisės į socialinę apsaugą įgyvendinimo užtikrinimo problemos